Απομυθοποίηση του μοντέλου των συμπράξεων δημοσίο... | KPMG | GR

Απομυθοποίηση του μοντέλου των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα

Απομυθοποίηση του μοντέλου των συμπράξεων δημοσίο...

Η ιδέα της αξιοποίησης της τεχνολογίας για τη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη και τις επιδόσεις των επιχειρήσεων δεν είναι νέα για τις ασφαλιστικές εταιρείες, ωστόσο ο ανταγωνισμός για την πιο πρόσφατη τεχνολογία στην ασφάλιση έχει γίνει σκληρός. Τώρα οι ασφαλιστές, οι τράπεζες, τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, ανταγωνίζονται να εξασφαλίσουν το «επόμενο καλύτερο προϊόν» στην καινοτομία της τεχνολογίας, με έξυπνους χειρισμούς για να παρέχουν στις FinTech νεοσύστατες επιχειρήσεις την πρόσβαση σε κεφάλαια, σε συνεργασίες και καθοδήγηση.

1000

Γενικός Διευθυντής, Ελεγκτικές Υπηρεσίες

KPMG στην Ελλάδα

Επικοινωνία

Σχετικό περιεχόμενο

Απομυθοποίηση του μοντέλου των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα

Με τόση δραστηριότητα που γίνεται γύρω από τον τομέα FinTech, πολλά στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών αρχίζουν τώρα να επανεξετάζουν τη βέλτιστη προσέγγισή τους και να επενδύσουν στην ασφαλιστική τεχνολογία.  Στην παρούσα δημοσίευση ερευνούμε διάφορους βασικούς παράγοντες όπου οι ασφαλιστές θα πρέπει να εξετάζουν ώστε να βρίσκουν  το κατάλληλο μοντέλο - ή μοντέλα - για να τους βοηθήσει να επιτύχουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους, να μεγιστοποιήσουν τις επενδύσεις τους και να περιορίσουν τους πιθανούς κινδύνους. 

© 2017 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή