Παγκόσμια Έρευνα "Διαχείριση Κινδύνων Δωροδοκίας ... | KPMG | GR

Παγκόσμια Έρευνα "Διαχείριση Κινδύνων Δωροδοκίας και Διαφθοράς" 2015

Παγκόσμια Έρευνα "Διαχείριση Κινδύνων Δωροδοκίας ...

Η παγκοσμιοποίηση έχει μπει σε νέα φάση, η οποία θέτει ένα πλαίσιο μεγαλύτερων προκλήσεων για τη συμμόρφωση σε θέματα Κινδύνων Δωροδοκίας και Διαφθοράς (Anti-bribery and Corruption).

1000

Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Advisory, Επικεφαλής Deal Advisory

KPMG στην Ελλάδα

Επικοινωνία

Σχετικό περιεχόμενο

Παγκόσμια Έρευνα "Διαχείριση Κινδύνων Δωροδοκίας και Διαφθοράς" 2015

Σύμφωνα με την έρευνα της KPMG International που έγινε σε 64 χώρες στον κόσμο και στην οποία απάντησαν 659 στελέχη επιχειρήσεων δυο είναι οι παράγοντες που δημιουργούν νέα ζητήματα για τις επιχειρήσεις. Αρχικά, ένας αυξανόμενος αριθμός κυβερνήσεων διεθνώς είτε κάνουν αυστηρότερους τους κανονισμούς τους για τη Διαχείριση Κινδύνων Δωροδοκίας και Διαφθοράς είτε δημιουργούν νέους. Επιπλέον, καθώς οι επιχειρήσεις διεθνοποιούν τη λειτουργία τους, βασίζονται περισσότερο σε τρίτους για να κάνουν τις δουλειές τους σε απομακρυσμένα από την βάση μέρη του κόσμου, συχνά σε περιοχές όπου υπάρχει υψηλός κίνδυνος διαφθοράς.

Στην παγκόσμια έρευνα της KPMG International φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις ανταποκρίνονται στην πρόκληση της εποχής, ωστόσο υπάρχουν ακόμη πολλές ανάγκες που χρειάζεται να καλυφθούν προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ισχυρό πλαίσιο συμμόρφωσης σε θέματα Κινδύνων Δωροδοκίας και Διαφθοράς.

 

Σύμφωνα με τα βασικά ευρήματα της έρευνας:

 

  • Υπάρχει μια σημαντική αύξηση του ποσοστού των συμμετεχόντων της έρευνας που λένε ότι τους προβληματίζει πολύ το θέμα των Κινδύνων Δωροδοκίας και Διαφθοράς σε σχέση με πέντε χρόνια πριν όπου είχε διεξαχθεί η ανάλογη έρευνα. Το ποσοστό αυτό ξεπερνάει το 50% στις Η.Π.Α και το Ηνωμένο Βασίλειο.
  • Καθώς οι εταιρείες συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται σε παγκόσμια βάση, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αναφορικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων τους Διαχείρισης Κινδύνων Δωροδοκίας και Διαφθοράς, είναι η διαχείριση των σχέσεων τους με τρίτα μέρη, η οποία κατατάσσεται πρώτη σε σημαντικότητα όσον αφορά την συμμόρφωση και τρίτη σε σημαντικότητα όσον άφορα τον έλεγχο ακεραιότητας της δέουσας επιμέλειας.
  • Παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν στην παρακολούθηση των επιχειρηματικών συμφωνιών που γίνονται με τρίτα μέρη, περισσότεροι από το 1/3 όσων απάντησαν στην έρευνα δεν προσδιορίζουν επίσημα τους συνεργάτες υψηλού ρίσκου. Επίσης, περισσότεροι από τους μισούς από αυτό το δείγμα, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ρήτρες για το δικαίωμα να διενεργήσουν ελέγχους σε αυτούς τους συνεργάτες, δεν έχουν αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα.
  • Περίπου τα 2/3 των εταιρειών υποδεικνύουν ως βασικό όχημα της στρατηγικής ανάπτυξης τους τις Εξαγορές & Συγχωνεύσεις, οι περισσότερες όμως φαίνεται πως δεν έχουν επίγνωση για τις συνέπειες που μπορεί να έχει η λανθασμένη ή ελλιπής διάγνωση Κινδύνων Δωροδοκίας και Διαφθοράς κατά τη φάση της εξαγοράς.
  • Τα στελέχη των επιχειρήσεων παραπονιούνται ότι δεν έχουν διαθέσιμα μέσα για τη Διαχείριση των Κινδύνων Δωροδοκίας και Διαφθοράς και κατατάσσουν αυτή την πρόκληση στην τέταρτη θέση ανάμεσα στα σημαντικότερα θέματα που τους απασχολούν.
  • Η ανάλυση δεδομένων, η οποία έχει αυξανόμενη χρήση, αποτελεί ένα οικονομικά συμφέρον εργαλείο για την αξιολόγηση των ελέγχων που γίνονται σε θέματα Δωροδοκίας και Διαφθοράς. Ωστόσο, μόλις το 1/4 των ερωτηθέντων χρησιμοποιούν την ανάλυση δεδομένων για να εντοπίσουν παραβιάσεις, και από αυτή την ομάδα λιγότεροι από τους μισούς παρακολουθούν συστηματικά τα δεδομένα προκειμένου να εντοπίσουν πιθανές παραβιάσεις.

Καταπολέμηση δωροδοκίας και διαφθοράς

Καταπολέμηση δωροδοκίας και διαφθοράς

Η KPMG βοηθάει τους οργανισμούς να ανταποκριθούν στις ανησυχίες τους σχετικά με τη δωροδοκία και τη διαφθορά

© 2017 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή