Η αντοχή και η εγρήγορση κερδίζουν στην αγορά εργ... | KPMG | GR

Η αντοχή και η εγρήγορση κερδίζουν στην αγορά εργασίας

Η αντοχή και η εγρήγορση κερδίζουν στην αγορά εργ...

Διανύουμε τον έκτο χρόνο αστάθειας στην αγορά εργασίας, με μια πολύ δύσκολη τελευταία τριετία, και θεωρώ πως όλοι έχουμε μάθει από αυτή τη διαδρομή. Εργοδότες, στελέχη αλλά και οι επαγγελματίες recruiters που μεσολαβούν για το «ταίριασμα» αυτών των δυο ομάδων, προσπαθούν να λειτουργούν μέσα στις νέες συνθήκες οσμώμενοι τις νέες ισορροπίες στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, γιατί πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οι νέες ισορροπίες δεν είναι μόνο ελληνικό «προνόμιο».

1000

Γενική Διευθύντρια, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

KPMG στην Ελλάδα

Επικοινωνία

Σχετικό περιεχόμενο

Η αντοχή και η εγρήγορση κερδίζουν στην αγορά εργασίας

Εξετάζοντας τις συμπεριφορές των εταιρειών είναι χαρακτηριστικό πως η ύφεση αποτελεί και μία ευκαιρία όπου οι «έξυπνοι» και με καλά αντανακλαστικά οργανισμοί αυτή την εποχή επιλέγουν τα ταλέντα που θα στηρίξουν τις δυσκολίες του σήμερα αλλά και την ανάπτυξη του αύριο.

Μέσα από το ρόλο του recruiter διακρίνω πως οι εταιρείες που βρίσκονται σε καθεστώς αφύπνισης και αντοχής, έχουν προβεί σε αλλαγή του τρόπου προσέλκυσης και διακράτησης των ταλέντων τους. Συνοπτικά, μερικές από τις πιο συνηθισμένες αλλαγές είναι οι παρακάτω:

  • Θέλουν να γνωρίζουν την αγορά εργασίας και τη διαθεσιμότητα στελεχών – ταλέντων.
  • Αναζητούν τις κινήσεις του ανταγωνισμού τους σε θέματα προσλήψεων.
  • Μελετούν νέες θέσεις εργασίας, νέους ρόλους, και πως αυτοί προδιαγράφονται σε άλλες εταιρείες και πωςεντάσσονται στην ιεραρχία.
  • Σχεδιάζουν χρονικά καλύτερα τις ανάγκες τους και μεριμνούν για το μέλλον, χωρίς απαραίτητα να παίρνουν άμεσα μία απόφαση.
  • Αλλάζουν και προσαρμόζουν ρόλους στις δομές τους, είτε λόγω αλλαγής της αγοράς είτε λόγω αλλαγής εσωτερικών αναγκών (διευρυμένα καθήκοντα κ.τ.λ).
  • Μπαίνουν στη διαδικασία χαρτογράφησης της αγοράς, για συγκεκριμένους ρόλους (ανεξάρτητα επιπέδου ιεραρχίας) , χωρίς απαραίτητα να υπάρχει άμεση ανάγκη κάλυψης κάποιας θέσης εργασίας.
  • Εξετάζουν τα χαρακτηριστικά και τις εμπειρίες των Ελλήνων του εξωτερικού με πολύ μεγάλη προσοχή , διατηρώντας το ενδιαφέρον τους για την προσέλκυση των καταλληλότερων, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Από την άλλη πλευρά, τα στελέχη, όπως άλλωστε και οι εταιρείες, διανύουν μία μεγάλη περίοδο δικής τους αβεβαιότητας και αναβολών σε αποφάσεις που θέλουν να πάρουν. Μετά από στοχευμένες συζητήσεις που είχα τους τελευταίους τρεις μήνες με στελέχη που επιθυμούν να κάνουν κάποια μετακίνηση φαίνεται να έχουν σημαντικέςαγωνίες εξαιτίας των παρόντων δύσκολων συνθηκών. Είναι σαφές ότι:

  • ενώ υπάρχει διάθεση να προβούν σε κάποια αλλαγή δύσκολα το τολμούν, είτε πρόκειται για κάποια αλλαγή εσωτερικά στην εταιρεία τους είτε για κάποια άλλη στην αγορά εργασίας.
  • νιώθουν εγκλωβισμένοι, και όχι άδικα, λόγω τωνκαθυστερήσεων της αγοράς με αποτέλεσμα να έχει μειωθεί η αντοχή τους στην αναμονή.
  • διαπιστώνοντας πως οι ευκαιρίες της αγοράς είναι περιορισμένες προτιμούν να συντηρούν μία μέτρια καθημερινότητα από το να πάρουν τη μεγάλη απόφαση της αλλαγής, ακόμη και εάν η ευκαιρία τους παρουσιαστεί.

Η πρόταση μου προς τα στελέχη είναι πως επιβάλλεται να λειτουργούν, ακόμη και σε αυτές τις μη συμβατικές συνθήκες, με αφύπνιση και αντοχή.

Οφείλουν να εξετάζουν την αγορά, να βλέπουν κλάδους, εταιρείες, ρόλους που θα μπορούσαν να έχουν ενδιαφέρον για αυτούς.

Να συνειδητοποιήσουν πως οι καθυστερημένες αποφάσεις των εταιρειών για πρόσληψη θα συνεχίσουν. Αξίζει να αναφέρουμε πως ένα έργο επιλογής στελέχους είχε διάρκεια ζωής- από την ανάθεση μέχρι το κλείσιμο και την πρόσληψη- περίπου δυόμιση μήνες και τώρα ο χρόνος αυτός έχει σχεδόν διπλασιαστεί.

Παράλληλα, είναι σκόπιμο να εξετάζουν με ρεαλισμό τις συνθήκες που βιώνουν στις εταιρείες τους ώστε να αναγνωρίζουν τα «πραγματικά» προβλήματα και όχι αυτά που δημιουργούνται από την κόπωση των τελευταίων ετών.

Το μήνυμα και το μεγάλο στοίχημα είναι πως μπορεί κάποιος μέσα από τη κόπωση, τη δυσκολία, και την πολυπλοκότητα της καθημερινότητας να αναγνωρίσει τις ευκαιρίες που σίγουρα θα παρουσιαστούν και βέβαια να διατηρήσει τις αντοχές του, ώστε όταν εμφανιστεί η ευκαιρία να έχει κατάλληλα προετοιμαστεί, αρχικά για να την αναγνωρίσει και στη συνέχεια για να τη διεκδικήσει. Με την κατάλληλη εκπαίδευση θα μπορέσει να τα επιτύχει και τα δυο.

© 2017 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή