Συνέντευξη Μάριου Τ. Κυριάκου - Να περάσει στο DN... | KPMG | GR

Συνέντευξη Μάριου Τ. Κυριάκου - Να περάσει στο DNA μας η συνέπεια στις υποχρεώσεις

Συνέντευξη Μάριου Τ. Κυριάκου - Να περάσει στο DN...

Ο Μάριος Τ. Κυριάκου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της KPMG στην Ελλάδα, σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό ΧΡΗΜΑ, τεύχος Ιουλίου, μιλάει για την οικονομία, το φορολογικό σύστημα καθώς και για τα μέτρα που πρέπει να παρθούν για να ανακάμψει η αγορά.

1000

Senior Partner

KPMG στην Ελλάδα

Επικοινωνία

Σχετικό περιεχόμενο

  • Κύριε Κυριάκου, με βάση την εμπειρία σας για πάνω από 40 χρόνια στις ελεγκτικές, συμβουλευτικές, λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες, πώς κρίνετε το υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις στη χώρα μας;. Το θεωρείτε δίκαιο; Βοηθάει στην αναπτυξιακή προσπάθεια των επιχειρήσεων; Ποιες αλλαγές πιστεύετε ότι θα βοηθούσαν την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας;


Κάθε φορολογικό σύστημα πρέπει να έχει ένα στόχο, για παράδειγμα αύξηση εσόδων (το λεγόμενο φοροεισπρακτικό) ή να είναι αναπτυξιακό, δηλαδή χαμηλοί φόροι και κίνητρα για ανάπτυξη. Το δικό μας σύστημα, λόγω των συνθηκών, είναι φοροεισπρακτικό. Τέτοιο σύστημα δε θεωρείται δίκαιο από τις επιχειρήσεις και, όπως έχει αποδειχτεί, δε βοηθά στην αναπτυξιακή προσπάθεια. Κατανοώντας την ανάγκη για αύξηση των εσόδων, θεωρώ ότι θα πρέπει άμεσα να υιοθετήσουμε ένα νέο φορολογικό νόμο ο οποίος να ικανοποιεί και το στόχο της αύξησης των εσόδων αλλά και το στόχο ανάπτυξης. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε μόνο εάν μπορέσουμε να φορολογήσουμε μια μεγαλύτερη μερίδα του πληθυσμού, κοινώς να καταπολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή. Η καλύτερη μέθοδος για να το πετύχει κανείς αυτό είναι ένα πραγματικό καθολικό πόθεν έσχες. Με αυτό το σύστημα αποφεύγουμε τριβές ή κίνητρα μεταξύ των φορολογουμένων για την παραλαβή ή μη αποδείξεων, τη μαύρη εργασία, την απόκρυψη εισοδημάτων κτλ. καθώς ο καθένας από εμάς θα πρέπει να δικαιολογεί κάθε χρόνο την αύξηση της περιουσίας του. Ένας σωστός φορολογικός νόμος είναι απαραίτητο να εστιάζει στην ουσία και όχι στον τύπο.


  • Σε μία εποχή που οι αποκρατικοποιήσεις θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως μοχλός επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας, βλέπουμε ότι τον τελευταίο χρόνο έχουν παγώσει εντελώς ενώ και στο προηγούμενο διάστημα υπήρχε σημαντική υστέρηση στην υλοποίηση τους. Εσείς πώς κρίνετε τις μέχρι σήμερα προσπάθειες αποκρατικοποιήσεων και ποιες είναι οι προϋποθέσεις ώστε αυτές να στέφονται με επιτυχία;

Οι αποκρατικοποιήσεις σε μια στιγμή που η Ελλάδα έχει ανάγκη από έσοδα, θα έπρεπε να είναι μονόδρομος. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν αντιδράσεις σε αυτό τον τομέα είτε λόγω πολιτικών αντιλήψεων είτε γιατί υπάρχει η αντίληψη ότι οι τιμές για τα περιουσιακά αυτά στοιχεία είναι πολύ χαμηλές. Όλοι θα πρέπει να γνωρίζουμε ωστόσο ότι δεν υπάρχει χαμηλή ή υψηλή τιμή, γιατί αυτή προσδιορίζεται από τα δεδομένα της αγοράς τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Συνεπώς, αγνοώντας πολιτικές αντιλήψεις, αν χρειαζόμαστε χρήματα και αν τα χρήματα που θα εισπράξουμε από τις αποκρατικοποιήσεις θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την οικονομική μας θέση, θα πρέπει να το κάνουμε. Στο κάτω κάτω εάν τα οικονομικά μας φτιάξουν τόσο πολύ στο μέλλον θα μπορούσαμε να τα επαναγοράσουμε εάν τα θέλουμε τόσο πολύ έστω και με αυξημένη σχετικά τιμή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η δουλειά μας βοηθά να αποκτήσουμε το σπίτι αλλά ότι η απόκτηση του σπιτιού δε φέρνει τη δουλειά, δηλαδή το έσοδο. Συμπερασματικά, είναι προφανές ότι οι προσπάθειες για τις αποκρατικοποίησες μέχρι σήμερα δεν έχουν στεφθεί με την επιτυχία που θα έπρεπε λόγω των αντιδράσεων σε πολλά επίπεδα.


  • Σε αντίθεση με το δημόσιο τομέα βλέπουμε ότι στην ιδιωτική οικονομία υπάρχουν πολλές και σημαντικές προσπάθειες συγκέντρωσης σε κρίσιμους κλάδους. Παραδείγματα είναι οι πρόσφατες συγχωνεύσεις τραπεζών, εταιρειών τηλεπικοινωνιών και λιανεμπορίου. Πιστεύετε ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί και σε ποιους τομείς θεωρείτε ότι θα υπάρξουν αντίστοιχες τάσεις στη συνέχεια;

Πιστεύω ότι οι προσπάθειες συγκέντρωσης θα συνεχιστούν και στο μέλλον γιατί καλώς ή κακώς η Ελλάδα δεν είναι απομονωμένη από την παγκόσμια οικονομία και τις παγκόσμιες τάσεις. Παντού στον κόσμο υπάρχει έντονη ανταγωνιστικότητα η οποία σε μεγάλο βαθμό κρίνεται από το μέγεθος των επιχειρήσεων. Συνεπώς η συγκέντρωση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σκοπό έχουν να δώσουν μέγεθος μέσα από το οποίο οι επιχειρήσεις θα καταφέρουν να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και θα μπορέσουν να επιβιώσουν.


  • Πρόσφατα η KPMG πραγματοποίησε ένα πολύ σημαντικό συνέδριο με κεντρικό θέμα τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Ποια είναι η γνώμη σας για αυτές; Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι μπορούν να δώσουν απάντηση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική αγορά;

Ενδεχομένως να μην είναι γενικά γνωστό ότι περίπου το 80% των επιχειρήσεων παγκοσμίως είναι οικογενειακές και υποθέτω σε μεγαλύτερο ποσοστό στην Ελλάδα. Δεν έχει ακόμη «κλειδώσει» ο ορισμός της οικογενειακής επιχείρησης σε θεσμικό επίπεδο αλλά συνήθως εννοούμε αυτές τις επιχειρήσεις στις οποίες ένα ή περισσότερα μέλη μιας οικογένειας ή και συγγενικών οικογενειών έχουν την ιδιοκτησία. Μερικές από αυτές τις εταιρείες είναι εξαιρετικά μεγάλου μεγέθους και άλλες πάλι μικρές, γεγονός το οποίο δείχνει ότι το μέγεθος δεν είναι απαραίτητα το κριτήριο για το εάν η επιχείρηση χαρακτηρίζεται οικογενειακή ή όχι. Πιστεύω βαθιά ότι στην Ελλάδα αυτές οι επιχειρήσεις μπορούν να μας βγάλουν από την κρίση εξαιτίας του μεγάλου αριθμού τους. Πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι η ανάπτυξη προέρχεται γενικά από την επιχειρηματική δραστηριότητα και η επιχειρηματική δραστηριότητα δημιουργείτε είτε μέσω επενδύσεων από το δημόσιο είτε από τον ιδιωτικό τομέα. Είναι προφανές, ότι από τη σημερινή κατάσταση το δημόσιο δεν έχει τα χρήματα για επενδύσεις, επομένως όλη η αναπτυξιακή προσπάθεια θα πρέπει να έρθει από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Αυτό σημαίνει ότι αν πράγματι θέλουμε την ανάπτυξη, η οποία φυσικά θα δημιουργήσει και θέσεις εργασίας, θα πρέπει να βρούμε τρόπους ώστε αυτές οι ιδιωτικές επιχειρήσεις να μπορούν, χωρίς πρόσθετα βάρη και γραφειοκρατικές διαδικασίες να αυξήσουν τη δραστηριότητά τους. Θα πρέπει να θυμόμαστε επίσης ότι οι μικρού μεγέθους οικογενειακές επιχειρήσεις οι οποίες αποτελούν την πλειονότητα στην ελληνική αγορά – υπολογίζονται σε 800 000- πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα μπορούν να προσθέσουν 1-2 υπαλλήλους, ενώ οι μεγάλες επενδύσεις, απόλυτα επιθυμητές, θα χρειασθούν πολύ χρόνο για να λύσουν το θέμα της ανεργίας.
Το δημόσιο μπορεί να συμβάλει σε αυτή τη προσπάθεια. Μπορεί να μην έχει τα χρήματα για επενδύσεις αλλά έχει τη δύναμη να νομοθετήσει σωστά.


  • Μπορείτε να μας δώσετε μία εικόνα των υπηρεσιών σας και με ποιο τρόπο αυτές βοηθούν τις εταιρείες-πελάτες σας να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα τους;

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι βασικά σε 3 τομείς: υπηρεσίες ορκωτών ελεγκτών, όπου πιστοποιούμε τις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων δίνοντας τους την ευκαιρία να μιλήσουν με επενδυτές, χρηματιστήρια ή τράπεζες με στοιχεία, τα οποία έχουν ελεγχθεί από εμάς και ως εκ τούτου θεωρούνται πιο αξιόπιστα. Τις φορολογικές υπηρεσίες όπου διεξάγουμε φορολογικούς ελέγχους βοηθώντας τις επιχειρήσεις να συμμορφωθούν με τη φορολογική νομοθεσία και αντίστοιχα το κράτος να εισπράξει άμεσα τους φόρους που του αναλογούν έτσι ώστε η επιχείρηση γνωρίζει ότι με την υποβολή της φορολογικής της δήλωσης έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της φορολογικής νομοθεσίας. Επίσης, συμβουλεύουμε τις επιχειρήσεις να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία όπου ο νόμος δεν είναι αρκετά ξεκάθαρος ή και να τακτοποιήσουν άλλες φορολογικές υποχρεώσεις είτε σε εταιρικό είτε σε προσωπικό επίπεδο. Αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται από εξειδικευμένους λογιστές και νομικούς που απασχολούνται στην εταιρεία μας. Το τρίτο πεδίο των υπηρεσιών μας περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα συμβουλευτικών υπηρεσιών όπου καλύπτουμε θέματα πληροφοριακών συστημάτων π.χ. εγκατάσταση ή έλεγχο λειτουργίας, διασφάλισης κανονιστικής συμμόρφωσης, στρατηγικών σχεδιασμών ή επιχειρηματικών σχεδίων, συμβουλών σε εξαγορές ή συγχωνεύσεις επιχειρήσεων καθώς και εξεύρεσης ή και αξιολόγησης στελεχών επιχειρήσεων.


  • Μία μεγάλη διέξοδος για τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι χωρίς αμφιβολία οι ξένες αγορές. Εσείς με ποιους τρόπους μπορείτε να τις βοηθήσετε ώστε να καταφέρουν να στρέψουν το βλέμμα τους στις απαιτητικές αγορές του εξωτερικού; Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν κατά την άποψη σας;

Εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στο εξωτερικό από το σημείο μηδέν μέχρι και την έναρξη των δραστηριοτήτων τους σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, καθώς το δίκτυο της KPMG λειτουργεί σε 155 χώρες. Μπορούμε επίσης μέσω των διαφόρων δικτύων της KPMG να δώσουμε εμπεριστατωμένη πληροφόρηση για το ποιες είναι οι καταλληλότερες χώρες για να δραστηριοποιηθεί ο πελάτης μας, και ακόμη να τους φέρουμε σε επαφή με τις επιχειρήσεις που λειτουργούν σε αυτές τις χώρες είτε για σκοπούς συνεργασίας είτε για εξαγορά.


  • Πώς βλέπετε την ελληνική αγορά εργασίας η οποία ταλανίζεται από τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, την καταπάτηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, την απλήρωτη ή μαύρη εργασία κλπ; Τι πρέπει να συμβεί κατά τη γνώμη σας για να ισορροπήσει η αγορά εργασίας;

Σίγουρα είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα στην Ελλάδα. Όπως και με τη φοροδιαφυγή, η μαύρη εργασία είναι αποτέλεσμα μια κουλτούρας ή μιας πεποίθησης ότι αυτές οι πρακτικές είναι αποδεκτές από το κοινωνικό σύνολο και ότι το κράτος δεν πρόκειται να εντοπίσει και να τιμωρήσει τους παραβάτες. Να σας θυμίσω την περίπτωση του εστιατορίου στην Ύδρα όπου κλιμάκιο φοροελεγκτών διώχθηκε από την επιχείρηση με τη συμπαράσταση άλλων επιχειρήσεων αλλά και πολιτών. Για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα μακροπρόθεσμα, βασικό είναι να περάσει στο “DNA” μας με την κατάλληλη εκπαίδευση από τις μικρές ηλικίες η λογική του ότι υπάρχει επίπτωση εάν κάποιος δεν είναι συνεπής με τις υποχρεώσεις του κι ότι αυτός θα περιφρονείται και δεν θα επαινείται από τη κοινωνία. Το βραχυπρόθεσμο είναι η υιοθέτηση του πόθεν έσχες που ανέφερα παραπάνω. Θα μπορούσαμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε και ορισμένα τεστ λογικής. Για παράδειγμα πως μπορεί μια επιχείρηση Α μεγέθους να λειτουργεί με τα δηλωμένα πρόσωπα και τζίρο τη στιγμή που οι εγκαταστάσεις και οι δραστηριότητες της είναι φανερό ότι θα απαιτούσαν περισσότερο προσωπικό και ένα μεγαλύτερο τζίρο. Ή γιατί η επιχείρηση Β έχει μικτό κέρδος πολύ χαμηλότερο από το μέσο όρο του κλάδου; Θα μου πείτε ότι αυτά είναι εξαιρετικά δύσκολα να γίνουν στην Ελλάδα, αλλά θα πρέπει κάποτε να αποφασίσουμε ότι είτε θα έχουμε μια Ελλάδα που θα υποφέρει είτε θα κάνουμε τις αλλαγές που χρειάζονται για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματά..


  • Οι τελευταίες πολιτικοοικονομικές εξελίξεις έχουν οδηγήσει στην περαιτέρω συρρίκνωση των, ελάχιστων έτσι κι αλλιώς, επενδύσεων που πραγματοποιούσαν ξένοι και εγχώριοι επενδυτές στην ελληνική αγορά. Εσείς θεωρείτε ότι υπάρχουν επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα και αν ναι πώς θα μπορούσαμε να πείσουμε τους ξένους κυρίως επενδυτές να επενδύσουν; Σε ποιους τομείς θα στρέφατε εσείς το ενδιαφέρον τους;

Στη σημερινή κατάσταση που βρίσκεται η Ελλάδα δεν πιστεύω ότι μπορούμε να προσελκύσουμε επενδύσεις ούτε από ξένους αλλά ούτε κι από ντόπιους γιατί σήμερα ο μεγαλύτερος φόβος των επενδυτών είναι η αβεβαιότητα. Για του λόγου το αληθές δείτε τα προτεινόμενα μέτρα για αναδρομική φορολόγηση των επιχειρήσεων και για αύξηση των φορολογικών συντελεστών που ανακοινώθηκαν. Μέχρι να ξεπεράσουμε αυτό το δυσάρεστο στάδιο οι μόνες επενδύσεις που θα γίνουν στην Ελλάδα είναι αυτές όπου οι υφιστάμενες επιχειρήσεις αναγκαστικά θα πρέπει να κάνουν προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν τη δραστηριότητα τους.


  • Ποια είναι οι άποψη σας για τις δημόσιες επενδύσεις και τα μεγάλα έργα η υλοποίηση των οποίων προχωρά με ρυθμούς χελώνας τα τελευταία χρόνια; Χωρίς αυτά μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη στη χώρα;

Νομίζω ότι ήδη έχω απαντήσει. Από τη στιγμή που το Δημόσιο δεν έχει χρήματα, οι δημόσιες επενδύσεις αναγκαστικά ή θα μειωθούν ή θα σταματήσουν. Ενδεχομένως μια λύση για να προχωρήσουν αυτές οι δημόσιες επενδύσεις και με την προϋπόθεση να έχουμε ξεπεράσει το φόβο της πτώχευσης θα ήταν μέσω ΣΔΙΤ δηλαδή τη συμπράξει δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Γενικά με αυτό το σύστημα οι ιδιώτες επενδύουν χρήματα, τεχνογνωσία κτλ. και το δημόσιο τους παραχωρεί κάποια δικαιώματα για συγκεκριμένο διάστημα. Για παράδειγμα ένα τέτοιο έργο στο οποίο είμαστε σύμβουλοι, αλλά που δυστυχώς δεν ολοκληρώθηκε, ήταν οι ιδιώτες να κατασκευάσουν και να λειτουργήσουν σύγχρονες φυλακές με ίδια κεφάλαια αλλά για λογαριασμό του δημοσίου, το οποίο δημόσιο θα πλήρωνε μια ετήσια αμοιβή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.


© 2017 KPMG Λογιστές ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή