Το μεταβαλλόμενο τοπίο των "disruptive" τεχνολογι... | KPMG | GR

Το μεταβαλλόμενο τοπίο των "disruptive" τεχνολογιών

Το μεταβαλλόμενο τοπίο των "disruptive" τεχνολογι...

Η έρευνα που διεξάγει η KPMG τα τελευταία δύο χρόνια με τίτλο “Global Tech Innovation”, προσφέρει σημαντική πληροφόρηση πάνω στις τρέχουσες τεχνολογικές τάσεις και το εύρος υιοθέτησης τους από τις επιχειρήσεις και το καταναλωτικό κοινό. Στην έρευνα του 2014, συμπεριλαμβάνονται απαντήσεις από 768 στελέχη εταιρειών που εκτείνονται γεωγραφικά από τη Βόρεια Αμερική έως την Άπω Ανατολή και επιχειρηματικά από start-up εταιρείες και angel investors έως τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς οργανισμούς.

1000

Σχετικό περιεχόμενο

Global Tech Innovation banner

Οι νέες disruptive τεχνολογίες

Ως προς τις κυρίαρχες τάσεις που προκύπτουν από την έρευνα αναφορικά με τις καταναλωτικές αγορές, φαίνεται ότι τη μεγαλύτερη προτίμηση, συνολικά, συγκεντρώνουν οι υπηρεσίες cloud (14%) ακολουθούμενες από τις mobile πλατφόρμες (9%) και εφαρμογές αλλά και τις τρισδιάστατες εκτυπώσεις (8%). Ενδιαφέρον παρουσιάζουν κάποιες διαφοροποιήσεις ανά περιοχές, με την Ιαπωνία να εμφανίζει μεγάλη προτίμηση στην τεχνητή νοημοσύνη αλλά και την τεχνολογία αυτοκινήτου.

Οι cloud υπηρεσίες καταλαμβάνουν την πρώτη θέση (14% των απαντήσεων) και στον επιχειρηματικό χώρο, όπου επίσης δίνεται έμφαση στη διαχείριση και την ανάλυση δεδομένων, η οποίες καταλαμβάνουν ένα 10%. Αυξημένες προοπτικές φαίνεται να εμφανίζουν και άλλες τεχνολογίες, όχι ακόμα αρκετά διαδεδομένες, όπως το Internet of Things (IoT) και τα wearables. Ίσως μάλιστα οι μεγάλες ευκαιρίες να κρύβονται στις τεχνολογίες, οι οποίες τώρα ξεκινούν την ανοδική τους πορεία ως προς την αποδοχή του κοινού και όχι αυτές που ήδη έχουν καθιερωθεί.

Εμπόδια και περιοριστικοί παράγοντες

Όπως με κάθε τι νέο, οι νέες τεχνολογίες συναντούν σημαντικά εμπόδια στο δρόμο προς τη καθιέρωσή τους στις αγορές. Η έρευνα της KPMG αναδεικνύει, όπως θα ανέμενε κανείς, την ασφάλεια (27%) ως το πρωταρχικό θέμα που προβληματίζει τις επιχειρήσεις. Η επένδυση στις cloud υπηρεσίες συνεπάγεται και ανάλογη επένδυση στη διαχείριση του ρίσκου και της ασφάλειας των δεδομένων. Άλλοι σημαντικοί περιοριστικοί παράγοντες είναι η πολυπλοκότητά (22%) μιας νέας τεχνολογίας και οι προοπτικές υιοθέτησης από το καταναλωτικό κοινό (21%), το οποίο τελευταία εμφανίζει σημάδια «κόπωσης» ως προς την αποδοχή τους. Και εδώ μπορεί να παρατηρήσει κανείς διαφοροποιήσεις στις απαντήσεις ανάλογα με τη γεωγραφική προέλευση καθώς για παράδειγμα στην Κίνα υπάρχει προβληματισμός, σε ποσοστό 22%, για τη διαθεσιμότητα επιστημονικού προσωπικού ικανού να ανταποκριθεί στις νέες τεχνολογικές απαιτήσεις.

Επιπλέον, ανασταλτικά λειτουργούν πολλές φορές ορισμένες ρυθμιστικές πολιτικές κυβερνήσεων και διεθνών οργανισμών αλλά και η αδυναμία σε κάποιες περιπτώσεις να φανεί με αποτελεσματικό τρόπο η απόδοση που θα έχει μία επένδυση σε νέες τεχνολογίες.

Ανάδυση νέων τεχνολογικών κέντρων

Με τις τεχνολογικές εξελίξεις να επιταχύνονται συνεχώς αλλά και να αφορούν σε όλο και περισσότερα μέρη του πλανήτη, λόγω των πολλών αναδυόμενων οικονομιών, είναι αναπόφευκτη η δημιουργία νέων τεχνολογικών κέντρων ανά τον κόσμο. Παρόλο που μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων (30%) στην έρευνα θεωρεί ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να κρατούν τα ηνία, εν τούτοις κι άλλες χώρες φαίνεται να μπαίνουν στο παιχνίδι με προεξέχουσα την Κίνα (24%) και Ιαπωνία (9%), Ισραήλ (8%) να ακολουθούν. Σχεδόν το 50% πιστεύει ότι μέσα στην επόμενη τετραετία το παγκόσμιο κέντρο τεχνολογικής καινοτομίας θα μετακινηθεί από τη Silicon Valley, και αυτό το ποσοστό οφείλεται κυρίως στις αυξημένες θετικές απαντήσεις από Ιαπωνία (91%), Κίνα (65%) και λοιπές ασιατικές χώρες.

Όσο για το ποιες πόλεις πρόκειται να θεωρηθούν ως ηγετικά τεχνολογικά κέντρα, η Σανγκάη (23%) και το Τόκιο (21%) προηγούνται στις εκτιμήσεις των ερωτηθέντων, με το Πεκίνο (16%) και τη Νέα Υόρκη (14%) να ακολουθούν ενώ από την Ευρώπη, την υψηλότερη θέση καταλαμβάνει το Λονδίνο (11%).

Η ελληνική πραγματικότητα

Στη χώρα μας οι τεχνολογικές καινοτομίες δυστυχώς φτάνουν καθυστερημένα και ενσωματώνονται δύσκολα. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, οι οικονομικές συνθήκες και η συρρίκνωση στα έσοδα των επιχειρήσεων λειτουργούν ανασταλτικά τόσο στους τομείς της έρευνας και ανάπτυξης όσο και στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών από τις εταιρείες. Τα επιχειρηματικά στελέχη εμφανίζονται διστακτικά ως προς την απόδοση που θα επιφέρει μια επένδυση σε νέες τεχνολογίες καθώς η οικονομική κρίση περιορίζει την αγοραστική δυνατότητα του καταναλωτικού κοινού. Εν τούτοις, δεν είναι άτοπο να υποστηρίξουμε ότι σε αυτή τη συγκυρία ίσως κρύβονται οι καλύτερες ευκαιρίες για μια επιχείρηση που θα λάβει το ρίσκο μιας τέτοιας επένδυσης.

Επιπρόσθετα σε αυτό, είναι επιτακτικό για την Ελλάδα να υπάρξει μια πολιτική ενθάρρυνσης της τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυξης. Η πληθώρα καλού επιστημονικού προσωπικού, το ανταγωνιστικό εργατικό κόστος σε συνδυασμό με θέσπιση κινήτρων για δημιουργία start up εταιρειών και προσέλκυση εγχώριου και ξένου επενδυτικού κεφαλαίου, μπορούν να βάλουν τη χώρα μας σε μια τροχιά καθιέρωσης ως ένα νέο αναπτυσσόμενο τεχνολογικό κέντρο. Είναι όλο και περισσότερο εμφανές πως οι επερχόμενες προκλήσεις που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα της συνεχούς και επιταχυνόμενης εξάπλωσης των «disruptive» τεχνολογιών τόσο σε νέους κλάδους και προϊόντα όσο και σε αναδυόμενες αγορές, πρόκειται να αλλάξουν σε μεγάλο βαθμό τον παγκόσμιο επιχειρηματικό χάρτη.

Οι εταιρείες εκείνες που θα προβλέψουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις νέες συνθήκες και θα αποφασίσουν να επενδύσουν στις νέες τεχνολογίες με παράλληλη διαχείριση κινδύνων όπως της ασφάλειας και της «κόπωσης» του καταναλωτικού κοινού, είναι εκείνες οι οποίες θα ηγηθούν των κλάδων τους στα επόμενα χρόνια, εκτοπίζοντας ακόμα και τους επιχειρηματικούς κολοσσούς που θα αργήσουν να εναρμονιστούν με τις νέες εξελίξεις.

© 2017 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή