Τάσεις που κατευθύνουν το τοπίο των ασφαλιστικών ... | KPMG | GR

Τάσεις που κατευθύνουν το τοπίο των ασφαλιστικών Εξαγορών και Συγχωνεύσεων το 2015

Τάσεις που κατευθύνουν το τοπίο των ασφαλιστικών ...

H Παγκόσμια ασφαλιστική βιομηχανία είναι έτοιμη για μια γρήγορη εκκίνηση το 2015, όσον αφορά τις Εξαγορές και Συγχωνεύσεις. 

1000

Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Advisory, Επικεφαλής Deal Advisory

KPMG στην Ελλάδα

Επικοινωνία

Σχετικό περιεχόμενο

Μια στρατηγική επιλογή για πολλούς ασφαλιστές και αντασφαλιστές, στα πλαίσια της εισόδου σε νέες αγορές, να εξασφαλίσουν συνεργασίες ή να εξορθολογίσουν μη-βασικές δραστηριοτήτες, οι Συγχωνεύσεις και Εξαγορές μπορούν να προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και κερδοφόρα ανάπτυξη όταν γίνουν με τον σωστό τρόπο.

© 2017 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή