Έρευνα αποδοχών και παροχών Ανωτάτων Στελεχών | KPMG | GR

Έρευνα αποδοχών και παροχών Ανωτάτων Στελεχών

Έρευνα αποδοχών και παροχών Ανωτάτων Στελεχών

Η Έρευνα Αποδοχών και Παροχών των Ανωτάτων Στελεχών για το 2015 με δείγμα 475 συμμετεχόντων στελεχών από 109 ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες παρέχει πληροφόρηση για τις τάσεις που επικρατούν στην αγορά και περιλαμβάνει 4 διαφορετικές θέσεις εργασίας (Managing Director, General Manager, Deputy General Manager, Director).

1000

Γενική Διευθύντρια, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

KPMG στην Ελλάδα

Επικοινωνία

Σχετικό περιεχόμενο

Α. Θέματα Αποδοχών

  • 42% των ανωτάτων στελεχών έλαβε μηδενικές αυξήσεις το 2015, ενώ αυξήσεις βασικών αποδοχών σημειώθηκαν στο 55% του δείγματος (μέσος όρος αύξησης 3.0%).
  • 42% των ανωτάτων στελεχών του δείγματος δήλωσαν ότι ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας τους (Board Members) και δήλωσε ότι λαμβάνει επιπρόσθετες παροχές ή/και αποδοχές εξαιτίας αυτής τους της ιδιότητας το 23% αυτών. 
  • Μόλις στο 3% των ανωτάτων στελεχών του δείγματος πραγματοποιήθηκαν μειώσεις στις βασικές τους αποδοχές. 
  • Το 88% των ανωτάτων στελεχών δικαιούται πριμ απόδοσης, το οποίο κατά μέσο όρο αντιστοιχεί στο 26% των ετήσιων βασικών τους αποδοχών. 

Β. Θέματα Παροχών

  • 99% των ανωτάτων στελεχών που συμμετείχαν στην έρευνα δικαιούνται πρόγραμμα ασφάλειας ζωής και 99% προγράμματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
  • 64% των συμμετεχόντων είναι δικαιούχοι επιπρόσθετου συνταξιοδοτικού προγράμματος.
  • Εταιρικό αυτοκίνητο δικαιούται το 100% των CEO (TOP1), 90% των Γενικών Διευθυντών (TOP2), 91% των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών (TOP3) και 90% των Διευθυντών Διεύθυνσης (TOP4). Για το 95% αυτών, οι εταιρείες καλύπτουν και τα έξοδα των εταιρικών αυτοκινήτων. 
  • Στο 25% των ανωτάτων στελεχών χορηγούνται εταιρικές μετοχές, ενώ το 31% του δείγματος δικαιούται προγράμματα χορήγηση δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών.

© 2017 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή