Ενσωμάτωση Data & Analytics στο Επιχειρηματικό Μο... | KPMG | GR

Ενσωμάτωση Data & Analytics στο Επιχειρηματικό Μοντέλο για Μεγαλύτερη Απόδοση και Διαχείριση Κινδύνων

Ενσωμάτωση Data & Analytics στο Επιχειρηματικό Μο...

Η KPMG International διεξήγαγε μια έρευνα με ανώτερα στελέχη σε τέσσερις μεγάλες εταιρείες, με στόχο να διερευνηθεί με ποιο τρόπο οι τεχνολογίες Data & Analytics (D&A) μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην υπηρεσία της διαχείρισης των κινδύνων και της απόδοσης.

1000

Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Τομέα Επιχειρηματικής Διακυβέρνησης

KPMG στην Ελλάδα

Επικοινωνία

Σχετικό περιεχόμενο

Ενσωμάτωση Data & Analytics στο Επιχειρηματικό Μοντέλο για Μεγαλύτερη Απόδοση και Διαχείριση Κινδύνων

Αυτή η νέα έκθεση εξετάζει με ποιο τρόπο οι επιχειρήσεις σχεδιάζουν να αξιοποιήσουν τις πρωτοβουλίες D&A για:

  • την βελτίωση της απόδοσης,
  • τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στις οποίες εστιάζουν και
  • το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που προκύπτει από την ορθή εφαρμογή D&A στο επιχειρηματικό μοντέλο.

Οι τεχνολογίες D&A  γίνονται ένα ισχυρό εργαλείο στην προσπάθεια των επιχειρήσεων να επιτύχουν στόχους μεγαλύτερων αποδόσεων, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στη ρύθμιση των κινδύνων που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν την επίτευξη αυτών των στόχων.

© 2017 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή