Ενσωμάτωση Data & Analytics στο Επιχειρηματικό Μοντέλο για Μεγαλύτερη Απόδοση και Διαχείριση Κινδύνων

Ενσωμάτωση Data & Analytics στο Επιχειρηματικό Μο...

Η KPMG International διεξήγαγε μια έρευνα με ανώτερα στελέχη σε τέσσερις μεγάλες εταιρείες, με στόχο να διερευνηθεί με ποιο τρόπο οι τεχνολογίες Data & Analytics (D&A) μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην υπηρεσία της διαχείρισης των κινδύνων και της απόδοσης.

Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Τομέα Επιχειρηματικής Διακυβέρνησης

KPMG στην Ελλάδα

Επικοινωνία

Σχετικό περιεχόμενο

Ενσωμάτωση Data & Analytics στο Επιχειρηματικό Μοντέλο για Μεγαλύτερη Απόδοση και Διαχείριση Κινδύνων

Αυτή η νέα έκθεση εξετάζει με ποιο τρόπο οι επιχειρήσεις σχεδιάζουν να αξιοποιήσουν τις πρωτοβουλίες D&A για:

  • την βελτίωση της απόδοσης,
  • τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στις οποίες εστιάζουν και
  • το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που προκύπτει από την ορθή εφαρμογή D&A στο επιχειρηματικό μοντέλο.

Οι τεχνολογίες D&A  γίνονται ένα ισχυρό εργαλείο στην προσπάθεια των επιχειρήσεων να επιτύχουν στόχους μεγαλύτερων αποδόσεων, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στη ρύθμιση των κινδύνων που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν την επίτευξη αυτών των στόχων.

© 2017 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή

Νέα ψηφιακή πλατφόρμα της KPMG

Η KPMG International έχει δημιουργήσει μια υψηλού επιπέδου ψηφιακή πλατφόρμα που εμπλουτίζει την εμπειρία σας, και σας βοηθάει να βρείτε νέο και συναφές περιεχόμενο.

 
Διαβάστε περισσότερα