Ποια είναι η σημασία της διακυβέρνησης στην εξωτε... | KPMG | GR

Ποια είναι η σημασία της διακυβέρνησης στην εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών IT;

Ποια είναι η σημασία της διακυβέρνησης στην εξωτε...

Οργανισμοί που μεταφέρουν την παροχή υπηρεσιών IT σε τρίτους, συχνά θεωρούν ως κάτι αυτονόητο ότι με το πέρας της ανάθεσης όλα θα κυλήσουν ομαλά. Γιατί θα πρέπει άραγε η διακυβέρνηση να απαιτεί  μεγαλύτερη προσοχή;

1000

Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Πληροφοριακών Συστημάτων

KPMG στην Ελλάδα

Επικοινωνία

Σχετικό περιεχόμενο

Η ανεπαρκής διακυβέρνηση δεν γίνεται πάντα ορατή στην περίπτωση της  εσωτερικής παροχής υπηρεσιών. Στην περίπτωση όμως της εξωτερικής ανάθεσης υπηρεσιών, τα προβλήματα και το κόστος που τη συνοδεύουν έρχονται πολύ πιο γρήγορα στην επιφάνεια.

Διαβάστε τη δημοσίευση μας για να μάθετε με πιο τρόπο πρέπει να οριοθετούνται οι αρμοδιότητες μεταξύ των μερών που συμμετέχουν στην εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών IT.

© 2017 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή