Έρευνα Φαρμακευτικού και Αγροχημικού κλάδου

Έρευνα Φαρμακευτικού και Αγροχημικού κλάδου

Η KPMG ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση και την έναρξη διάθεσης, για εικοστή δεύτερη συνεχή χρονιά, της Έρευνας Αποδοχών και Παροχών για το Φαρμακευτικό και Αγροχημικό κλάδο για το 2016.   Η Έρευνα παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία αποδοχών και παροχών για 178 θέσεις εργασίας. Πρόκειται για την πληρέστερη έρευνα αποδοχών και παροχών η οποία βασίζεται σε δείγμα 32 εταιρειών και περισσότερων από 4 000 κατόχων θέσεων εργασίας στην ελληνική αγορά.

Γενική Διευθύντρια, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

KPMG στην Ελλάδα

Επικοινωνία

Σχετικό περιεχόμενο

Αποτελέσματα

  • Το 83% των εταιρειών του δείγματος έδωσε το 2015 αυξήσεις σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων και το ποσοστό της αύξησης για το σύνολο του δείγματος (συμπεριλαμβανομένων των μηδενικών αυξήσεων) ήταν 1,5% (διάμεσος).
  • Αναφορικά με τις προβλέψεις για το 2017, το 17% προέβλεψε μηδενικές αυξήσεις, ενώ για το υπόλοιπο δείγμα (54%) τo ποσοστό της αύξησης που αναμένεται να δοθεί είναι 2,0% (διάμεσος).

© 2017 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή

Νέα ψηφιακή πλατφόρμα της KPMG

Η KPMG International έχει δημιουργήσει μια υψηλού επιπέδου ψηφιακή πλατφόρμα που εμπλουτίζει την εμπειρία σας, και σας βοηθάει να βρείτε νέο και συναφές περιεχόμενο.

 
Διαβάστε περισσότερα