Ο Μετασχηματισμός του Ασφαλιστικού Κλάδου

Ο Μετασχηματισμός του Ασφαλιστικού Κλάδου

Στην KPMG εξετάζουμε τι επιφυλάσσει το μέλλον για τον ασφαλιστικό κλάδο, καθώς υιοθετούνται όλο και περισσότερο οι ψηφιακές τεχνολογίες και αρχίζει να αξιοποιείται πλήρως ο τεράστιος όγκος δεδομένων που τώρα υπάρχει στη διάθεσή του.

Σχετικό περιεχόμενο

Ο Μετασχηματισμός του Ασφαλιστικού Κλάδου

Η έκθεση Transforming Insurance: Securing competitive advantage παρέχει μια ζωντανή εικόνα του διεθνούς ασφαλιστικού τοπίου, καθώς οι πρωταγωνιστές της αγοράς ανταποκρίνονται στις αλλαγές που μετασχηματίζουν όλες τις όψεις του κλάδου. Η έκθεση βασίζεται σε έρευνα και συνεντεύξεις με ηγετικά στελέχη και αναδεικνύει πέντε βασικά ζητήματα που απασχολούν τους ασφαλιστές:

  • Πως πρέπει λειτουργεί η επιχείρηση στον ολοένα και πιο ψηφιακό κόσμο
  • Πως να γίνει η καλύτερη δυνατή χρήση του τεράστιου όγκου δεδομένων που είναι διαθέσιμος
  • Πως να γίνει αποτελεσματική διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων παλαιού τύπου (legacy systems)
  • Πως να διασφαλιστεί η ψηφιακή ασφάλεια της επιχείρησης
  • Πως να προσελκυθούν και διατηρηθούν οι άνθρωποι που είναι απαραίτητοι για να διαχειριστούν τις επερχόμενες αλλαγές στον κλάδο.

© 2017 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή

Νέα ψηφιακή πλατφόρμα της KPMG

Η KPMG International έχει δημιουργήσει μια υψηλού επιπέδου ψηφιακή πλατφόρμα που εμπλουτίζει την εμπειρία σας, και σας βοηθάει να βρείτε νέο και συναφές περιεχόμενο.

 
Διαβάστε περισσότερα