Ο Μετασχηματισμός του Ασφαλιστικού Κλάδου | KPMG | GR

Ο Μετασχηματισμός του Ασφαλιστικού Κλάδου

Ο Μετασχηματισμός του Ασφαλιστικού Κλάδου

Στην KPMG εξετάζουμε τι επιφυλάσσει το μέλλον για τον ασφαλιστικό κλάδο, καθώς υιοθετούνται όλο και περισσότερο οι ψηφιακές τεχνολογίες και αρχίζει να αξιοποιείται πλήρως ο τεράστιος όγκος δεδομένων που τώρα υπάρχει στη διάθεσή του.

1000

Σχετικό περιεχόμενο

Ο Μετασχηματισμός του Ασφαλιστικού Κλάδου

Η έκθεση Transforming Insurance: Securing competitive advantage παρέχει μια ζωντανή εικόνα του διεθνούς ασφαλιστικού τοπίου, καθώς οι πρωταγωνιστές της αγοράς ανταποκρίνονται στις αλλαγές που μετασχηματίζουν όλες τις όψεις του κλάδου. Η έκθεση βασίζεται σε έρευνα και συνεντεύξεις με ηγετικά στελέχη και αναδεικνύει πέντε βασικά ζητήματα που απασχολούν τους ασφαλιστές:

  • Πως πρέπει λειτουργεί η επιχείρηση στον ολοένα και πιο ψηφιακό κόσμο
  • Πως να γίνει η καλύτερη δυνατή χρήση του τεράστιου όγκου δεδομένων που είναι διαθέσιμος
  • Πως να γίνει αποτελεσματική διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων παλαιού τύπου (legacy systems)
  • Πως να διασφαλιστεί η ψηφιακή ασφάλεια της επιχείρησης
  • Πως να προσελκυθούν και διατηρηθούν οι άνθρωποι που είναι απαραίτητοι για να διαχειριστούν τις επερχόμενες αλλαγές στον κλάδο.

© 2017 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή