Έρευνα κλάδου Καταναλωτικών Προϊόντων

Σύνοψη Αποτελεσμάτων Έρευνας Αποδοχών & Παροχών 2...

Η Έρευνα της KPMG παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία αποδοχών και παροχών για 144 θέσεις εργασίας. Πρόκειται για την πληρέστερη έρευνα αποδοχών και παροχών η οποία βασίζεται σε δείγμα 37 εταιρειών και 4 760 κατόχων θέσεων εργασίας στην ελληνική αγορά.

Γενική Διευθύντρια, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

KPMG στην Ελλάδα

Επικοινωνία

Σχετικό περιεχόμενο

Αποτελέσματα

  • Το 43% των εταιρειών του δείγματος έδωσε μηδενικές αυξήσεις σε όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων ενώ το υπόλοιπο δείγμα προχώρησε σε αυξήσεις στο σύνολο (34%) ή σε ένα μέρος των εργαζομένων (23%). Το ποσοστό της αύξησης που δόθηκε το 2016 από το σύνολο του δείγματος (συμπεριλαμβανομένων των μηδενικών αυξήσεων) ήταν 0.9% (διάμεσος).
  • Καμία από τις εταιρείες του δείγματος δεν προχώρησε σε μειώσεις σταθερών αποδοχών το 2016.
  • Αναφορικά με τις προβλέψεις για τo 2017, το 26% των εταιρειών του δείγματος δεν ήταν σε θέση να κάνει οποιαδήποτε πρόβλεψη, το 37% προέβλεψε μηδενικές αυξήσεις, ενώ για το υπόλοιπο δείγμα (37%) τo ποσοστό της αύξησης που αναμένεται να δοθεί είναι 2.0% (διάμεσος).
  • Το ποσό που πληρώθηκε ως πριμ απόδοσης το 2016 για τα αποτελέσματα του 2015 ανήλθε στο 9.3% των ετήσιων σταθερών αποδοχών, ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με αυτό που πληρώθηκε την προηγούμενη χρονιά.
  • Μόνο το 17% των εταιρειών του συνόλου του δείγματος προχώρησε μέσα στο 2016 ή σκέφτεται να προχωρήσει σε μείωση θέσεων εργασίας.

© 2017 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή

Νέα ψηφιακή πλατφόρμα της KPMG

Η KPMG International έχει δημιουργήσει μια υψηλού επιπέδου ψηφιακή πλατφόρμα που εμπλουτίζει την εμπειρία σας, και σας βοηθάει να βρείτε νέο και συναφές περιεχόμενο.

 
Διαβάστε περισσότερα