Επιλογή Στελεχών: Οι προκλήσεις της νέας εποχής | KPMG | GR

Επιλογή Στελεχών: Οι προκλήσεις της νέας εποχής

Επιλογή Στελεχών: Οι προκλήσεις της νέας εποχής

Η πολυπλοκότητα της νέας μακροοικονομικής πραγματικότητας, η κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας και οι μεταβολές σε εταιρικές δομές συνηγορούν στο ξεκίνημα μίας νέας εποχής για τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των στελεχών στον ιδιωτικό τομέα. Οι προεκτάσεις αυτών των αλλαγών επηρεάζουν άμεσα όλα τα εμπλεκόμενα μέλη, τους εργοδότες, τα στελέχη, αλλά και τους επαγγελματίες επιλογής στελεχών.   Σε αυτό το πλαίσιο, η εναρμόνιση του προφίλ των δυνητικών υποψηφίων με τους μακροπρόθεσμους εταιρικούς στόχους αλλά και η άμεση σύνδεση της διαδικασίας επιλογής με την ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα ενός οργανισμού κρίνεται κρίσιμη.

1000

Γενική Διευθύντρια, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

KPMG στην Ελλάδα

Επικοινωνία

Σχετικό περιεχόμενο

Δισταγμοί εργοδοτών

Ανταποκρινόμενοι σε συνθήκες αβεβαιότητας και έντονων οργανωτικών αλλαγών, οι Εργοδότες έχουν την ανάγκη να νιώσουν απόλυτα σίγουροι για τη χρησιμότητα ενός νέου εργασιακού ρόλου, την κάλυψη μιας κενής θέσης εργασίας και την τελική επιλογή ενός στελέχους.

 • Επιθυμούν να προσελκύσουν τους κατάλληλους επαγγελματίες τόσο σε επίπεδο τεχνικών γνώσεων όσο και χαρακτηριστικών προσωπικότητας και δεξιοτήτων. Αν και αρχικά θεωρούν τη διαδικασία επιλογής σχετικά απλή, λόγω της υψηλής ανεργίας και της αυξανόμενης ζήτησης από τη μεριά των υποψηφίων, στη πορεία έρχονται αντιμέτωποι με αρκετές δυσκολίες. Δεδομένης της σύγχρονης οικονομικής πραγματικότητας και περιορισμών σε θέματα κόστους ή αριθμού υπαλλήλων (Headcount), οι εταιρείες δεν έχουν την πολυτέλεια να διατηρούν πλεονάζον προσωπικό, γεγονός που καθιστά κάθε νέα πρόσληψη ιδιαίτερα σημαντική.
 • Επιλέγουν να καλύψουν προσωρινά ανάγκες με το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό που, αν και είναι συνήθως λιγότερο από το απαιτούμενο, αναλαμβάνει ενισχυμένα καθήκοντα ώστε να εκτελεστούν οι βασικές αρμοδιότητες μιας κενής θέσης εργασίας. Παράλληλα, οργανωτικές αλλαγές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής οδηγούν σε ενδεχόμενη διαφοροποίηση του προφίλ του υποψηφίου και του προϋπολογισμού της θέσης ή και στην αμφισβήτηση της τελικής χρησιμότητας ενός ρόλου μακροπρόθεσμα.
 • Προτιμούν να «παγώνουν» προσωρινά μια διαδικασία επιλογής, όταν δεν εντοπίζουν ή δεν καταφέρουν να προσελκύσουν «τα ιδανικά στελέχη», που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του ρόλου/προφίλ υποψηφίου. Διστάζουν να προβούν σε σημαντικά αναβαθμισμένες οικονομικές προτάσεις προκειμένου να δελεάσουν ικανούς επαγγελματίες, φοβούμενοι την αποτυχία μιας επιλογής βασισμένης σε οικονομικά κριτήρια. Επιθυμούν να διαφυλάξουν εσωτερικές ισορροπίες και να συνεργαστούν με στελέχη που επιδεικνύουν υψηλό κίνητρο για το ρόλο και την εταιρεία.

Δισταγμοί Εργαζομένων

Επηρεασμένοι από τις συνθήκες στην αγορά εργασίας, τα Στελέχη διστάζουν να προβούν στο επόμενο επαγγελματικό τους βήμα και αξιολογούν όλες τις παραμέτρους που σχετίζονται με την ανάληψη μιας νέας επαγγελματικής πρόκλησης.

 • Αισθάνονται περισσότερο ασφαλείς στον παρόντα εργοδότη τους και εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε ενδεχόμενη μετακίνηση. Αξιολογούν μια πρόταση συνολικά, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη τους μακροπρόθεσμα, τις δεξιότητες που θα χτίσουν και τις γνώσεις που θα αποκομίσουν σε ένα διαφορετικό επιχειρηματικό περιβάλλον και μέσα από ένα νέο ρόλο.
 • Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από την άμεση και εύκολη πρόσβαση στην πληροφόρηση, οι υποψήφιοι ενημερώνονται τόσο για τα οικονομικά αποτελέσματα και τα αναπτυξιακά πλάνα μιας επιχείρησης, όσο και για εμπειρίες εργαζομένων, στοιχεία εταιρικής κουλτούρας και εργασιακού περιβάλλοντος, που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να δημιουργήσουν αρνητική εικόνα και να αναστείλουν την απόφαση μετακίνησης.
 • Έχοντας συναίσθηση της «αξίας» τους στην αγορά, φοβούνται να ρισκάρουν τα κεκτημένα μιας επιτυχημένης πορείας σε μια εταιρεία και να διακυβεύσουν τη φήμη τους, αν η νέα επαγγελματική πρόταση δε συνοδεύεται από μια αναβαθμισμένη οικονομική προσφορά. Παράλληλα, καλούνται να διαχειριστούν αντί-προτάσεις από τον παρόντα εργοδότη τους.

Προκλήσεις για τους Υπεύθυνους Επιλογής Στελεχών

Μέσα στο πλαίσιο αυτής της αγοράς εργασίας που έχει διαφοροποιημένους κανόνες σε σχέση με το παρελθόν, oι Επαγγελματίες Επιλογής Στελεχών οφείλουν να αντικαταστήσουν παραδοσιακές διαδικασίες, πρακτικές και νοοτροπίες και να προσαρμοστούν στα καινούργια δεδομένα.

 • Διαχειρίζονται εξαιρετικά μεγάλο όγκο βιογραφικών ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης προσφοράς από την πλευρά των στελεχών, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική επιλογή των κατάλληλων υποψηφιοτήτων, που σήμερα είναι πιο απαιτητική ως προς το χρόνο, τους πόρους και τους λεπτούς επικοινωνιακούς χειρισμούς που χρειάζονται. Διερευνώντας την καταλληλότητα υποψηφίων, ιδιαίτερα εκτεθειμένων σε διαδικασίες αξιολόγησης, καλούνται να χρησιμοποιήσουν συνδυαστικά εργαλεία (συνέντευξη δεξιοτήτων, κέντρα αξιολόγησης, διερεύνηση συστάσεων).
 • Οφείλουν να ανταποκριθούν στον αυξανόμενο ανταγωνισμό, να διαχειριστούν τον «πόλεμο για τα ταλέντα» και να προσελκύσουν υποψηφίους που θα προσδώσουν αξία στον οργανισμό, στοχεύοντας σε μια επιτυχημένη στελέχωση και για τα δυο μέρη. Είναι υπεύθυνοι για την παρουσίαση της «πραγματικής» εικόνας της εκάστοτε εταιρείας, προβάλλοντας τα ανταγωνιστικά οφέλη που την καθιστούν «εργοδότη επιλογής». Παράλληλα, διασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία  των υποψηφίων από τη στιγμή που θα μοιραστούν το βιογραφικό τους, τη φάση της αξιολόγησης μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
 • Δεδομένης της αβεβαιότητας και των αλλαγών σε δομές και περιγραφές ρόλων, καλούνται να εντοπίσουν και να προσελκύσουν στελέχη που, πέρα από την τεχνική επάρκεια και την αποδεδειγμένη καλή απόδοση, έχουν την ικανότητα να προσαρμόζονται στις νέες εταιρικές συνθήκες και προκλήσεις. Ο ιδανικός υποψήφιος δε αρκεί να ταιριάζει με το σημερινό εργασιακό ρόλο, άλλα και να μπορεί να ανταποκριθεί στις μελλοντικές ανάγκες ενός οργανισμού.

Ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις της σημερινής εποχής

 • Οι Εργοδότες καλούνται να επενδύσουν σε νέα στελέχη και παράλληλα να διατηρήσουν τα ταλέντα τους, δημιουργώντας προοπτικές και προκλήσεις για το μέλλον.
 • Τα Στελέχη οφείλουν να επιδείξουν ευελιξία και προσαρμοστικότητα, εκμεταλλευόμενοι ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης.
 • Λειτουργώντας ως «συνδετικός κρίκος», οι Επαγγελματίες Επιλογής Στελεχών επιδιώκουν να φέρουν κοντά τα «θέλω», τις ανάγκες και τις προσδοκίες των δυο πλευρών.

© 2017 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή