Ο Πόλεμος των Ταλέντων | KPMG | GR

Ο Πόλεμος των Ταλέντων

Ο Πόλεμος των Ταλέντων

Μπορούμε να αποτυπώσουμε την επικρατούσα φυσιογνωμία και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα στη διαχείρισή των ταλέντων σήμερα; Μετά από μία διακοπή μερικών ετών, εξαιτίας της κρίσης, ο αποκαλούμενος «πόλεμος των ταλέντων», επιστρέφει στην, προ εξαετίας αφετηρία του, ή εμφανίζεται με νέα μορφή και χαρακτηριστικά; Πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε την εμπειρία μας των τελευταίων 15, τουλάχιστον, χρόνων που παρακολουθούμε τη διαχείριση των ταλέντων;   Αυτά τα ερωτήματα συνθέτουν το θεματικό πλαίσιο της νέας έρευνας της KPMG που διεξήχθη με τη συμμετοχή 335 επαγγελματιών του τομέα του ανθρώπινου δυναμικού σε 47 χώρες του διεθνούς της δικτύου.

1000

Σχετικό περιεχόμενο

Ο Πόλεμος των Ταλέντων

Επίσημα, η χώρα μας αντιμετωπίζει την υψηλότερη ανεργία των χωρών της ευρωζώνης, άνω του 27%, ενώ ταυτόχρονα, στην καθημερινή μας επαφή με τους πελάτες μας, διαπιστώνουμε ότι η ανεύρεση κατάλληλων στελεχών με τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρίες, στις περισσότερες των περιπτώσεων καθίσταται δύσκολη και απαιτητική διαδικασία. Οι εταιρείες, προκειμένου να βρεθούν ένα βήμα μπροστά από τους ανταγωνιστές τους και αξιοποιήσουν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα στο άμεσο μέλλον, αναμένεται να αλλάξουν την τακτική προσέγγισης του ταλέντου. Ήδη, παρατηρούμε μία στρατηγική στροφή των εταιρειών στην επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό ώστε να αποφευχθούν αθρόες αποχωρήσεις όταν η αγορά ανακάμψει, και αυτό, θεωρούμε, ότι είναι μόνον η αρχή. 

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε συνοπτικά τα ευρήματα της έρευνας και τα χρήσιμα πορίσματα που προκύπτουν.

Αίτια των ελλείψεων στελεχών με επάρκεια γνώσεων και εμπειριών

Η έρευνα της KPMG ανέδειξε ότι η σημαντικότερη αιτία για την έλλειψη ταλέντων με εμπειρία και κατάλληλες γνώσεις προέρχεται από την είσοδο της νέας γενιάς στην αγορά εργασίας. 

Ποιο συγκεκριμένα:

 • Το 60% των ερωτηθέντων απαντούν ότι οι νεότεροι εργαζόμενοι με γνώσεις δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για παραδοσιακούς ρόλους και βλέπουν τους εαυτούς τους ως ελεύθερους επαγγελματίες, οι δε διοικήσεις των εταιρειών ανταποκρίνονται μάλλον αργά σε αυτή την απαίτηση. 
 • Το 51% απαντούν ότι έχει αυξηθεί η ανάγκη για πρόσληψη ανθρώπινου δυναμικού.  
 • Το 38% απαντούν ότι η αυξημένη ζήτηση μπορεί να προέρχεται από εργοδότες ή αγορές που δεν τους προτιμούν οι εργαζόμενοι. 
 • Το 38% απαντούν ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα είναι ανεπαρκή να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς.

Αντιμετώπιση της έλλειψης ταλέντων πριν 15 χρόνια και σήμερα

Η έλλειψη στελεχών με κατάλληλες γνώσεις και επάρκεια εμπειριών αποτελεί
προτεραιότητα στην αγορά εργασίας. 

Πλέον του 80% των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα της KPMG υποστηρίζουν ότι η αντιμετώπιση της έλλειψης γνώσεων και εμπειριών αποτελεί σημαντικότερη προτεραιότητα από ότι ήταν πριν από 2 χρόνια και θα είναι πιο επιτακτική τα επόμενα 2 χρόνια. Οι ελλείψεις σε γνώσεις και εμπειρίες εντείνονται με την παγκοσμιοποίηση. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων παραδέχεται επίσης ο πόλεμος των ταλέντων διαφοροποιείται από το παρελθόν. 

Πόσο πετυχημένες είναι οι πρακτικές των προηγούμενων ετών που εστίαζαν σε άτομα που είχαν τη δυνατότητα εξέλιξης (high potential) και σε άτομα που είχαν πολύ καλά αποτελέσματα, όπως αυτά αναλύθηκαν στο βιβλίο "War for Talent",  1997, Ed Michaels, Helen Handfield-Jones and Beth Axelrod, The War for Talent (Harvard Business School Press, 1997).

Μία πρόσφατη ανάλυση των 106 εταιρειών (Survey by AM Azure of the organizations featured in The War For Talent analysing 100 plus firms to evaluate current corporate performance in 2013)  που εφήρμοσαν τις πρακτικές για τα ταλέντα  φαίνεται να βοήθησαν ελάχιστα στην επιβίωσή τους. Μόνο το 25% αυτών των επιχειρήσεων μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι είχαν πολύ καλά αποτελέσματα, ενώ το 1/3 των επιχειρήσεων έχει παύσει τη λειτουργία τους στο μεταξύ διάστημα. Τα αποτελέσματα είναι απογοητευτικά. Το ερώτημα που προβάλλει είναι: Υπάρχουν καλύτερες πρακτικές και προσεγγίσεις;

Η  έρευνα της KPMG καταδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να στραφούν σε νέες πιο ολιστικές στρατηγικές διαχείρισης ταλέντου.

 • Τα 2/3 των επιχειρήσεων υποστηρίζουν ότι είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη  οι  ανάγκες του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού στο πλαίσιο της ευρύτερης επιχειρηματικής στρατηγικής. 
 • Περισσότεροι από το 50% συμφωνούν ότι η προώθηση των ταλέντων σε βάρος της ομάδας θέτει την επιχείρηση σε κίνδυνο.

Αποτελεσματικές στρατηγικές στην αντιμετώπιση της έλλειψης ταλέντων

 • Εμπλοκή όλης της διοικητικής ομάδας της επιχείρησης και όχι μόνο της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού. 
 • Εστίαση στα πλάνα καριέρας (career paths) για το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού. 
 • Υιοθέτηση ολιστικής προσέγγισης στη διαχείριση ταλέντου για το σύνολο του πληθυσμού.

Οι στρατηγικές αυτές, προκειμένου να αποδώσουν, είναι απαραίτητο να συνοδεύονται από κατάλληλες διαχειριστικές και λειτουργικές πρωτοβουλίες, μεταξύ των οποίων:

 • Διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος με περισσότερες προκλήσεις και απαιτήσεις. 
 • Διάθεση ανταγωνιστικού πακέτου ανταμοιβών για το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού. 
 • Επιλογή της κατάλληλης προσέγγισης για κάθε θέση εργασίας

Η λογική "one size fits all"  δεν θεωρείται η πλέον κατάλληλη. H τεχνολογία βοηθά στην επεξεργασία των υφιστάμενων δεδομένων για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται να γίνει ανάλυση προηγούμενης εμπειρίας του υποψηφίου με συγκεκριμένα κριτήρια για να αποφασιστεί πιο είναι το πλέον κατάλληλο προφίλ. 

© 2017 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή