Οδηγός στις προκλήσεις των τεχνολογιών Big Data γ... | KPMG | GR

Οδηγός στις προκλήσεις των τεχνολογιών Big Data για την ασφάλεια και την προστασία προσωπικών δεδομένων

Οδηγός στις προκλήσεις των τεχνολογιών Big Data γ...

Οι τεχνολογίες γύρω από τα Big Data μετασχηματίζουν τον παραδοσιακό τρόπο επεξεργασίας δεδομένων και τις μεθόδους επιχειρηματικής ευφυΐας από τους οργανισμούς.

1000

Σχετικό περιεχόμενο

Οδηγός στις προκλήσεις των τεχνολογιών Big Data

Οι οργανισμοί υλοποιούν με ταχείς ρυθμούς προγράμματα Big Data, ώστε - αλλάζοντας τα οργανωσιακά επιχειρηματικά μοντέλα τους -  να επιτύχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να επεκτείνουν την διεθνή παρουσία τους.

  Η ανάπτυξη αυτών των προγραμμάτων συνεπάγεται δυνητική σύγκρουση με όλο και περισσότερους διεθνείς νόμους και πρότυπα.    Με ποιο τρόπο θα μπορέσουν οι οργανισμοί να βελτιστοποίησουν τα οφέλη των Big Data και παράλληλα να χειριστούν με ορθό τρόπο ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, ασφάλειας και συμμόρφωσης;   Διαβάστε σε αυτό το whitepaper για τις βασικές προκλήσεις σε θέματα ασφάλειας των τεχνολογιών Big Data, καθώς και για την προσέγγιση της KPMG στην ελαχιστοποίηση του ρίσκου και στον αποτελεσματικό έλεγχο των σχετικών τεχνολογιών.

© 2017 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή