Ο χώρος εργασίας μέσα από τα μάτια της γενιάς Υ

Ο χώρος εργασίας μέσα από τα μάτια της γενιάς Υ

Το 2013 η KPMG στην Ελλάδα διεξήγαγε μια έρευνα για την κατανόηση των μύθων, των στερεοτύπων και των πραγματικών γεγονότων που αφορούν την λεγόμενη "γενιά Υ¨ και την εξέυρεση μέτρων που θα πρέπει να λάβουν οι εταιρείες γι 'αυτήν στον εργασιακό χώρο.

Σχετικό περιεχόμενο

Ο χώρος εργασίας μέσα από τα μάτια της γενιάς Υ

Με τη συμμετοχή περισσότερων από 600 Gen-Y ατόμων από ένα ευρύ φάσμα υποβάθρων, και συνεντεύξεις με περισσότερους από 70 CEOs, η έρευνα της KPMG έχει ως στόχο να αναδείξει τις υποκέιμενες κοινές παραδοχές και πολιτισμικές διαφορές που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Πέρα από στερεότυπα, όπως ότι τα άτομα της Gen Y δεν έχουν επαγγελματικό ήθος, γεγονός είναι ότι Gen-Υ είναι η πιο μορφωμένη και πιο διαφοροποιημένη γενιά στην ιστορία, και η πρώτη στην οποία οι γυναίκες με πιστοποιήσεις πέραν της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υπερτερούν αριθμητικά από τους άντρες.

© 2017 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή

Νέα ψηφιακή πλατφόρμα της KPMG

Η KPMG International έχει δημιουργήσει μια υψηλού επιπέδου ψηφιακή πλατφόρμα που εμπλουτίζει την εμπειρία σας, και σας βοηθάει να βρείτε νέο και συναφές περιεχόμενο.

 
Διαβάστε περισσότερα