«Σύννεφο»: εξέλιξη ή επανάσταση; | KPMG | GR

«Σύννεφο»: εξέλιξη ή επανάσταση;

«Σύννεφο»: εξέλιξη ή επανάσταση;

Υπάρχουν διάφορες απόψεις στην αγορά αναφορικά με την τεχνολογία «σύννεφου» (cloud computing). Κάποιοι τη βλέπουν ως νέα και επαναστατική, άλλοι ως εξελίξιμη και μερικοί τη βλέπουν καθαρά ως μια διαφημιστική εκστρατεία ή hype παρόμοια με αυτή του διαδικτύου (internet) και του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) κάποιες χρονικές στιγμές τις προηγούμενες δεκαετίες. Αλλά ακριβώς όπως το διαδίκτυο εξελίχθηκε στην ισχυρή δύναμη που όλοι γνωρίζουμε σήμερα, το ίδιο ακριβώς σκοπεύει να κάνει και το «σύννεφο» έχοντας σημαντικές συνέπειες για το πώς θα λειτουργούν στο μέλλον οι επιχειρήσεις.

1000

Επικοινωνία

Σχετικό περιεχόμενο

Ήδη οι κορυφαίες επιχειρήσεις έχουν επικεντρωθεί στον καθορισμό και την υλοποίηση στρατηγικών και τακτικών τεχνολογιών «σύννεφου». Οι επιχειρήσεις αυτές καθορίζουν επίσης ποια θα είναι τα τελικά οφέλη από το «σύννεφο» και με αυτό εννοούμε ότι θα έχουμε απλά ταχύτερα, φθηνότερα και απλούστερα πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές ή κάτι πολύ περισσότερο όπως τον καταλύτη για έναν πραγματικά επιχειρησιακό μετασχηματισμό;

Το «σύννεφο» φαίνεται πως κερδίζει συνεχώς έδαφος ακριβώς την κατάλληλη στιγμή. Οι επιχειρήσεις συνεχίζοντας να αντιμετωπίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις της παγκόσμιας ύφεσης, όπως μείωση προϋπολογισμών, ελλείψεις ειδικευμένου προσωπικού πληροφορικής, συντήρηση παλιών πληροφοριακών συστημάτων, δεν μπορούν πλέον να παρέχουν τις αντίστοιχες δαπάνες του παρελθόντος για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Όλα αυτά αποτελούν εμπόδια στο δρόμο των ευέλικτων, δια-λειτουργικών, ευκίνητων και οικονομικά αποδοτικών υπηρεσιών πληροφορικής.

Έτσι, οι επιχειρήσεις είναι μεν διστακτικές αλλά είναι και ενάντια στην αντίληψη ότι το «σύννεφο» αποτελεί μόνο παράγοντα μείωσης κόστους. Το «σύννεφο» είναι απαραίτητο και για να κερδίσουν και να διατηρήσουν ένα ανταγωνιστικό επιχειρησιακό πλεονέκτημα βοηθώντας αυτούς που το υιοθέτησαν να αποκομίσουν ένα σημαντικό αριθμό από οφέλη που περιλαμβάνουν την ταχύτερη ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού με χαμηλό αρχικό κόστος επένδυσης και γρηγορότερη παροχή υπηρεσιών πληροφορικής. Με την πάροδο του χρόνου χρησιμοποιώντας το «σύννεφο» θα δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εγκαταλείψουν τα παλιά και μη ευέλικτα πληροφοριακά συστήματα προς καλύτερη και αποδοτικότερη εκμετάλλευση των επιχειρησιακών τους αναγκών. Έτσι το «σύννεφο» μπορεί να δημιουργήσει εκείνες τις δυνατότητες, όπως για παράδειγμα την «κινητικότητα» (agility) με συνέπεια την στενότερη επαφή των επιχειρήσεων με τους πελάτες τους και τους συνεταίρους τους (business partners). Από αυτήν την άποψη το «σύννεφο» μπορεί να αποτελέσει καταλύτη και επιταχυντή της «πελατοποίησης» των επιχειρησιακών συστημάτων πληροφορικής.

Υιοθετώντας απλά την έννοια «σύννεφο» δε σημαίνει βέβαια ότι μια επιχείρηση αυτόματα θα μεταμορφωθεί. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως το «σύννεφο» μπορεί να είναι ο καταλύτης για μια σειρά θεμάτων σε μια επιχείρηση και αυτό που απαιτείται από τα διοικητικά στελέχη και τα στελέχη πληροφορικής είναι να κατανοήσουν και να προσδιορίσουν με ποιο τρόπο χρησιμοποιώντας το «σύννεφο» θα επιτευχθεί η μείωση του κόστους με την ταυτόχρονη βελτίωση της απόδοσης των επιχειρησιακών διαδικασιών έτσι ώστε να διαμορφωθούν νέες και πιο εύχρηστες επιχειρησιακές προοπτικές. Όπως κανείς αντιλαμβάνεται, αυτό αποτελεί μια πρωτοβουλία στρατηγικής σημασίας βασικό κλειδί για την επιτυχία της οποίας είναι η πληροφορική. Είναι λάθος να δούμε το «σύννεφο» ως τεχνολογία επένδυσης π.χ. μόνο στον τομέα της διαχείρισης πόρων (ERP) ή του “outsourcing” όπως έγινε από μια μερίδα των επιχειρήσεων. Κυρίως απαιτείται η υλοποίηση των κατάλληλων στρατηγικών από την ανώτατη διοίκηση σε συνεργασία με τις επιχειρησιακές διευθύνσεις.

Είναι μεγάλο το ταξίδι για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω αλλά αυτό που δείχνει η σχετική παγκόσμια έρευνα της KPMG (KPMG Cloud Pulse Survey), όπως και η εμπειρία της από τους πελάτες της, είναι πως οι επιχειρήσεις ήδη το έχουν ξεκινήσει.

Τα συνοπτικά ευρήματα της έρευνας φαίνονται παρακάτω:

Βαθμός χρήσης «σύννεφου»:

37% των επιχειρήσεων που έχουν αγοράσει το «σύννεφο» διερευνούν ενεργά επιλογές και τρόπους ανάπτυξης πιλοτικών εφαρμογών. Το 33% των επιχειρήσεων δείχνουν ενδιαφέρον σε αυτήν την τεχνολογία όχι όμως εμπράκτως, μέχρι σήμερα τουλάχιστον.

Ενδιαφέρον για το «σύννεφο» από τα ανώτατα στελέχη:

Χαρακτηριστικό γνώρισμα των στελεχών πληροφορικής και διοίκησης είναι η δικαιοσύνη και ότι χρησιμοποιούν τη λογική, τις διαδικασίες και την εμπειρία τους για να ανταπεξέλθουν με τις προσπάθειες εφαρμογής του «σύννεφου».

Οδηγοί για την εφαρμογή του «σύννεφου»:

Αν και οι οικονομικοί δείκτες αποτελούν τον κύριο οδηγό για την εφαρμογή του «σύννεφου», οι αγοραστές θέτουν λειτουργικά, τεχνικά και στρατηγικά θέματα όπως επίσης και θέματα επιχειρησιακής «μεταμόρφωσης».

Σημαντικότερες επιπτώσεις του «σύννεφου»:

  • Μείωση επιχειρησιακών εξόδων
  • Επιτάχυνση χρόνου αγοράς
  • Αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο συναλλάσσονται οι επιχειρήσεις με τους πελάτες τους και τους προμηθευτές τους.

Κύριες περιοχές εφαρμογής του «σύννεφου»:

  • Πληροφορική
  • Πωλήσεις και Διαχείριση Σχέσεων Πελατών
  • Οικονομικά, Λογιστικά και Ανθρώπινο Δυναμικό.

Ικανότητες αγοραστών «σύννεφου»:

  • Περισσότερο ικανοί: κατανόηση των τεχνικών προδιαγραφών και λειτουργίας
  • Λιγότερο ικανοί: κατανόηση των επιπτώσεων σε θέματα ασφάλειας και φορολογίας.

© 2017 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή