Ιωάννης Αχείλας

Γενικός διευθυντής, Ελεγκτικές και Φορολογικές Υπηρεσίες

KPMG in Greece

Ο Γιάννης ήλθε στην KPMG το 1996 και από το 2002 είναι Γενικός Διευθυντής (Partner) στο φορολογικό τμήμα, με επαγγελματική εμπειρία πάνω από 30 χρόνια που περιλαμβάνει ελεγκτικές και φορολογικές υπηρεσίες στην Ελλάδα σε ελληνικές και αλλοδαπές επιχειρήσεις. Έχει λάβει μέρος σε ελέγχους μεγάλων εταιρειών, σε συγχωνεύσεις-εξαγορές και εκτιμήσεις επιχειρήσεων και οργανισμών και έχει ασχοληθεί με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, με διαχειριστικούς ελέγχους και επίβλεψη λογιστηρίων εμποροβιομηχανικών εταιρειών και τραπεζών. Επίσης, έχει ασχοληθεί με φορολογικό σχεδιασμό στην Ελλάδα διαφόρων χρηματοοικονομικών προϊόντων και εξαγορών επιχειρήσεων. Σήμερα είναι υπεύθυνος σε θέματα φορολογικής συμμόρφωσης και φορολογικών ελέγχων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τα φορολογικά πιστοποιητικά.

Εκπαίδευση και επαγγελματικά προσόντα

  • Πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της ΑΣΟΕΕ (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Accreditation

  • Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής μέλος του ΣΟΕΛ

  • Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Συνδεθείτε μαζί μου

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή

Δημοσιεύσεις
Φόρτωσε περισσότερα
Συνδέσεις
Φόρτωσε περισσότερα