Δημήτριος Μ. Δελώνας | KPMG | GR
close
Share with your friends

Δημήτριος Μ. Δελώνας

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής υπηρεσιών Forensic και Strategy Support

KPMG στην Ελλάδα

Ο Δημήτριος διαθέτει περισσότερα από 19 έτη διεθνούς εμπειρίας στη χρηματοοικονομική διοίκηση και σε σημαντικά έργα αναδιοργάνωσης και λειτουργικής αναδιάρθρωσης. Έχει επίσης σημαντική εμπειρία ως ανώτατο διοικητικό στέλεχος (C-level) τόσο σε εισηγμένες επιχειρήσεις αλλά και σε επιχειρήσεις που ελέγχονται από διεθνή Private Equities. 

Σήμερα είναι Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής του τμήματος Forensic και Strategy Support της KPMG στην Ελλάδα. Κατά το πρόσφατο παρελθόν έχει διατελέσει Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου σε μεγάλη εισηγμένη επιχείρηση και Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου και Γενικός Διευθυντής σε πολυεθνική επιχείρηση ελεγχόμενη από Private Equity.

Ο Δημήτριος έχει επίσης διατελέσει μέλος και πρόεδρος Διοικητικών Συμβουλίων σε εταιρείες στην Ελλάδα, ΗΠΑ, Ευρώπη, Νότια Αμερική, Αφρική και Ασία και έχει σημαντική διεθνή εμπειρία στους ακόλουθους κλάδους: Βιομηχανία, Κατασκευαστικά Υλικά, Τρόφιμα και καθετοποιημένη Ιχθυοκαλλιέργεια, Εξορυκτική Βιομηχανία, Πλαστικά, Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, Private Equity, Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων, Υπηρεσίες Τεχνολογίας και Τραπεζικός Κλάδος.

Ο Δημήτριος έχει πρακτική εμπειρία στην ανάπτυξη και διοίκηση ομάδων υψηλών απαιτήσεων και απόδοσης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό σε πολυεθνικούς οργανισμούς. Επικεντρώνεται στην επίτευξη αποτελεσμάτων μέσω της δημιουργίας υψηλών προδιαγραφών οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών. Επίσης υποστηρίζει την διαδικασία έγκαιρης και ανεξάρτητης εξέλιξής της επιχειρησιακής στρατηγικής, αλλά και της αναθεώρησης των επιχειρηματικών και λειτουργικών μοντέλων οργάνωσης για την επίτευξη κερδοφόρας ανάπτυξης και δημιουργίας οικονομικής αξίας. 

Εκπαίδευση και επαγγελματικά προσόντα

  • MBA, London Business School

  • MBA, ALBA Graduate Business School

  • BSc in Economics, University of Athens

Δημοσιεύσεις
Φόρτωσε περισσότερα
Συνδέσεις
Φόρτωσε περισσότερα

Συνδεθείτε μαζί μου