Αγορές | KPMG | GR
close
Share with your friends

Αγορές

Αγορές

Η KPMG επιδιώκει να είναι η καλύτερη εταιρεία επαγγελματικών υπηρεσιών στην αγορά, λειτουργώντας με ήθος και ειλικρίνεια.

Η KPMG επιδιώκει να είναι η καλύτερη εταιρεία επαγγελματικών υπηρεσιών στην αγορά...

Η KPMG επιδιώκει να είναι η καλύτερη εταιρεία επαγγελματικών υπηρεσιών στην αγορά, λειτουργώντας με ήθος και ειλικρίνεια και ακολουθώντας έναν άφθαρτο ηθικό κώδικα, διασφαλίζοντας την ποιότητα των υπηρεσιών της και λειτουργώντας ως παράδειγμα για την υπόλοιπη αγορά.

Διασφάλιση Ποιότητας (ISO & GREG)

Προκειμένου να διασφαλίσει τη σταθερή υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της - κάτι που οι περιμένουν οι πελάτες μας - η KPMG στην Ελλάδα επιβάλλει μια σειρά από πολύ συγκεκριμένες διαδικασίες και πρότυπα που ακολουθούνται σε όλες τις εσωτερικές διεργασίες της εταιρείας. Η KPMG στην Ελλάδα διατηρεί πιστοποίηση ISO 9001:2000, που σημαίνει ότι κάθε εταιρική διαδικασία ακολουθεί αυστηρούς κανόνες, πρότυπα ποιότητας και διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται από όλους τους εργαζόμενους. 

Παράλληλα με την πιστοποίηση ISO, η οποία αναθεωρείται κάθε εξάμηνο από τη Lloyds, όλα τα γραφεία της KPMG παγκοσμίως ακολουθούν ένα σύστημα διαχείρισης κινδύνου (Risk Management), γνωστή και ως GREG. Στην KPMG στην Ελλάδα λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την ικανοποίηση των πελατών μας και έτσι πραγματοποιούμε τακτικά έρευνες για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας μας σε κάθε έργο που παραδίδουμε. Κάθε τυχόν παράπονο θεωρείται πολύ σημαντικό και αντιμετωπίζεται από τον ίδιο τον διαχειριστή του έργου, ώστε να αντιμετωπίζεται με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο.