Περιβάλλον | KPMG | GR
close
Share with your friends

Περιβάλλον

Περιβάλλον

Διαχειριζόμαστε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μας υπεύθυνα, στοχεύοντας τις δραστηριότητες που είναι αρνητικές και αλλάζοντας τις προς το καλύτερο

Διαχειριζόμαστε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μας υπεύθυνα, στοχεύοντας τις...

Διαχειριζόμαστε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μας υπεύθυνα, στοχεύοντας τις δραστηριότητες που είναι αρνητικές και τις αλλάζουμε προς το καλύτερο.

Global Green Initiative

Το KPMG Global Green Initiative είναι μια συνολική δέσμευση της KPMG παγκοσμίως, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής η οποία θεωρείται σήμερα ως μια από τις πλέον σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας. Η κλιματική αλλαγή έχει φτάσει σε σημείο καμπής στην παγκόσμια συνείδηση και απαιτεί μια παγκόσμια απάντηση.  

Ο κυριότερος στόχος της πρωτοβουλίας μας είναι η μείωση του αποτυπώματος του διοξειδίου του άνθρακα (carbon footprint) της KPMG, αλλά περιλαμβάνει επίσης τη δέσμευση για την υποστήριξη περιβαλλοντικών έργων για να συμβάλει έτσι στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής.  

Τα παραπάνω πρέπει να γίνουν πάντα με τη συνεργασία της κοινωνίας που μας περιβάλει, τους ανθρώπους μας, τους προμηθευτές μας και τους πελάτες μας, βοηθώντας τους να μειώσουν με τη σειρά τους το δικό τους "αποτύπωμα".

Η KPMG στην Ελλάδα έχει λάβει μέρος σε αυτές τις προσπάθειες μείωσης του αποτυπώματος με τη μέτρηση των επιπτώσεων της, αναφέροντας αυτές και στοχεύοντας στη μείωση τους. Πέρα από το να ενθαρρύνουμε τους εργαζόμενους μας να καταγράφουν τα αεροπορικά μίλια και την κατανάλωση καυσίμων τους για επαγγελματικούς λόγους, και καταγράφουμε το κόστος της κατανάλωσης ενέργειας και νερού των γραφείων μας κάθε μήνα. 

Για να μειώσουμε όλα τα παραπάνω, ενθαρρύνουμε τους εργαζόμενους μας να:

  • Καταναλώνουν ενέργεια και νερό πιο υπεύθυνα
  • Να τροποποιήσουν τις συνήθειες τους όσο αναφορά τα επαγγελματικά ταξίδια (πχ. Να μειώνουν τα αεροπορικά ταξίδια για μικρές αποστάσεις εάν υπάρχουν εναλλακτικές)
  • Να ανακυκλώνουν ενεργά, χαρτί, μπαταρίες, πλαστικό, αλουμίνιο και ηλεκτρονικό εξοπλισμό μέσα από οργανωμένες ενέργειες στα γραφεία μας 

Μέσα από αυτές τις ενέργειες, έχουμε κατορθώσει να μειώσουμε σημαντικά το αποτύπωμα μας και θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στην προσπάθεια να εκπληρωθούν οι στόχοι του Global Green Initiative.

 

Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος

Από τον Ιούνιο 2010 και κάθε χρόνο στην KPMG γιορτάζουμε την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος ζητώντας από τους εργαζόμενους μας να κάνουν μια μικρή συνεισφορά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Αυτή η συνεισφορά πήρε τη μορφή μιας «υπ όσχεσης» - μιας προσωπικής υπόσχεσης να μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που προκύπτουν από τις καθημερινές συνήθειες τους. 

Οι εργαζόμενοι της KPMG στην Ελλάδα «υποσχέθηκαν» να μειώσουν 145.217 κιλά διοξειδίου του άνθρακα – τόσο όσο απορροφάται από 36 δέντρα κατά τη διάρκεια της ζωής τους ή όσο αναλογεί στις εκπομπές 4.173 αυτοκινήτων μέσα σε μια ημέρα. Μέρος της υπόσχεσης τους ήταν να κάνουν κάποια μικρά βήματα, όπως ότι θα αποφύγουν μια πτήση μέσα στο χρόνο χρησιμοποιώντας εργαλεία τηλεδιάσκεψης, θα αποφύγουν να εκτυπώσουν κάτι που δεν χρειάζεται, ή πολύ απλά θα κλείνουν την οθόνη τους στο τέλος της ημέρας.

No Printing Day

Την ίδια μέρα με την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος γιορτάζεται η "No Printing Day".  

Στην KPMG στην Ελλάδα συμμετέχουμε σε αυτή την ημέρα κλείνοντας τους εκτυπωτές μας, σε μια προσπάθεια να συνεισφέρουμε στο περιβάλλον φυτεύοντας εικονικά ένα δέντρο.  

 

Συμμετοχή σε περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες

Πέρα από την οργάνωση και ενθάρρυνση της ανακύκλωσης υλικού από τα γραφεία μας, όπως χαρτί, μπαταρίες, κ.α., υποστηρίζουμε την ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών της εταιρείας μας που πλέον δεν μπορούν να επισκευαστούν, καθώς και εξαρτημάτων, όπως για παράδειγμα οθόνες, που χρειάζονται ασφαλή διαχείριση. 

Η παραπάνω πρωτοβουλία γίνεται μέσω της εταιρείας Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε και μέχρι στιγμής έχουν ανακυκλωθεί 823 κιλά ηλεκτρικών συσκευών. Επίσης, για να δείξουμε τη δέσμευσή μας στη μείωση χρήσης χαρτιού, τα τελευταία χρόνια στέλνουμε μόνο ηλεκτρονικές Χριστουγεννιάτικες κάρτες αντί των παραδοσιακών χάρτινων. 

Τέλος, ενθαρρύνουμε ενεργά τους εργαζόμενους μας να παίρνουν μέρος μαζί μας σε διάφορες περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες.

Σύστημα Ηλεκτρονικών Ελέγχων

Τα γραφεία της KPMG ανά τον κόσμο προχώρησαν στην υιοθεσία ενός ηλεκτρονικού μηχανισμού ελέγχου για τους ορκωτούς ελεγκτές. 

Εκτός από το γεγονός ότι θα εξοικονομούν χρόνο και ενέργεια, οι ορκωτοί ελεγκτές της KPMG θα εξοικονομούν μεγάλη ποσότητα χαρτιού. 

Ένας από τους τρόπους που βοηθά το περιβάλλον αυτή η διαδικασία, είναι η δημιουργία ηλεκτρονικών αρχείων. Όλη η διαδικασία ελέγχου μπορεί να γίνεται πλέον χωρίς να χρησιμοποιηθεί χαρτί.