Εταιρική κοινωνική ευθύνη | KPMG | GR
close
Share with your friends

Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Η δέσμευσή μας για τη βελτίωση του κόσμου στον οποίο λειτουργούμε, βρίσκεται στο επίκεντρο των αξιών και της κουλτούρας της KPMG

Η δέσμευσή μας για τη βελτίωση του κόσμου στον οποίο λειτουργούμε, βρίσκεται...

Η δέσμευσή μας για τη βελτίωση του κόσμου στον οποίο λειτουργούμε, βρίσκεται στο επίκεντρο των αξιών και της κουλτούρας της KPMG. Ενθαρρύνοντας ενεργά τους ανθρώπους μας να αγκαλιάζει τις αντιλήψεις και τις δράσεις που συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά.

Πιστεύουμε και δεσμευόμαστε στην ηθική συμπεριφορά, τη σωστή περιβαλλοντική διαχείριση και την κοινωνική συνεισφορά. Οι δράσεις μας επικεντρώνονται σε τέσσερις βασικούς τομείς: Το περιβάλλον, την κοινωνία, τον εργασιακό χώρο και τις αγορές.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή