Perheyritykset Euroopassa luottavaisia tulevaisuuteen | KPMG | FI

Perheyritykset Euroopassa luottavaisia tulevaisuuteen – Suomessa näkymät vaikeammat

Perheyritykset Euroopassa luottavaisia tulevaisuuteen

Talouden epävarmasta kehittymisestä huolimatta perheyritykset Euroopassa suhtautuvat edelleen luottavaisesti tulevaisuuteen. Suomalaisissa perheyrityksissä uskotaan kasvun mahdollisuuksiin, mutta samaan aikaan poliittinen epävarmuus, lisääntyneet työvoimakustannukset, sekä kiristynyt kilpailu kuitenkin huolestuttavat.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

KPMG ja Euroopan Perheyritysten liitto (EFB) jäsenineen toteuttivat neljättä kertaa Perheyritysbarometri -kyselytutkimuksen. Tutkimuksessa selvitettiin perheyritysten näkemyksiä liiketoiminnallisista haasteista ja kehitysmahdollisuuksista, myös kansainvälisin vertailuin.

 

Kokonaisuutena odotukset talouden suhteen ovat meillä heikommat kuin Euroopassa keskimäärin. Tutkimuksesta käy ilmi, että tällä hetkellä alle puolet kyselyyn vastanneista suomalaisista perheyrityksistä uskoo liiketoimintansa myönteiseen kehittymiseen seuraavan vuoden aikana, reilu kolmasosa on kasvattanut liikevaihtoaan ja vajaa puolet on lisännyt henkilöstöä viimeisen vuoden aikana.

 

Perheyritykset tärkeitä työllistäjiä

 

 – Perheyritysten menestyminen on kansantaloudellisesti erittäin tärkeää. Euroopan perheyritykset tarjoavat yli 60 miljoonaa työpaikkaa yksityisellä sektorilla, mikä on lähes 50 prosenttia kaikista työpaikoista. Haastava liiketoimintaympäristö, kiristynyt kilpailu ja globaalit megatrendit edellyttävät myös perheyrityksiltä uudenlaista ketteryyttä ja kykyä innovoida aiempaa nopeammassa tahdissa. Myös suomalaisilla perheyrityksillä on erittäin tärkeä rooli Suomen taloudessa ja yhteiskunnassa, sillä ne lisäävät vakautta ja luovat meille uusia työpaikkoja, kommentoi Kirsi Adamsson, KPMG:n perhe- ja kasvuyritysten palvelujohtaja.

 

Strategiatyön merkitys korostuu

 

Tutkimuksessa suomalaisten perheyritysten yhteisenä viestinä korostuvat kannattavuuden ja liikevaihdon parantaminen sekä osaavan työvoiman saaminen. Yritystoiminnan siirtäminen seuraavalle sukupolvelle on monelle suomalaiselle perheyritykselle ajankohtaista ja innovointikykyä tarvitaan aiempaa nopeammassa tahdissa. Talouden pitkässä syklissä on tultu rajuun muutosvaiheeseen ja ilman uskottavaa strategiaa on yritysten jatkossa mahdotonta menestyä. Tutkimus nostaakin esille sen, että perheyrityksissä tehdään nyt aiempaa enemmän pitkän aikavälin strategisia suunnitelmia.

 

– Vain määrätietoinen työ menestymisen eteen ja kyky sopeutua toimintaympäristön muutoksiin lisää luottamusta tulevaisuuteen ja sitä kautta luo uusia mahdollisuuksia kasvuun, Adamsson toteaa.

 

Taustaa tutkimuksesta

 

Tutkimus toteutettiin neljättä kertaa verkkopohjaisella kyselyllä 25 Euroopan maassa. Kyselyyn osallistui 1400 vastaajaa. Perheyritysbarometri toteutetaan kerran vuodessa.

 

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä