Digitalisaatio hallitusohjelmassa | KPMG | FI

Digitalisaatio hallitusohjelmassa

Digitalisaatio hallitusohjelmassa

KPMG järjesti ajankohtaisseminaarin, missä kuultiin miten digitalisaatio etenee julkishallinnossa, mitä haasteita siinä kohdataan ja mitä hyötyä sillä on jo saavutettu. Seminaarissa kuultiin muun muassa Kansallisen Palveluarkkitehtuuri –ohjelman tämän hetkisestä tilanteesta ja miten digitalisaatio on Sipilän hallituksen strategian läpileikkaava teema.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

KPMG mukana kansallisen palveluarkkitehtuurin toteutuksessa

 

KPMG on mukana kansallisen palveluarkkitehtuurin ohjelmassa. Toimeksiannoissamme tuemme ohjelman keskeisiä toteuttavia tahoja eri rooleissa. Olemme mukana sekä ohjelmatasolla, että toteutusprojekteissa. Lisäksi olemme osallistuneet ohjelman kannalta keskeiseen arkkitehtuurityöhön, ja tukeneet myös yksityisen sektorin toimijoita julkisten tahojen lisäksi.

Kansallinen palveluarkkitehtuuri tehostaa sähköisten palvelujen yhteentoimivuutta

 

Kansallinen palveluarkkitehtuuri luo yhteentoimivan digitaalisten palvelujen infrastruktuurin, jonka avulla tiedon siirto organisaatioiden ja palvelujen välillä on helppoa. Ohjelmassa luodaan kansallinen palveluväylä, kansalaisten ja yritysten tarvitsemat yhteiset palvelunäkymät, uusi kansallinen sähköinen tunnistusratkaisu sekä kansalliset ratkaisut organisaatioiden ja luonnollisten henkilöiden roolien ja valtuutusten hallintaan. Ohjelmassa kehitettävät ratkaisut luovat pohjan julkisen hallinnon organisaatioiden digitalisoitumiselle.

 

Ohjelman hankkeissa kehitettävät palvelut tulevat käyttöön tämän ja ensi vuoden aikana. Palveluväylä ja palvelunäkymän kokeiluversio aloittavat tuotantoympäristössä tänä vuonna, ja tunnistamisen ratkaisu ja rekisteripohjainen roolien ja valtuutusten hallinnan palvelu ovat sähköisten asiointipalveluiden kehittäjien käytössä ensi vuonna. Kaikissa hankkeissa edetään ketterän kehittämisen periaatteiden mukaisesti, käytetään pääsääntöisesti avointa lähdekoodia ja toteutetaan avoimet rajapinnat kaikkiin kehitettäviin järjestelmiin, kertoo ohjelmapäällikkö
Maria Nikkilä, valtiovarainministeriöstä.

 

Valtiovarainministeriön omistaman ohjelman hankkeiden käytännön toteutuksesta vastaa Väestörekisterikeskus. Lisätietoja:vm.fi/palveluarkkitehtuuri, esuomi.fi, seuraa myös Twitterissä @vm_kapa

 

Hallitusohjelman digitalisointiteemassa visioidaan:

 

Suomi on ottanut tuottavuusloikan julkisissa palveluissa ja yksityisellä sektorilla tarttumalla digitalisaation mahdollisuuksiin ja purkamalla turhaa sääntelyä ja byrokratiaa. Suomen ketterää uudistumista tuetaan luottamukseen, vuorovaikutukseen ja kokeilujen hyödyntämiseen perustuvalla johtamiskulttuurilla.

 

Hallituskauden 2015 - 2019 tavoitteena on luoda käyttäjälähtöiset, tuottavuutta ja tuloksellisuutta nostavat yhden luukun digitaaliset julkiset palvelut. Tavoitteena on luoda suotuisa toimintaympäristö digitaalisille palveluille ja teollisen internetin sovelluksille ja uusille liiketoimintamalleille. Hallitusohjelmassa julkisten palveluiden digitalisointia edistetään luomalla palveluille yhteiset pelisäännöt, digitalisoimalla hallinnon prosesseja ja tukemalla muutosjohtamista. Yksi kärkihankkeista on digitalisoida julkiset palvelut käyttäjälähtöisiksi. Tästä esimerkkinä muun muassa, että julkinen hallinto sitoutuu kysymään samaa tietoa kansalaisilta ja yrityksiltä jatkossa vain kerran, kommentoi erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen, valtiovarainministeriöstä.

 

Lisätietoja valtiovarainministeriön sivustolta.

 

 

 

 

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä