Global Consumer Executive Top of Mind Survey 2015 | KPMG | FI

Global Consumer Executive Top of Mind Survey 2015

Global Consumer Executive Top of Mind Survey 2015

KPMG:n yhdessä The Consumer Good Forum –organisaation kanssa toteuttamassa tutkimuksessa tarkastellaan kaupan strategian ytimestä löytyviä suuntauksia.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Tutkimukseen haastateltiin yli 500 ylimmän johdon edustajaa 41 maasta Suomi mukaan lukien. Vastaajista 48 prosenttia edusti kuluttajateollisuudessa toimivia yrityksiä, 32 prosenttia vähittäiskauppaa ja 20 prosenttia tukkuporrasta. Vastaajayritysten liikevaihto oli pääsääntöisesti vähintään USD 500 milj. 

Tutkimuksen mukaan kaupan alan yritykset panostavat toiminnassaan erityisesti kuluttajien tuntemukseen ja asiakassuhteen vahvistamiseen, sekä monikanavaiseen kaupankäyntiin. Suurimpana liiketoiminnan haasteena seuraavan 12 kuukauden aikana nähdään kasvu tai laajentuminen.

 

Tämän vuoden julkaisu keskittyy erityisesti koviin ratkaisuihin, joita kuluttajateollisuuden yritysten on tehtävä saavuttaakseen kasvutavoitteensa.

 

Tutkimuksen avainlukuja

 

  • 54 prosenttia piti kasvua tai laajentumista todennäköisimmin kasvavana panostuskohteena vuonna 2015.
  • 32 prosenttia nosti kuluttajakäyttäytymisen tuntemisen ja asiakassuhteen vahvistamisen nosti liiketoiminnan tärkeimmäksi haasteeksi 
  • 25 prosenttia näki monikanavaisen kaupankäynnin strategian ja teknologian tärkeimpänä 
  • 65 prosenttia kuluttajamarkkinoilla toimivista yrityksistä koki kuluttajatuntemuksen ja asiassuhteen rakentamisen kriittiseksi menestystekijäksi seuraavan kahden vuoden aikana.
  • 30 prosenttia kertoi kasvattaneensa investointeja kuluttajien brändiluottamuksen vahvistamiseksi.
  • 32 prosenttia ilmoitti monikanavaisen kaupankäynnin ja teknologian tämän hetken tärkeimmäksi investointikohteeksi.

© 2017 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä