Teollinen internet - tuhannen taalan mahdollisuus? | KPMG | FI

Teollinen internet - tuhannen taalan mahdollisuus Suomelle?

Teollinen internet - tuhannen taalan mahdollisuus?

Teollinen internet on tulevaisuuden miljardiluokan bisnes ja toimialoja mullistava uudistus. Muutokseen tarvitaan kuitenkin lisää edelläkävijöitä ja suunnannäyttäjiä. Teknologiaorientoituneella Suomella on erinomaiset mahdollisuudet olla teollisen internetin suuri hyödyntäjä, mikäli tilaisuuksiin osataan ja uskalletaan tarttua.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

KPMG:n asiantuntija Kim Lehto sekä hallitusammattilainen ja liikkeenjohdon konsultti Kaija Pöysti havainnollistavat teollisen internetin muutosta vertaamalla sitä tuttuun, käytännössä kaikkien suomalaisten ulottuvilla olevaan internetiin: ensin verkkoon liittyivät ihmiset, seuraavaksi tulevat koneet.

 

– Perinteinen internet on ihmisten välistä kommunikaatiota ja siinä kerätään tietoa ihmisten käyttäytymisestä. Teollinen internet laajentaa järjestelmän koskemaan kaikkia niitä laitteita, joita voidaan kytkeä samaan verkkoon. Kyseessä voi olla vaikkapa tehdas, tehtaan laite tai mikä tahansa, mihin saadaan kytkettyä kiinni dataa lähettävä sensori, havainnollistaa Kim Lehto.

 

Koneista lähtöisin olevalla tiedolla ei sellaisenaan tee mitään, vaan dataa pitää voida jalostaa. Tieto toimii paremman päätöksenteon pohjana ja sen avulla voidaan luoda uutta liiketoimintaa.

 

– Teollisesta internetistä on syytä innostua, koska se tuo koko kuluttajapuolella tapahtuneen digivallankumouksen teollisuuteen. Kuluttajapuolella moni asia – esimerkiksi hotellivaraukset, matkustaminen, musiikki – mullistuivat täysin internetin myötä. Sama pätee teolliseen internetiin – mitä tapahtuu kun 50 miljardia laitetta liitetään internetiin? Aika mielenkiintoisia asioita, ennustaa Kaija Pöysti.

 

Pieni maa on potentiaalinen edelläkävijä
 

 

Teollinen internet ei ole vain toimintatapojen uudistus tai teknologinen muutos, vaan myös valtava taloudellinen mahdollisuus. Arviot muutoksen nopeudesta vaihtelevat, mutta tällä hetkellä teollisen internetin ennustetaan olevan vuoteen 2025 mennessä jopa noin kuuden biljoonan dollarin bisnes. Suomen kaltaisella maalla, jossa on pitkät perinteet teollisuudessa ja paljon teknologista osaamista, on erinomainen mahdollisuus tarttua mahdollisuuksiin nopealla vauhdilla.

 

– Suomessa pitäisi ajatella, että pieni maa voi nimenomaan pärjätä erittäin hyvin. Voimme dataa ja analytiikkaa hyödyntämällä toimia globaalisti ja parantaa kilpailukykyä sekä tuottavuutta. Ensimmäisenä haasteena on ajattelun muuttaminen. Teollisen internetin hyödyntäminen on strategisen tason asia, joka ei aina istu hyvin olemassa oleviin organisaatiomalleihin, kertoo Pöysti.

 

Muutos lähtee johtajista

 

Kaija Pöysti ja Kim Lehto muistuttavat, että suuria muutoksia tehdessä yrityksen johdon pitää olla vahvasti läsnä. Uuden toimintatavan omaksuminen edellyttää ajatustyötä ja monissa tapauksissa myös osaamisen laajentamista organisaation sisällä. Johtajien tulee mahdollistaa muutos ja viedä sitä eteenpäin.

 

– Teollisen internetin haltuunotto ei ole rakettitiedettä, mutta se edellyttää osaamista, jota organisaatioissa ei aina ole valmiina. Muutoksessa pitää pystyä hyödyntämään esimerkiksi data- ja analytiikkaosaamista tarjoavia yrityksiä. Lisäksi muutos vaatii johtamiselta paljon. Johtajien tulee kyetä osoittamaan hyödyt, joita sekä yritys että sen työntekijät omassa työssään saavat, Pöysti toteaa.

 

Tietoturvan merkitys korostuu
 

 

HP:n vuonna 2014 tekemän tutkimuksen mukaan jopa 70 prosentissa teolliseen internetiin kytketyistä laitteista on vakavia tietoturvapuutteita. Yleisimmät puutteet liittyivät tutkimuksen mukaan muun muassa riittämättömään käyttäjäntunnistukseen sekä puutteelliseen ohjelmistosuojaan. Kaija Pöysti ja Kim Lehto kertovat ongelmien olevan todellisia, mutta hyvällä riskinhallinnalla niitä voidaan hallita.

 

– Tietoturvauhkia ei pidä trivialisoida, sillä ne ovat tärkeä asia. Teollinen internet tulee asettamaan lisää vaatimuksia turvallisuudelle, ja aiheuttamaan todennäköisesti jonkin aikaa riskejäkin, kun tilanteeseen ei olla vielä täysin herätty, Pöysti toteaa.

Pöysti ja Lehto muistuttavat, että jos yritykset tietoturvasyistä jättäytyvät pois kehityksestä, ne eivät taklaa tulevaisuuden haasteita.

 

– Yrityksen täytyy tietysti analysoida, millaisia teollisen internetin aiheuttamia tietoturvaan liittyviä riskejä sen tulevaisuudessa on. Samalla pitää kuitenkin analysoida myös, mitä hävitään, mikäli mahdollisuuksia ei hyödynnetä, Pöysti kuvailee.

 

 

Haastattelu ilmestyi VIEW 1/2015 -numerossa.

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä