Strategia vie Nesteen uusiutuviin polttoaineisiin | KPMG | FI

Strategia vie Nesteen uusiutuviin polttoaineisiin

Strategia vie Nesteen uusiutuviin polttoaineisiin

Neste Oil on lyhyessä ajassa muuttunut uusiutuvien polttoaineiden globaaliksi osaajaksi. Yhtiön menestyksen takana ovat arvonluontiohjelmat, joissa kirkastuu yrityksen strategia.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Neuvotteluhuoneeseen astuu helmikuisena perjantaina hyväntuulinen mies. Toimitusjohtaja Matti Lievonen on kolmea päivää aiemmin kertonut Neste Oilin viime vuoden vahvasta tuloksesta. Hyvää tuulta vahvistaa kevättalven aurinko, joka paistaa kirkkaasti suurten ikkunoiden takana Espoon Keilalahdella.


– Meillä oli viime vuonna hirveän paljon dynaamisia muutoksia: öljyn hinnanlasku, suuret hintaerot uusiutuvien puolella, euron heikkeneminen dollariin verrattuna ja ruplan heikkeneminen. Kun tuollaisesta karikosta selviää läpi tällä tuloksella, täytyy olla tyytyväinen, Lievonen hymyilee.

 

Toimitusjohtaja muistuttaa öljynjalostajan toimivan hyvin erilaisessa ympäristössä kuin esimerkiksi projekteihin tai kappaletavaroiden tuotantoon keskittyvä teollisuus. Neste Oilin raaka-aineen hinta elää päivittäin globaaleilla markkinoilla, ja hinnanvaihtelut ovat tyypillisiä.

 

– Olemme omalla toiminnallamme pystyneet pehmentämään hyvin paljon markkinoiden vaihtelua.

 

Lievosen hymyä ei hyydytä edes Neste Oilin pörssikurssin lasku tuloksen julkistamisen jälkeen. Osa sijoittajista ja  kommentaattoreista pettyi yhtiön varovaiseen ohjeistukseen vuodelle 2015. Sen mukaan liikevoiton odotetaan ”pysyvän vahvana, mutta olevan todennäköisesti vuoden 2014 tulosta alempi”.

 

– Meidän kurssimme on viime vuonna noussut yli 60 prosenttia ja kolmessa vuodessa 160 prosenttia. Tämän vuoden alustakin olemme 15 prosenttia ylhäällä. Kurssinlasku on normaalia vaihtelua.

 

Strategian kaksi kärkeä


 
  Erityisen tyytyväinen toimitusjohtaja on Neste Oilin uusiutuvien liiketoimintojen kehitykseen.
 
 

 

– On huikea kasvutarina, miten täältä pohjoisen perukoilta olemme lähteneet todella globaaliin liiketoimintaan. Ensimmäinen iso laitoksemme starttasi Singaporessa vuoden 2010 lopussa. Neljässä vuodessa olemme tehneet uusiutuvista kannattavan bisneksen. Viime vuonna pääsimme jo 14 prosentin pääoman tuottoasteeseen (Return on net asset, RONA).

 

Neste Oilin strategian kärkenä ovatkin uusiutuvat liikenteen polttoaineet. Tähän strategiseen valintaan liittyy myös yhtiön hallituksen yhtiökokoukselle tekemä ehdotus yrityksen nimen muuttamisesta takaisin pelkäksi Nesteeksi.

 

– Me emme häpeä öljyä, mutta emme ole perinteinen öljynjalostaja. Uusiutuvat ovat meille jo yli kahden miljardin bisnes ja tulevaisuudessa vieläkin suurempi mahdollisuus. Haluamme olla globaali johtaja uusiutuviin raaka-aineisiin pohjautuvissa liikenteen polttoaineissa ja jatkossa myös biopohjaisissa kemikaaleissa.

 

Kun maailma herää ilmastonmuutokseen, kysyntää tulee Lievosen mukaan varmasti vielä lisää.

Toinen Neste Oilin strateginen tavoite on olla Itämeren alueen ykkönen puhtaiden polttoaineiden sektorilla. Siihen kuuluu koko arvoketju: jalostus, toimiva vähittäismyynti ja uusiutuvat polttonesteet.

 

– Me varmistamme kilpailukykymme oikeilla investoinneilla, myynnillä ja markkinoilla sekä asiakaskeskeisyydellä. Meidän tulee tarjota asiakkaillemme hyvä logistiikka ja palvelutaso. Kisa ratkaistaan loppupeleissä sillä, kuinka hyviä me olemme asiakkuuksien kehittämisessä ja ylläpitämisessä.

 

Arvo syntyy ohjelmissa ja dialogissa

 

Neste Oil käynnisti vuonna 2011 neljä arvonluontiohjelmaa: kannattava kasvu, tuottavuus, uusiutuvat raaka-aineet ja asiakaslähtöisyys. Näiden alle on koottu yhtiön strategiset hankkeet, joiden toteutumista johtoryhmä aktiivisesti seuraa.

 

Matti Lievosen mukaan arvonluontiohjelmat ovat erittäin tärkeitä Neste Oilin sisäiselle toimintakulttuurille. Eri liiketoiminta-alueiden ja funktioiden yli menevät ohjelmat tuovat yhtiön toimintaan jatkuvuutta, prosessinomaisuutta ja tavoitteellisuutta.

 

– On valtava homma saada tällainen muutos läpi. Oma porukka täytyy saada muutokseen mukaan ja henki päälle. Se kestää aikansa, mutta kun se lähtee rullaamaan, se helpottaa strategian mukaista tekemistä ja viestintää.

 

Arvonluontiohjelmista, strategiasta ja esimerkiksi yritysvastuusta myös viestitään aktiivisesti niin sisäisille kuin ulkoisillekin sidosryhmille. Lievonen korostaa avointa viestintää kaikkien sidosryhmien kanssa ja sanoo Neste Oilin kuuntelevan kansalaisjärjestöjä, sijoittajia, omistajia ja raaka-aineiden toimittajia – ja oppivan heiltä.

 

– Vaikka meidät on palkittu vastuullisuudesta Global 100:lla ja Dow Joneseilla, niin ne ovat vain tunnustus tehdystä työstä. Tärkeintä on kuitenkin itse työ ja se, miten meidän asiakkaamme tai raaka-aineen toimittajamme Aasiassa sen kokevat.

 

– Yritykset eivät voi pärjätä, jos niiden strategia ja koko liiketoiminta eivät perustu vastuullisuuteen.

 

Raaka-ainepeli ratkaisee

 

Neste Oil on ainoa globaali toimija uusiutuvissa polttoaineissa. Sen konseptiin kuuluvat itse rakennettu maailmanlaajuinen raaka-aineen hankintaketju, globaali myynti ja markkinointi sekä uusinta teknologiaa edustavat laitokset. Ne voivat käyttää 12:ta eri raaka-ainetta saman lopputuotteen valmistukseen.

 

Suurin osa perinteisen, ensimmäisen sukupolven biodieselin tekijöistä sen sijaan käyttää vain yhtä raaka-ainetta paikallisesti. Ne ovat heikoilla globaalissa kisassa.

 

Neste Oilin tavoitteena on, että vuoteen 2017 mennessä sen uusiutuvan dieselin laitokset voisivat halutessaan käyttää sataprosenttisesti jätteitä ja sivuvirtoja dieselin raaka-aineena. Lievosen mukaan uusiutuvien bisnes on jatkossa raaka- ainepeliä. Ratkaisevaa on, miten yhtiöt pystyvät hankkimaan hyviä raaka-aineita edullisesti ja globaalisti.

 

– Kyseessä on aivan erilainen bisnesmalli kuin perinteisessä öljynjalostuksessa. Sen malleilla emme olisi pärjänneet uusiutuvissa.

 

– Uudenlainen arvoketju ei kuitenkaan yksin riitä. Samaan aikaan meidän on pitänyt luoda erittäin vastuullinen hankintaketju, jossa tiedetään tasan tarkkaan, mistä raaka-aine tulee ja mihin se menee. Asiakkaamme tarvitsevat ja EU vaatii sen tiedon.

Megatrendin harjalla


Neste Oilin perusstrategia tukeutuu omiin innovaatioihin. Yhtiön 5 000 työntekijästä 1 400 on töissä tutkimuksessa ja kehityksessä sekä Neste Jacobsin insinööritoimistossa. Yhtiöllä on runsaasti sekä uusiutuviin polttoaineisiin että perusöljyntuotantoon liittyviä lisenssejä ja patentteja.

 

– Ilman omaa tuotekehitystä ja tietotaitoa olisimme markkinoiden armoilla. Teknologiaa voi ostaa, mutta jos se ei ole yrityksen perimässä, sitä ei pysty kehittämään ja luomaan uutta.

 

Yhtiön vuosittaisesta 40 miljoonan euron T&K-budjetista 80 prosenttia menee uusiutuvien raaka-aineiden tutkimukseen tai niihin liittyvien teknologioiden kehittämiseen. Laboratoriossa on tutkittu mm. mikrobiöljyjä. Tutkimukseen ja pilottilaitokseen investoitiin kolmen vuoden aikana 15 miljoonaa, mutta hanke ei osoittautunut liiketaloudellisesti kannattavaksi. Nyt tutkimuskohteina ovat mm. metsätähteet ja sellun sivutuotteena syntyvän ligniinin hyödyntäminen.
 

– Seuraavaksi katsomme biopohjaisia kemikaaleja. Valmistamme jo nyt biopohjaista liuotinta ja tulevaisuudessa pyrimme laajentamaan biomuovien raaka-aineisiin ja voiteluaineisiin.

 

Biopohjaiset kemikaalit voivat hyödyntää uusiutuvien polttonesteiden teknologiaa ja globaalia liiketoimintamallia. Kyse on kuitenkin pitkäjänteisestä työstä, joka vie vuosia kasvaakseen isoksi bisnekseksi. Mutta kehitysideat ovat liikkeellä ja organisaatio valmis.

 

– Pitää olla rohkea ja katsoa globaaleja megatrendejä. Markkinoita voi avata, jos itsellä on osaamista sekä halua ja päättäväisyyttä viedä asioita eteenpäin. Me pystymme vastaamaan ilmastonmuutokseen uusiutuvilla liikenteen polttoaineilla ja tulevilla biokemikaaleilla, joilla voidaan merkittävästi vähentää ilmaston lämpenemistä aiheuttavia kasvihuonepäästöjä.

 

 

Haastattelu on ilmestynyt asiakaslehti VIEW 1/2015 -numerossa.

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä