Ennakoinnin merkitys koulutus- ja osaamistarpeissa | KPMG | FI

Koulutus- ja osaamistarpeiden ennakoinnin merkitys korostuu tulevaisuudessa

Ennakoinnin merkitys koulutus- ja osaamistarpeissa

KPMG järjesti maaliskuussa aamupäiväseminaarin koulutusalan lainsäädännön ajankohtaisista asioista. Tilaisuudessa kuultiin muun muassa koulutus- ja osaamistarpeiden tulevaisuuden näkymistä ja trendeistä sekä KPMG:n tutkimuksesta henkilökunnan kansainvälisestä liikkuvuudesta yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Opetusneuvos Ulla Taipale-Lehto, Opetushallituksesta kertoi mielenkiintoisessa esityksessään tulevaisuuden koulutus- ja osaamistarpeiden ennakoinnista. Koulutustarpeiden ennakoinnin tavoitteena on tuottaa tietoa ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen määrällisistä tarpeista, jotka pohjautuvat pitkän aikavälin työllisyysennusteisiin. Osaamistarpeiden ennakoinnin tavoitteena on tuottaa laadullisia osaamiskuvauksia, jotka antavat tietoa tulevaisuuden työelämässä tarvittavasta osaamisesta.

 

-Koulutukseen, osaamiseen ja työelämään vaikuttavat toimintaympäristöjen muutostekijät asettavat haasteita sekä tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointiin että oppimiseen ja koko laajaan koulutuksen kenttään ja sen kehittämiseen Suomessa. Yksi ratkaisu vastata näihin haasteisiin on jatkuva työelämän osaamistarpeiden ennakoinnin edelleen kehittäminen ja nivominen kiinteäksi osaksi tutkintojärjestelmää ja -rakennetta koskevaa kehittämistyötä. Osaamistarpeiden ennakointi tulee koulutuksen saralla korostumaan, koska ennakointitiedon pohjalta voidaan suunnata koulutusta vastaamaan paremmin tulevaisuuden työelämän tarpeita, Ulla Taipale-Lehto toteaa.

 

KPMG:n ulkomaankomennusasiantuntija Anni Beech kertoi kansainvälisen liikkuvuuden käytännöistä suomalaisissa ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. KPMG:n koulutus- ja tutkimusalan organisaatioille suunnatun kyselyn mukaan kansainvälisen liikkuvuuden määrä on suurta ja sen ennustetaan kasvavan tulevaisuudessa. Kansainvälistä liikkuvuutta tuetaan esimerkiksi avustamalla työluvissa (osittain myös perheenjäsenten luvissa), asunnon etsinnässä (osittain myös koulujen/päiväkotien etsinnässä), käytännönasioiden hoidossa (paikallisrekisteröinnit ja pankkitilin avaus) ja sosiaaliturvahakemuksissa.

 

Näiden lisäksi tarjotaan kirjallista tietoa verotuksesta. Suuri osa palveluista tuotetaan sisäisillä resursseilla, mutta erityisosaamista vaativissa tilanteissa tukeudutaan ulkoisten palveluntarjoajien asiantuntemukseen. Tyypillisesti organisaatiot ulkoistavat muun muassa ulkomaisten työnantajavelvoitteiden selvitykset, työluvat, asunnonetsintä ja veropalvelut. Komennuspolitiikan osalta syntyi keskustelua tarpeesta tarkistaa, että politiikassa on huomioitu erilaisia kansainvälisen liikkuvuuden tilanteita ja erotella esimerkiksi strategisesti tärkeät tulijat ja muut tulijat toisistaan. -Kyselyn mukaan suurimmat haasteet kansainväliselle liikkuvuudelle ovat vero- ja sosiaaliturvavaatimusten noudattaminen kohdemaassa, korkeat kustannukset, tiedon kulku ja perheen tukeminen, Anni Beech kertoo.

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä