Yhdistyksille ja säätiöille tulossa uutta lainsäädäntöä | KPMG | FI

Yhdistyksille ja säätiöille valmisteilla uutta lainsäädäntöä ja tarkennusta verottajan ohjeistuksiin

Yhdistyksille ja säätiöille tulossa uutta lainsäädäntöä

Hallituksen esitys uudeksi säätiölaiksi on julkaistu 25.9.2014. Uuden lain on tarkoitus astua voimaan 1.7.2015. KPMG järjesti lokakuussa Ateneumin taidemuseossa jo perinteeksi muodostuneen yhdistysten ja säätiöiden ajankohtaisseminaarin, joka oli tällä kertaa tiivis tietopaketti säätiölain kokonaisuudistuksen tuomista muutoksista. Tilaisuudessa kuultiin myös esitys kesällä 2014 yleishyödyllisille yhteisöille annetun Verohallinnon päivitetyn verotusohjeen vaikutuksista yhdistysten ja säätiöiden verotuskäytäntöön.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

 

Seminaarin aluksi käsiteltiin ydinkohtia säätiölain kokonaisuudistuksesta sekä muita ajankohtaisia asioita kirjanpito- ja tilinpäätöskäytäntöihin liittyen.

 

– Tarve säätiölain kokonaisuudistukseen on ollut jo pitkään keskusteluissa ja toivottavaa on, ettei tulevan kevään eduskuntavaaleilla tule olemaan hidastavaa vaikutusta lain vahvistamiseen, toteaa Heidi Vierros, joka vastaa Yhdistykset ja säätiöt -toimialasta KPMG:llä. Keskeisimpiä muutoksia lakiehdotuksessa ovat säätiölle sallitun liiketoiminnan laajentaminen, lakiin perustuvan toimitusjohtajan mahdollistaminen, lähipiirikäsitteen laajentaminen ja lähipiiritapahtumien esittäminen toimintakertomuksessa sekä velvoite aina laatia konsernitilinpäätös kun säätiöllä on kirjanpitolain tarkoittama määräysvalta toiseen kirjanpitovelvolliseen nähden.

 

Heidi Vierros toi esityksessään esiin huolen siitä, voiko suunniteltu konsernitilinpäätössäännös jatkossa aiheuttaa tilanteita, joissa konsernitilinpäätös tulee laatia, vaikka se ei toisi kovinkaan paljon informatiivista lisäarvoa tai olisi suorastaan keinotekoinen kokonaisuus. Jälkimmäinen tilanne erityisesti silloin, kun säätiöllä on hallituksen jäsenten nimityksen kautta kirjanpitolain tarkoittama määräysvalta toisessa yhdistyksessä tai säätiössä.

 

– Kirjanpitolain osittaisuudistus etenee EU:n määräämän aikataulun mukaisesti ja uusien säännösten tulisi astua voimaan viimeistään 20.8.2015. Pienille yhdistyksille ja säätiöille on tulossa tilinpäätöksen laadintaan liittyviä helpotuksia ja tuloslaskelmakaavaan on näillä näkymin tulossa vähäisiä muutoksia, Vierros kertoo.

 

 

Johtava veroasiantuntija Lauri Savander Savo-Karjalan yritysverotoimistosta toi viimeisintä tietoa Verohallinnon verotusohjeen päivitysten tuomista muutoksista yhdistysten ja säätiöiden verotuskäytäntöön.

 

– Verohallinto päivitti kesällä 2014 yleishyödyllisten yhteisöjen verotusohjeen. Ohjepäivityksessä ei tehty merkittäviä linjanmuutoksia, vaan lähinnä tarkoitus oli saada ohje vastaamaan olemassa olevaa verotus- ja oikeuskäytäntöä. Ohjeessa on huomioitu muun muassa korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu 2013:200 liittyen adressien, merkkien, korttien ja viirien myyntitoimintaan. Lisäksi ohjeessa käsitellään aiempaa tarkemmalla tasolla esimerkiksi sitä, millaisissa olosuhteissa yleishyödyllisen yhteisön harjoittama muu hyödykemyynti, kuten sukka- tai keksimyynti, voi olla verovapaata sekä tuodaan esille yhteisön konsernin osana saamien tulojen verokohtelua, kertoo Savander.

 

 -Verohallinnon päivitetty, kesällä 2014 annettu, yleishyödyllisten yhteisöjen verotusohje ei edelleenkään ole kattava esitys yleishyödyllisten yhteisöjen verotukseen liittyen, joten tulkinnallisia tilanteita esimerkiksi yhteisön yleishyödylliseen asemaan tai tulojen veronalaisuuteen liittyen on edelleen. Myös ohjeessa esitettyihin kannanottoihin sisältyy tulkinnallisuutta. Oman säätiön tai yhdistyksen veroaseman ja siihen liittyvien mahdollisten veroriskien kartoittaminen ajoissa on suositeltavaa, sillä verotusasema muuttuu lähes aina takautuvasti, totesi kommenttipuheenvuorossaan Katariina Pöyhönen, veroasiantuntija KPMG:ltä.

 

 

Ohjelman päätteeksi seminaarissa paneuduttiin KPMG:n asiantuntijan Jan Ljungmanin johdolla tulevaan julkisten hankintojen lainsäädännön kokonaisuudistukseen.

 

– Yhdistysten ja säätiöiden osalta voimassa olevan hankintalain tulkintaongelmat ovat pääsääntöisesti liittyneet lain soveltamisalaan eli käytännössä siihen, sovelletaanko yhdistyksen tai säätiön hankinnoissa lakia julkisista hankinnoista. Jonkinlaisena trendinä on myös havaittavissa, että julkiset rahoittajat edellyttävät rahoitusehdoissaan aiempaa useammin hankintojen kilpailuttamista kyseisen lainsäädännön nojalla, vaikka laki ei sitä vaatisikaan, kertoo Ljungman.

 

 – Uusien hankintadirektiivien kansallinen voimaansaattaminen on käynnistynyt ja uuden hankintalain tulisi olla voimassa 2016 keväällä. Kyse on merkittävästä kokonaisuudistuksesta, jolla tulee olemaan huomattava vaikutus Suomessa vakiintuneisiin toimintatapoihin. Uudistuksen tavoitteet ovat kuitenkin erittäin kannatettavia, eli uudella sääntelyllä pyritään joustavoittamaan ja helpottamaan kilpailuttamista, Ljungman valottaa.

 

Tilaisuuden päätteeksi seminaarin osallistujilla oli mahdollisuus tutustua Ateneumin Sibelius ja taiteen maailma –näyttelyyn.

 

 

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä