Arvonlisäverottoman liiketoiminnan kauppa ja liikearvo | KPMG | FI

Arvonlisäverottoman liiketoiminnan kauppa ja siihen liittyvä liikearvo

Arvonlisäverottoman liiketoiminnan kauppa ja liikearvo

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi 5.5.2014 vuosikirjaratkaisun (KHO:2014:67), jonka mukaan kuntayhtymän oli suoritettava arvonlisäveroa myös kauppahintaan kuuluvasta liikearvon osuudesta luovuttaessaan harjoittamansa verottoman liiketoiminnan perustamalleen osakeyhtiölle.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Kuntayhtymä luovutti liiketoimintakauppana aiemmin liikelaitoksena harjoittamansa liiketoimintakokonaisuuden perustamalleen osakeyhtiölle. Luovutettu toiminta oli arvonlisäverosta vapautettua terveyden- ja sairaanhoitoa (käytännössä kuntayhtymän mm. sairaanhoitopiirille tuottamat tutkimus- ja laboratoriopalvelut). Kauppahinnaksi määritettiin 15 miljoonaa euroa, josta n. 3 miljoonaa euroa koostui siirtyvän käyttöomaisuuden kirjanpitoarvosta ja loppuosuus oli asiakassuhteista sekä henkilöstön osaamisesta koostuvaa liikearvoa.

 

Koska vastaanottava osakeyhtiö jatkoi verottoman toiminnan harjoittamista, liiketoimintakauppa ei ollut veroton arvonlisäverolain 19 a §:n perusteella.

 

Toisin kuin Sisä-Suomen yritysverotoimisto oli aiemmin katsonut, hallinto-oikeus ja KHO asettuivat sille kannalle, että arvonlisäveroa oli suoritettava koko liiketoiminnasta maksetusta kauppahinnasta, eikä pelkästään käyttöomaisuutta koskevasta osuudesta. KHO tulkitsi tilanteen siten, että liikearvon luovutusta tuli pitää vaihto-omaisuuden luovutuksesta erillisenä arvonlisäverollisena palvelun myyntinä. Vaikka liikearvo sinänsä liittyi sellaiseen verottomaan toimintaan, josta ei alv-vähennyksiä oltu voitu tehdä, oli tuo veroton toiminta ollut kuitenkin sellaista, johon liittyviin hankintoihin sisältyneet arvonlisäverot kuntayhtymä oli voinut saada palautuksena ns. kuntapalautusjärjestelmä kautta (arvonlisäverolaki 130 §). Näin ollen KHO katsoi, ettei liiketoiminnan luovutus ollut veroton myöskään arvonlisäverolain 61 § perusteella ja kuntayhtymän tulisi siten suorittaa arvonlisäveroa koko kauppahinnasta eli sekä käyttöomaisuuden arvosta että liikearvosta.

 

Päätöksen merkitys

Päätöksellä on erityistä merkitystä sellaisiin verottomaan liiketoiminnan luovutuksiin, joissa veloitetaan erikseen myös siirtyvästä liikearvosta ja jossa luovutettu toiminta on ollut luovuttajan ns. kuntapalautukseen oikeuttavan toiminnan piirissä. Tällöin liiketoimintakauppana toteutettu liiketoiminnan luovutus aiheuttaa luovutuksensaajalle lopulliseksi kustannukseksi jäävän merkittävän arvonlisäverokustannuksen. Käytännössä nämä tilanteet liittyvät erityisesti tilanteisiin, joissa kunnat tai kuntayhtymät yhtiöittävät verottomia toimintojaan.

 

Käsityksemme mukaan päätöksellä ei pitäisi olla vaikutuksia tilanteisiin, joissa liiketoimintakaupassa siirtyy liikeomaisuutta, jonka hankinnasta ei ole voitu tehdä arvonlisäverovähennystä tai -palautusta. Tällöin sekä liikeomaisuuden että mahdollisen liikearvon luovutus tulisi olla jatkossakin veroton arvonlisäverolain 61 §:n perusteella.

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä