Teollisuustoimialan megatrendit

Teollisuustoimialan megatrendit

Raportissa analysoidaan kymmenen keskeistä valmistavan teollisuuden parissa toimiviin yrityksiin vaikuttavaa megatrendiä, kuten muun muassa ICT-teknologian ja digitaalisten ratkaisujen kasvava rooli ja hyödyntäminen, kysynnän painopisteen siirtyminen Aasiaan, energia- ja resurssitehokkuus, palveluliiketoiminnan kehitys, hankintatoimen tehokas hallinnointi sekä osaavan, monitaitoisen työvoiman saatavuus.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Vallitsevan taloudellisen epävakauden myötä teollisuusyritykset ovat joutuneet yhä kasvavassa määrin arvioimaan taloushallinnon prosessejaan ja fokusoimaan toimintaansa etenkin riskien hallintaan sekä kriisitilanteiden taloudellisiin vaikutuksiin.

 

Tämän ei kuitenkaan pitäisi johtaa siihen, että yritykset laiminlyövät kestävän kasvustrategian muodostamisen tärkeyden. Maailma ympärillämme muuttuu myös epävarmoina taloudellisina aikoina. Markkinat, liiketoimintamallit ja valmistusprosessit ja muut arvoketjun varrella esiin nousevat haasteet muuttuvat tämän päivän verkottuneessa maailmassa yhä nopeammin, ja uusia mahdollisuuksia ja uhkia ilmaantuu esiin jatkuvalla syötöllä.

 

Joitakin draivereita näiden muutosten taustalla kutsutaan ns. megatrendeiksi, joiden vaikutukset ovat kauaskantoisia ulottuen yli maantieteellisten alueiden ja toimialojen. Tulevaisuuden teollisuustoimijan täytyy ottaa nämä megatrendit huomioon säilyäkseen kilpailukykyisenä ja luodakseen arvoa sijoittajilleen sekä varmistaakseen asemansa asiakkaidensa ja muiden sidosryhmiensä haluttuna kumppanina.  

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä

KPMG:n uusi digitaalinen alusta

KPMG:n uusi digitaalinen alusta