Milloin alvia ei maksetakaan myyntihinnan perusteella?

Milloin alvia ei maksetakaan myyntihinnan perusteella?

Kustannusperusteista arvonlisäveroa sovelletaan perustajaurakoinnissa ja omaan lukuun rakennettaessa. Sen määräytyminen on kuitenkin luonut haasteita rakennusalan kirjanpitoon ja alv-ilmoituksiin.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Arvonlisäverotuksessa perusperiaatteena on, että myyjä suorittaa myynnistään arvonlisäveron sovitun kauppahinnan perusteella, sen verokannan mukaan mitä alv-laki määrää kyseisen tavaran tai palvelun osalta. Rakennusalalla on kuitenkin arvonlisäverotuksessa tiettyjä olennaisia poikkeuksia tästä pääsäännöstä.

 

Ensinnäkin rakennusalalla sovelletaan tiettyjen edellytysten täyttyessä laajasti ns. käännettyä verovelvollisuutta eli ostajan alv-velvollisuutta. Käännetyn verovelvollisuuden soveltuessa myyntihintaan ei lisätä lainkaan arvonlisäveroa vaan ostaja laskee ja suorittaa arvonlisäveron myyjälle maksamastaan arvonlisäverottomasta hinnasta.

 

Toisaalta taas eräissä tilanteissa rakennustoiminnassa myyjän suoritettavaksi tulevan arvonlisäveron määrä ei määräydykään myyntihinnan vaan rakentamisen kustannusten perusteella. Tunnistatko nämä arvonlisäverotuksen erityistilanteet ja tiedätkö tarkalleen, kuinka maksettava arvonlisävero näissä tilanteissa lasketaan ja käsitellään kirjanpidossa ja alv-ilmoituksilla?

 

Kustannusperusteisen alvin suorittaminen eli ns. oman käytön verotus tulee useimmiten sovellettavaksi seuraavissa kahdessa rakentamiseen liittyvässä myyntitilanteessa: gryndauksessa eli perustajaurakoinnissa sekä omaan lukuun rakennettaessa. Gryndauksessa perustajaurakoitsija myy perustamalleen asunto-/kiinteistöyhtiölle uudisrakennusurakan. Omaan lukuun rakennettaessa rakentaja tai rakennuttaja omistaa tai hallitsee maapohjaa, jolle ryhtyy rakentamaan tai rakennuttamaan uudisrakennusta myyntiä varten.

 

Kustannusperusteiseksi säädetyn arvonlisäveron turvin lainsäätäjä on halunnut välttyä tilanteilta, joissa myyjä kohdistaisi hinnoittelun kautta ylisuuren osan rakennustoiminnan tuloistaan alvittomaan osakkeiden tai kiinteistön myyntitoimintaan verollisen rakentamispalvelun sijaan. Oman käytön verotus merkitsee siis sitä, että sen piiriin kuuluvan projektin katteesta ei tarvitse suorittaa arvonlisäveroa lainkaan, mutta toisaalta tappiollisesta kohteestakin vero tulee suorittaa todellisten kustannusten perusteella.

 

Arvonlisäverolain mukaan maksettava rakentamispalvelujen oman käytön vero määräytyy rakentamispalvelun välittömien ja välillisten kustannusten mukaan. Kokemuksemme mukaan varsinkin välillisten kustannusten laskeminen on viime aikoina noussut usein verotarkastuksissa esiin ongelma-alueena. Älä epäröi kääntyä asiantuntijan puoleen, mikäli kustannusperusteisen arvonlisäverotuksen soveltamistilanteissa tai veron määrän laskemisessa on jotain epäselvää.

Ota yhteyttä

  • Etsi toimipisteet kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs
  • Social Media @ KPMG kpmg.socialMedia
 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä

KPMG:n uusi digitaalinen alusta

KPMG:n uusi digitaalinen alusta