Pääomasijoittaminen | KPMG | FI

Pääomasijoittaminen

Pääomasijoittaminen

Asiantuntijamme auttavat pääomasijoittajia, näiden portfolioyhtiöitä sekä yrityksensä myyntiä harkitsevia yrittäjiä pääomasijoitusten eri vaiheissa.

Asiantuntijamme auttavat pääomasijoittajia pääomasijoitusten eri vaiheissa.

Pääomasijoittaminen (Private Equity) tarkoittaa yksityisillä pääomamarkkinoilla sijoitusten tekemistä noteeraamattomiin yhtiöihin. Pääomasijoittajat tekevät sijoituksia pääomarahastojen kautta. Yrittäjän näkökulmasta pääomasijoitus tulee usein harkittavaksi, kun yritys siirtyy uudelle kasvutasolle. 

Asiantuntijamme auttavat pääomasijoittajia, näiden portfolioyhtiöitä sekä yrityksensä myyntiä harkitsevia yrittäjiä pääomasijoitusten eri vaiheissa.

Osaamisemme kattaa

• sijoituskohteiden etsimisen
• kohdeyhtiöiden due diligence -tarkastukset
• sijoitusten toteuttamisen
• sijoituksesta irtaantumisen (exit) toteuttamisessa sekä
• lisärahoituksen hankinnassa avustamisen.

Olemme tukena myös yrityskaupan jälkeen, esimerkiksi raportointijärjestelmien kehittämisessä ja muissa yrityskaupan jälkeisissä integraatiokysymyksissä. Lisäksi avustamme arvonluontistrategioiden suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Proaktiivinen toimintatapamme varmistaa, että pääomasijoittaja-asiakkaamme saavat aina ajantasaisen tiedon myös muun muassa alaan liittyvistä sääntelymuutoksista. 

Pääomarahastoihin sijoittavat erilaiset institutionaaliset sijoittajat, kuten eläkerahastot, eli samat tahot, jotka ovat suurimpia omistajia myös julkisesti listatuissa yhtiöissä. Kasvuvaiheessa yrityksen myynti pääomarahastolle voi olla hyvä vaihtoehto laajentumisvaiheen toteuttamiselle yrittäjän omalla riskillä. Yrittäjä voi jatkaa yhtiön johdossa ja osaomistajana. 

Transaction Services -palvelut

KPMG:n Transaction Services avustaa pääomasijoittajia kohdeyhtiöiden due diligence -tarkastuksissa. Mittavan kokemuksen avulla olemme hioneet osaamisemme huippukuntoon ja pystymme aina tarjoamaan tehokkaimman lähestymistavan kunkin sijoituskohteen tarkastukseen.

Perinteisen talousraportoinnin ja veroasioiden tarkastuksen (financial and tax due diligence) lisäksi analysoimme myös kohdeyhtiön markkinaposition ja strategian toteutuskelpoisuuden (strategic and commercial due diligence). Tuemme asiakkaitamme kaikissa transaktion vaiheissa aina onnistuneeseen kaupan täytäntöönpanoon asti.

Corporate Finance -palvelut

Corporate Finance -tiimimme toteuttaa transaktioita alusta loppuun asiakkaidemme toimeksiannosta. Autamme pääomasijoittajia sijoituskohteiden etsimisessä, sijoitusten ja irtaantumisten toteuttamisessa sekä lisärahoituksen hankinnassa. Yksityisyrittäjiä olemme avustaneet menestyksellisesti useassa yrityskaupassa, joissa yritys on myyty joko pääomasijoittajalle tai muulle ostajataholle.

Strategiapalvelut

Yrityskaupan jälkeiset integraatiokysymykset ovat tiimillemme arkipäivää ja avustamme arvonluontistrategioiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Asiantuntijamme avustavat myös esimerkiksi soveltuvan raportoinnin rakentamisessa siten, että se vastaa uuden omistajan tarpeita.

Tilintarkastus

KPMG:llä on useita kokeneita tilintarkastajia, jotka ovat toimineet tarkastajina pääomarahastojen portfolioyhtiöissä. Toimintatapanamme on varmistaa, että pääomasijoittajaomistaja saa yhtiön raportoinnista oikeat, riittävät ja hyödylliset tiedot yhtiön arvonluontistrategian kannalta. Olemme mukana yhtiön kehittämisessä proaktiivisella otteella.

Seuraamme myös toimialaa koskevia laki- ja sääntelymuutoksia, ja meiltä pääomasijoittaja-asiakkaamme saavat aina ajantasaisen tiedon muun muassa alaa koskevasta AIFM-direktiivistä, FATCA-sännöksistä ja muista veromuutoksista sekä rahastorakenteista. 

Lisätietoja

Palvelut

Autamme asiakkaitamme hallitsemaan riskejä, parantamaan suorituskykyään ja kehittymään muuttuvien markkinoiden mahdollisuudet huomioiden.

 
Lue lisää

Tapahtumat

Tapahtumissamme saat ajankohtaista ja käytännönläheistä tietoa liiketoimintasi tueksi.

 
Lue lisää

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä