Russian Desk - suuntana Venäjä | KPMG | FI

Russian Desk - suuntana Venäjä

Russian Desk - suuntana Venäjä

Tarjoamme monipuoliset asiantuntijapalvelut Venäjällä toimiville tai Venäjä-investointeja suunnitteleville yrityksille.

Asiantuntijapalveluja Venäjälle investoiville yrityksille.

Venäjä on mahdollisuus ja tärkeä kasvualue kaikille suomalaisille ja kansainvälisille yhtiöille. Huolellinen markkinaselvitys, joustava strategia, liiketoimintakäytäntöjen tuntemus sekä toimivat yhteiskuntasuhteet ovat ratkaisevia tekijöitä Venäjällä menestymiselle.

Suomen KPMG:n Russian Desk auttaa suomalaisyrityksiä, jotka haluavat etabloitua Venäjälle, harkitsevat investointeja tai jotka jo harjoittavat liiketoimintaa Venäjällä. Palvelemme myös Suomeen investoivia venäläisyrityksiä. Tarjoamme kattavat palvelut tilintarkastukseen, yritysjärjestelyihin, verotukseen ja juridiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Toiminta-alueemme kattaa Venäjän lisäksi muutkin IVY-maat.

Venäjä-kysymyksiin erikoistuneen tilintarkastustiimimme jäsenillä on pitkä ja laaja-alainen kokemus venäläisten yritysten sisäisestä ja ulkoisesta tarkastuksesta, taloushallinnosta sekä verotuskysymyksistä. Venäjällä tehtäviin yritysjärjestelyihin erikoistuneessa ryhmässämme toimii neljä Venäjän liiketoiminnan, taloushallinnon ja juridiikan asiantuntijaa. Kaikilla asiantuntijoillamme on usean vuoden käytännön kokemus näiltä markkina-alueilta sekä hyvä kielitaito. Lisäksi tukenamme on koko KPMG:n kansainvälisten osaajien joukko, josta Venäjällä ja IVY-maissa toimivissa KPMG-toimistoissa työskentelee yli 4000 asiantuntijaa.

Miten voimme auttaa?

  • Tilintarkastus: raportoinnin oikeellisuuden ja luotettavuuden tarkastus; konserniraportointi; raportoinnin kehittäminen
  • Sisäinen tarkastus 
  • Taloushallinnon organisoinnin ja prosessien arviointi ja kehittäminen 
  • Sisäisen valvonnan arviointi ja kehittäminen
  • Henkilöstöhallinnon kysymykset
  • Riskienhallintaan liittyvät kysymykset
  • Yritysjärjestelyt: ostokohteiden löytäminen ja riskikartoitukset; arvonmääritykset; kauppahinnan kohdentamiskysymykset; due diligence -läpikäynnit; yritysrakenteiden muutokset
  • Verotus: veroriskien kartoittaminen; henkilöverotus; kansainväliset komennukset; yritysverotus; välillinen verotus; siirtohinnoittelukysymykset
  • Sopimusjuridiikka ja muut lainopilliset kysymykset

Lisätietoja

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä