Verojalanjälki | KPMG | FI
close
Share with your friends

Verojalanjälki

Verojalanjälki

Vastuullisuus on varma sijoitus.

Verojalanjälki

Yritysvastuu on osa tämän päivän pärjäämistä liiketoiminnassa ja samalla tulevaisuuden menestymisen  elinehto. Yritysvastuu ei ole vain satunnaisia yksittäisiä tekoja, vaan sen on oltava osa yrityksen kulttuuria ja johdon strategista  päätöksentekoa. Me KPMG:llä olemme edenneet tällä saralla jo usean vuoden ajan ja puheet ovat muuttuneet entistä useammin konkreettisiksi  teoiksi.

KPMG:n toiminnasta verojen ja veroluonteisten maksujen läpinäkyvä raportointi on osa KPMG:n vastuullisen toiminnan toteuttamista. KPMG:n konsernin verojalanjälki tilikaudella 2015 - 2016 oli yhteensä 60,4 miljoonaa euroa, mikä on 50 prosenttia liikevaihdosta.