Yritysjärjestelyjen verotus

Yritysjärjestelyjen verotus

Tarjoamme yritysjärjestelyiden veropalveluita sekä teollisille- että pääomasijoittajille.

Tarjoamme yritysjärjestelyiden veropalveluita sekä teollisille- että pääomasijoittajille.

Ryhmämme jäsenet ovat kokeneita yritysjärjestelyjen verotukseen erikoistuneita asiantuntijoita. Annamme liiketoimintalähtöistä veroneuvontaa esimerkiksi huutokauppatilanteissa tai carve out- järjestelyissä.

Vero due diligence


Yritysjärjestelyn yhteydessä tehtävä vero due diligencen tavoitteena on tunnistaa onko ostettavassa tai myytävässä yhtiössä merkittäviä veroriskejä, joilla voi olla vaikutusta yritysjärjestelyn yhteydessä. Selvitys tehdään yleensä osana laajempaa due diligence -selvistystä.

Kuinka vero due diligence havaintoja voidaan käyttää yritysjärjestelyn yhteydessä:

Kauppaneuvottelujen päättäminen, jos havaitut riskit ovat erittäin merkityksellisiä
Vero due diligence havaintojen ottaminen huomioon kauppakirjassa (Lakipalvelut)
Veromallinnus
Verostrukturointi
Vero due diligence -raportin jakaminen kolmansien osapuolten kanssa (esim. pankit, kanssasijoittajat, muut kolmannet osapuolet)
Yritysjärjestelyn jälkeiset verotyöt

Verostrukturointi

Verostrukturoinnin avulla yritysjärjestely suunnitellaan siten, että yritysjärjestelyn jälkeinen rakenne palvelee operatiivista toimintaa ja on samalla mahdollisimman verotehokas. Huomioon otetaan sekä sijoitus- ja omistusajan että mahdollisen hankitun kohteen myynti tulevaisuudessa.

Verostrukturoinnin yleisimmät tavoitteet:

Hankinnan / myynnin rakenne (osake- vai liiketoimintakauppa)
Sijoitusvaiheen verokustannusten minimointi esim. varainsiirtoverot
Omistusvaiheen efektiivisen veroasteen optimointi esim. hankintavelan korkokulujen vähennyskelpoisuus
Liiketoiminnan voittojen kotiutuksen verokustannuksen minimointi
Suunnitellun rakenteen tulee olla riittävän vaivattomasti perustettavissa ja rakennetta tulee voida muuttaa tarvittaessa ilman merkittäviä veroseuraamuksia

Veromallinnus

Mallintamalla tulevat verokustannukset etukäteen voidaan täydentää liiketoiminnallisia ennusteita, tunnistaa verokulujen vaikutukset käyttöpääomaan sekä analysoida kokonaisuutena yritysjärjestelyn tavoitteiden toteumista veronäkökulmasta.

Yritysjärjestelyn yhteydessä on tärkeää, että yrityskaupan rahoituksessa ja itse yritysjärjestelyn jälkeen syntyvä uusi yritysrakenne toimii mahdollisimman verotehokkaasti.

Rahavirtojen mallinnus


Tyypillisessä yritysjärjestelyssä on tavanomaista mallintaa hankinnan rahoituksen oikea-aikainen saapuminen oikealle taholle oikeaan aikaan (funds flow model).

KPMG:n rahavirtamallilla voidaan tuottaa tavanomaisten hankinnan vaihesuunnitelman, kassavirtamallin ja maksuohjeiden lisäksi kirjanpitokirjaukset ja taseet per yritysjärjestelyyn osallistuva yhtiö. Täten yritysjärjestelyn rahavirroista saadaan tarkempi kuva ja voidaan esittää tarkempi kuva esimerkiksi rahoittajille yritysjärjestelyn vaatimasta rahoitustarpeesta yhtiötasolla.

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä

Lisätietoja