Tilinpäätös- ja veroilmoituspalvelut | KPMG | FI
close
Share with your friends

Tilinpäätös- ja veroilmoituspalvelut

Tilinpäätös- ja veroilmoituspalvelut

Selkeät prosessit, roolit ja vastuut korostuvat tilinpäätöksen ja veroilmoituksen laatimisessa. Vastuu on kyseisten asiakirjojen allekirjoittajilla.

Prosessit, roolit ja vastuut ovat tärkeitä tilinpäätöksen ja veroilmoituksen laadinnassa.

Palvelumme tilinpäätöksissä ja veroilmoituksissa

 • Prosessin ja aikataulujen suunnittelu ja hallinta
 • Tiedon kerääminen asiakkaalta
 • Tarvittavien oikaisujen tunnistaminen
 • Asiakkaan tietolähteiden linkittäminen ja aukottoman kirjausketjun (Audit Trail) dokumentointi
 • Täsmäytyslaskelmat: käyttöomaisuus ja ennakkoverot
 • Palvelun tuloksena syntyvät tilinpäätösasiakirjat ja veroilmoituslomakkeet 
 • Kirjallinen yhteenveto keskeisistä havainnoista ja seikoista, jotka asiakirjojen hyväksyjän tulee ottaa huomioon. Yhteenveto palvelee myös konsernin sisäistä raportointia tilinpäätös- ja veroasioissa.

 

Näin toimitamme

 • Prosessi alkaa vastuiden ja aikataulun sopimisella ja tiedon keräämisellä.
 • Asiakkaan laskentajärjestelmästä saadut tiedot konvertoidaan tarpeen mukaan oikeaan muotoon, niihin tehdään tarvittavat oikaisut ja nämä linkitetään Taloushallintoliiton ylläpitämään standarditilikarttaan (Raportointikoodisto).
 • Raportointiteknologia ohjaa tiedot verolomakkeille ja dokumentoi kirjanpitolain vaatiman kirjausketjun.
 • Asiantuntijamme ovat tottuneita työskentelemään kansainvälisiä standardeja noudattavan lähdemateriaalin ja erilaisista taloushallinnon järjestelmistä saatavan informaation kanssa.
 • Kaiken työmme laatu on kontrolloitua ja standardiprosessilla tuotettua.

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä

Ota yhteyttä