Riidanratkaisu ja veroriidat

Riidanratkaisu ja veroriidat

Riidanratkaisuryhmämme kokeneet juristit avustavat erimielisyystilanteissa neuvotteluvaiheesta alkaen.

Juristimme avustavat erimielisyystilanteissa neuvotteluvaiheesta alkaen.

Riidanratkaisuryhmämme kokeneet juristit avustavat erimielisyystilanteissa neuvotteluvaiheesta alkaen. Toimimme riita-asioissa myös avustajana tai asiamiehenä sovittelu-, tuomioistuin- tai välimiesprosesseissa.   

Juristeillamme on oikeudenkäyntiavustajalautakunnan myöntämät luvat toimia oikeudenkäyntiavustajana tai -asiamiehenä. Tässä toiminnassa juristimme ovat oikeuskanslerin, asianajajista annetun lain mukaisen valvontalautakunnan sekä oikeudenkäyntiavustajalautakunnan valvonnan alaisia. 

Aineettomiin oikeuksiin ja julkisiin hankintamenettelyihin liittyvät tapaukset markkinaoikeudessa ovat merkittävä osa riidanratkaisupalvelujamme. Veroihin liittyvissä riita-asioissa olemme merkittävä palveluntarjoaja Suomessa ja kansainvälisesti. 

Riidanratkaisuryhmäämme kuuluu noin 15 kokenutta juristia ja palvelemme asiakkaitamme paikallisesti koko Suomessa. 

Pystymme hyödyntämään KPMG:n eri alojen asiantuntijoiden laajaa osaamista ja toimialatuntemusta erityisasiantuntemusta edellyttävien riita-asioiden sisäistämisessä ja hallitsemisessa. Syvällinen taloudellinen asiantuntemus on välttämätöntä laajojen liikejuridiikkaan liittyvien konfliktitilanteiden hallitsemiseksi. 

Veroriitojen ratkaisu

Asiantuntijamme tuntevat verotuksen menettelytavat ja ovat aktiivisesti mukana oikeuskäytännön kehityksessä.  

Avustamme veroriitojen ratkaisemisen ja valitus- ja muutoksenhakuprosessien kaikissa vaiheissa verotarkastuksista korkeimpaan hallinto-oikeuteen saakka. Ensisijainen tavoitteemme on riitojen tehokas ratkaisu mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.  

Veroriitojen hoidosta vastaavat meillä kokeneet yritysverotuksen asiantuntijat sekä veroriitoihin erikoistuneet juristit, joilla on pitkä kokemus laajojen ja vaikeiden riita-asioiden hoitamisesta. Heidän lisäkseen erityisosaamista tuovat mukaan tarvittaessa KPMG:n muut asiantuntijat esimerkiksi arvostamisen, rahoituksen, yhtiöoikeuden ja yrityskauppojen alalta.  

Yhdistämme veroriitojen hoidossa osaamisemme aineellisesta vero-oikeudesta, verotuksen päätöksentekoprosesseista, muutoksenhakujärjestelmästä ja yritysmaailmasta sekä hallintotuomioistuimista ja verohallinnosta hankitun laajan kokemuksen verotusta koskevasta ratkaisutoiminnasta.

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä

Lisätietoja