Insolvenssijuridiikka ja Corporate Recovery

Insolvenssijuridiikka ja Corporate Recovery

Palvelemme asiakkaitamme maksukyvyttömyysasioihin liittyvissä juridisissa kysymyksissä.

Palvelemme asiakkaitamme maksukyvyttömyysasioihin liittyvissä juridisissa kysymyksissä.

Ryhmämme juristit ovat perehtyneitä maksukyvyttömyyttä koskevaan lainsäädäntöön kuten yrityssaneerauksiin, konkursseihin, vakuusjuridiikkaan ja rahoitussopimuksiin. 

Avustamme asiakkaitamme rahoitusneuvotteluissa sekä maksukyvyttömyystilanteisiin liittyvien oikeudellisten prosessien läpiviemisessä, kuten saatavien perinnässä sekä yrityssaneerauksiin ja konkursseihin liittyvien hakemusten sekä lausumien laatimisessa.

Ryhmämme käytettävissä ovat KPMG:n kattavat vero- ja neuvontapalvelut sekä taloushallinnon erityisosaaminen muun muassa IBR-selvitysten, kassavirtalaskelmien ja arvonmääritysten osalta. Teemme yhteistyötä mm. Restructuring- ja Debt Advisory -tiimien kanssa. Toimimme tiiviissä yhteistyössä myös työoikeuteen ja muihin oikeudenaloihin erikoistuneiden juristiemme sekä veroasiantuntijoidemme kanssa.  

Neuvomme asiakkaitamme muun muassa seuraavilla osa-alueilla:  

  • Saatavien oikeudellinen perintä ja ulosottomenettely  
  • Saneeraushakemusten ja konkurssihakemusten laatiminen  
  • Avustaminen konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyssä  
  • Vapaaehtoiset saneerausmenettelyt sekä yritystoiminnan tervehdyttämistoimet  
  • Yritysjärjestelyt  
  • Rahoitusneuvottelut ja rahoitussopimuksiin liittyvä juridinen neuvonta  
  • Vakuusjärjestelyt, neuvonta panttaukseen ja omistuksenpidätyksiin liittyvissä kysymyksissä  
  • Takaisinsaantiasiat. 

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä