Arvonlisäverotus ja muu välillinen verotus | KPMG | FI
close
Share with your friends

Arvonlisäverotus ja muu välillinen verotus

Arvonlisäverotus ja muu välillinen verotus

Autamme yritysjohtoa ja taloushallintoa kiinnittämään erityistä huomiota arvonlisäverotukseen ja muihin välillisiin veroihin.

Autamme yritysjohtoa ja taloushallintoa kiinnittämään erityistä huomiota ALV:hen.

Kulutuksen verotuksen merkitys valtion talouden rahoituskeinona on 2000-luvulla jatkuvasti kasvanut. Samalla näiden verojen osuus yritysten tilittämistä veroista on noussut. Tämä suuntaus jatkuu todennäköisesti tulevaisuudessakin, kun työn verorasitusta ei enää voitane lisätä. Jatkossa pienenkin virheen, epätarkoituksenmukaisen tulkinnan tai käytännön taloudelliset vaikutukset voivat muodostua huomattaviksi – varsinkin, jos seuraukset ehtivät kumuloitua, ellei asiaa huomata ja korjata ajoissa.

Koska tilitettäviä veroja on jo lukumääräisesti paljon, on yritysjohdon ja taloushallinnon välttämätöntä kiinnittää erityistä huomiota arvonlisäverotukseen ja yrityksen toiminnasta ja toimialasta riippuen myös tulleihin ja vakuutusmaksuveroihin.

Liiketoiminnan laajentaminen, toimintamallien muutosten ja rakennejärjestelyiden yhteydessä eri vaihtoehtojen vertailuun kuuluu olennaisena osana seurausten arviointi myös välillisten verojen kannalta.

Samoin osana yritysten tehokasta johtamista ja hyvää jatkuvaa taloudenpitoa on varmistaa, että arvonlisäverot, tullit ja mahdolliset vakuutusmaksuverot hoidetaan hallitusti, laillisesti ja taloudellisesti järkevällä tavalla.

Miten voimme auttaa

KPMG:n välillisen verotuksen asiantuntijat voivat avustaa asiakkaitaan kaikissa arvonlisäverotukseen, tulleihin ja vakuutusmaksuveroihin liittyvissä kysymyksissä, muun muassa:

yksittäisissä tulkintaongelmissa
ulkomaisten arvonlisäverorekisteröintien ja -velvoitteiden hallinnoinnissa    liiketoimintarakenteiden järjestelyiden vero- ja tullivaikutusten arvioinnissa

Yritys voi omilla toimillaan vaikuttaa myös verojen suoritusten tai palautusten ajankohtiin ja sitä kautta saavuttaa tuntuvaa kevennystä verojen rahoituskustannuksissa.

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä

Lisätietoja