Yhdistykset ja säätiöt | KPMG | FI
close
Share with your friends

Yhdistykset ja säätiöt

Yhdistykset ja säätiöt

Tarjoamme yhdistysten, säätiöiden ja muiden voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen käyttöön toimialan erityispiirteet tuntevaa asiantuntemusta.

Tarjoamme yhdistyksille ja säätiöille toimialan erityispiirteet tuntevaa asiantuntemusta.

Asiantuntijoillamme on vankka kokemus yhdistysten, säätiöiden ja muiden voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen tilintarkastuksesta, veroneuvonnasta, lakiasioista sekä neuvontapalveluista. Asiantuntijamme seuraavat jatkuvasti toimialalla tapahtuvia muutoksia ja kehitystä sekä ennakoivat niiden vaikutuksia asiakkaidemme toimintaan. 

Muuttuva sääntely, lisääntyneet vaatimukset toiminnan läpinäkyvyydestä sekä epävarmuus taloudellisista ja toiminnallisista resursseista ovat arkipäivää myös yhdistyksille, säätiöille ja muille voittoa tavoittelemattomille yhteisöille. Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten ennakointi ja niihin ajoissa reagoiminen ovat yhä tärkeämpi osa alan toimintaa.


Esimerkkejä palveluistamme 

 • Tilintarkastus
 • Verosuunnittelu ja -kartoitukset, verotusta koskevat valitus- ja hakemusasiat
 • Lainopilliset asiat
 • Toimintaperiaatteiden ja sisäisen ohjeistuksen laatiminen ja päivitys
 • Toimintojen uudelleen järjestämiseen liittyvät kysymykset
 • Vastuullinen sijoittaminen ja varainhallintaVastuullinen toiminta ja vastuullisuusraportointi
 • Budjetointi: ennustaminen ja toiminnan seuranta
 • Maksuvalmiuden hallinta ja ennustaminen
 • Riskien kartoitus ja hallinta
 • Sisäinen valvonta ja tarkastus, yleinen organisaation hallintomallin kehittäminen
 • Tietojärjestelmien optimaalinen hyödyntäminen ja valinta
 • Strategiat ja palvelutoiminnan kehittäminen, erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelut
 • Kilpailutusprosessien tukeminen

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä