Tilinpäätösstandardit | KPMG | FI

Tilinpäätösstandardit

Tilinpäätösstandardit

Tukea IFRS-standardien ja US GAAP:n mukaisten kirjanpito- ja laskentaperiaatteiden käyttöönottoon, raportointiin ja erityiskysymysten hallintaan.

Tukea IFRS- ja US GAAP -laskentaperiaatteiden - ja raportointikäytäntöjen hallintaan.

Vahvaa IFRS-osaamista

Autamme asiakkaitamme IFRS-raportointiin ja taloushallinnon prosesseihin tarvittavien muutosten ja kehityshankkeiden tunnistamisessa sekä tuemme niiden tehokkaassa läpiviennissä.

Seuraamme IFRS-standardien ja tulkintojen muutoksia ja toimimme asiakkaidemme apuna näiden muutosten käyttöönotossa. Järjestämme myös IFRS-standardeihin liittyvää koulutusta.

Tilintarkastajamme ja asiantuntijamme hallitsevat IFRS-tilinpäätösten tarkastamisen ja neuvovat asiakkaitamme päivittäisissä IFRS-periaatteita koskevissa kysymyksissä.


Neuvomme

  • IFRS-oikaisujen laskennassa
  • hankintamenolaskelmien laadinnassa
  • liikearvon arvonalentumistestauksissa sekä
  • konsernitilinpäätöksen liitetietojen laadinnassa.

Teemme tiivistä yhteistyötä kansainvälisen IFRS-asiantuntijaverkostomme kanssa ja hyödynnämme yhteisiä työvälineitä, materiaaleja ja erityiskysymysten asiantuntemusta.

Aktiivinen yhteistyömme takaa, että IFRS-standardien tulkinta on yhtenäistä riippumatta siitä, missä pain maailmaa asiakastiimimme toimivat. 


Asiantuntemusta myös US GAAP -periaatteiden hallintaan ja SEC-raportointiin


Tarjoamme kattavat neuvontapalvelut Yhdysvaltain kirjanpitokäytännön, US GAAP:n mukaisen raportoinnin eri osa-alueilla. Käytössämme on koko KPMG:n kansainvälisen verkoston US GAAP -asiantuntijat eri osa-alueilta.

US GAAP -neuvontapalvelut vaihtelevat asiakkaiden tarpeen mukaan US GAAP -konversioista yksittäisten aihealueiden neuvontapalveluihin, kuten muun muassa kauppahinnan kohdistamiseen, arvonalennustestauksiin sekä rahoitusinstrumenttien ja suojauslaskennan käsittelyyn ja dokumentointiin.

Olemme olleet mukana myös useissa, myös USA:n markkinoille suunnatuissa, pääomamarkkinaoperaatiossa (listautumiset, annit, lainojen liikkeeseen lasku) sekä vuosittaisissa SEC-raportoinneissa.

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä

Lisätietoja