Tilinpäätösstandardit

Tilinpäätösstandardit

Tukea IFRS-standardien ja US GAAP:n mukaisten kirjanpito- ja laskentaperiaatteiden käyttöönottoon, raportointiin ja erityiskysymysten hallintaan.

Tukea IFRS- ja US GAAP -laskentaperiaatteiden - ja raportointikäytäntöjen hallintaan.

Vahvaa IFRS-osaamista

KPMG panostaa vahvasti IFRS-osaamisen kehittämiseen sekä Suomessa että kansainvälisesti. Tilintarkastajamme ja asiantuntijamme hallitsevat IFRS-tilinpäätösten tarkastamisen ja voivat neuvoa asiakkaitamme päivittäisissä IFRS-periaatteita koskevissa kysymyksissä, kuten IFRS-oikaisujen laskennassa, hankintamenolaskelmien laadinnassa, liikearvon arvonalentumistestauksissa sekä konsernitilinpäätöksen liitetietojen laadinnassa.

Autamme ja neuvomme asiakkaitamme IFRS-raportointiin ja taloushallinnon prosesseihin tarvittavien muutosten ja kehityshankkeiden tunnistamisessa ja tehokkaassa ja onnistuneessa läpiviennissä. Seuraamme standardien ja tulkintojen muutoksia ja toimimme asiakkaidemme apuna näiden muutosten käyttöönotossa. Järjestämme myös IFRS-standardeihin liittyvää koulutusta.

Teemme tiivistä yhteistyötä kansainvälisen IFRS-asiantuntijaverkostomme kanssa ja hyödynnämme yhteisiä työvälineitä, materiaaleja ja erityiskysymysten asiantuntemusta. Aktiivinen yhteistyömme takaa, että IFRS-standardien tulkinta on yhtenäistä riippumatta siitä, missä pain maailmaa asiakastiimimme toimivat. 

Asiantuntemusta US GAAP -periaatteiden hallintaan ja SEC-raportointiin


Tarjoamme kattavat neuvontapalvelut Yhdysvaltain kirjanpitokäytännön, US GAAP:n mukaisen raportoinnin eri osa-alueilla. Käytössämme on koko KPMG:n kansainvälisen verkoston US GAAP -asiantuntijat eri osa-alueilta.

US GAAP -neuvontapalvelut vaihtelevat asiakkaiden tarpeen mukaan US GAAP -konversioista yksittäisten aihealueiden neuvontapalveluihin, kuten muun muassa kauppahinnan kohdistamiseen, arvonalennustestauksiin sekä rahoitusinstrumenttien ja suojauslaskennan käsittelyyn ja dokumentointiin.

Olemme olleet mukana myös useissa, myös USA:n markkinoille suunnatuissa, pääomamarkkinaoperaatiossa (listautumiset, annit, lainojen liikkeeseen lasku) sekä vuosittaisissa SEC-raportoinneissa.

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä

Lisätietoja