Operating Strategy & Cost | KPMG | FI

Operating Strategy & Cost

Operating Strategy & Cost

Autamme asiakkaitamme virittämällä operatiivisen toiminnan vastaamaan liiketoimintamallia ja taloudellisia tavoitteita.

Viritämme operatiivisen toiminnan vastaamaan liiketoimintamallia & tavoitteita.

Markkinoiden yhä nopeampi muutos, teknologian kehittyminen, regulaatiomuutokset ja sidosryhmien kasvavat tuotto- ja muut odotukset ovat osa niitä syitä, jotka pakottavat ylimmän johdon jatkuvasti tarkastelemaan ja arvioimaan operatiivista strategiaansa ja tasapainoilemaan lyhyen tähtäimen säästötoimenpiteiden ja pidemmän tähtäimen kehittämisen kanssa. Keskeinen kysymys on, onko organisaatio optimoitu toteuttamaan liiketoimintastrategiaa ja maksimoimaan omistaja-arvoa.

On olemassa useita tekijöitä, jotka voivat laukaista organisaation toimintamallin arvioinnin tarpeen:

  • Merkittävät muutokset markkinoilla, kilpailun dynamiikassa tai liiketoimintastrategiassa
  • Puutteet tai heikkoudet suorituskyvyssä tai rahoituksessa
  • Monimutkaiset ja tehottomat operatiivisen toiminnan rakenteet 
  • Teknologiaan tai regulaation perustuvat muutokset.

Tuemme asiakkaitamme operatiivisen toiminnan muutosten tunnistamisessa, määrittämisessä, priorisoinnissa ja toteuttamisessa, jotta operatiivinen toiminta on linjassa liiketoimintamallin ja taloudellisten tavoitteiden kanssa. 9 Levers of Value -menetelmämme tarjoaa vankan lähestymistavan ja työkalut toteuttaa asiakastoimeksiannot luotettavasti ja tuloksekkaasti sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja sovitussa aikataulussa.

Autamme asiakkaitamme parantamaan liiketoiminnan kannattavuutta yhdenmukaistamalla operatiivisen toiminnan liiketoimintamallin ja taloudellisten tavoitteiden kanssa:

  • Tunnistamme operatiivisessa toiminnassa tarvittavat muutokset yhdenmukaistamaan se liiketoimintamallin ja taloudellisten tavoitteiden kanssa. 
  • Haastamme ja kyseenalaistamme tehtyjä ratkaisuja, jotka ovat mahdollisesti arvoa alentavia.
  • Kehitämme ja testaamme erilaisia vaihtoehtoisia operatiivisia malleja ja niiden osia, jotta löydämme optimaalisen, mahdollisuudet ja riskit tasapainottavan, ratkaisun asiakkaittemme liiketoimintaan. 
  • Tunnistamme, määritämme ja priorisoimme tehokkuuden kehittämisen mahdollisuuksia, jotta voimme vähentää kustannuksia ja vapauttaa pääomaa esim. investointeihin.
  • Virtaviivaistamme ja yhdenmukaistamme prosesseja, organisaatiorakenteita, johtamisjärjestelmiä, päätöksentekomekanismeja ja kannustinjärjestelmiä.
  • Suunnittelemme ja aikataulutamme muutosohjelman, jonka avulla tarvittavat muutokset voidaan toteuttaa tuloksekkaasti.

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä