Enterprise-wide Transformation | KPMG | FI

Enterprise-wide Transformation

Enterprise-wide Transformation

Autamme asiakkaitamme määrittämään liiketoimintansa uudelleen, aina liiketoimintaportfoliosta operatiiviseen malliin.

Autamme asiakkaitamme määrittämään liiketoimintansa uudelleen.

Nykypäivän dynaamisilla markkinoilla organisaatioiden on oltava valmiita muuttumaan tai ne uhkaavat jäädä merkityksettömiksi. Transformaatioon eli laajaan muutokseen ohjaavat esimerkiksi: 

  • Murrokset ja epäjatkuvuudet markkinoilla, mitkä vaikuttavat sekä liiketoimintamalleihin että operatiiviseen toimintaan.
  • Liiketoimintojen sisäiset tai väliset toteutumattomat synergiat, merkittävät tehottomuudet tai ristiriidat.
  • Sidosryhmien ristiriitaiset intressit
  • Selkeän taloudellisen kunnianhimon ja tahtotilan puuttuminen.

Transformaatio ei ole vähittäistä kehittämistä, vaan kyseessä on usein perustavanlaatuinen muutos organisaation arvolupauksessa, kilpailutekijöissä tai ydintoiminnoissa. Käytännössä transformaatiossa voi olla kyse nykyiseen liiketoimintaan liittyvästä innovoinnista, olemassa olevan osaamisen kasvattamisesta tai teknologian uusimisesta tai toiminnan nopeuttamisesta uudelle tasolle esimerkiksi palveluiden osalta. Usein yrityksen transformaatiossa on kyse yrityksen suunnanmuutoksesta.

Transformaation toteuttaminen on harvoin suoraviivaista, ja siihen liittyy hyvin usein muutosvastarintaa eri tahoilta. Autamme asiakasorganisaatioitamme arvioimaan ja päättämään transformaation tarpeellisuudesta tai välttämättömyydestä sekä sen laajuudesta.

Lähestymistavassamme korostuu erityisesti strategisen ajattelun ja käytännönläheisen työtavan yhdistäminen ja hyödyntäminen. Autamme organisaatioita muun muassa seuraavissa transformaation määrittämiseen, suunnitteluun ja toteutukseen liittyvissä kysymyksissä: 

  • Miten päivittää tai uudistaa organisaation strategia vastaamaan markkinadynamiikassa tapahtuneita muutoksia? 
  • Miten parantaa sisäistä tai ulkoista käsitystä liiketoiminnan luonteesta? 
  • Miten sovittaa yhteen taloudelliset tavoitteet, liiketoimintamalli ja operatiivinen toiminta? 
  • Miten kehittää ja hallita liiketoimintaportfoliota ja miten kehittää konsernitoimintoa? 
  • Tarkoitettujen ja ei-toivottujen vaikutusten tunnistaminen ja arviointi kokonaisuuden ja sen osien kannalta, kun liiketoimintamalliin tai operatiiviseen toimintaan liittyviä toimenpiteitä ja päätöksiä harkitaan.
  • Mikä on organisaation valmius ja kyky toteuttaa transformaatiota ja minkälaisia haasteita sitä todennäköisesti odottaa matkan varrella? 

Lähestymistapamme tarjoaa kattavan viitekehyksen monivuotiseen strategiseen suunnitteluun, pääomien allokointiin, portfolio- ja synergiatarkasteluun, skenaariotyöhön, konsernitoimintojen kehittämiseen sekä muihin transformaation suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyviin tarpeisiin.

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä

Deal Strategy

Keskimääräistä parempi tuotto investoinnelle muun muassa yritysjärjestelyjen avulla.

 
Lue lisää

Growth Strategy

Luomme asiakkaillemme suunnitelman, joka auttaa saavuttamaan pitkäaikaisen kasvun.

 
Lue lisää

Operating Strategy & Cost

Viritämme operatiivisen toiminnan vastaamaan liiketoimintamallia & tavoitteita.

 
Lue lisää