Strategy

Strategy

KPMG:n globaali strategiaryhmä auttaa asiakkaitaan liiketoiminnan kehittämisessä.

KPMG:n globaali strategiaryhmä auttaa asiakkaitaan liiketoiminnan kehittämisessä.

KPMG:n strategiapalvelut kattavat yritys- ja kasvustrategian, yrityskaupat sekä toiminnan tehostamisessa avustamisen. Kokemuksemme kattaa satoja projekteja lukuisilta eri toimialoilta.

Strategiaryhmä käsittää Pohjoismaissa 70 ja Suomessa 20 asiantuntijaa. Kansainvälisesti meitä on yli 1 000. Suomen osastomme on yli kymmenen vuotta vanha. Työskentelemme erikokoisten yritysten, pääomasijoittajien, järjestöjen sekä rahoittajien kanssa.

Olemme erikoistuneet neljään eri osa-alueeseen:

1. Enterprise-wide Transformation

Strategia-asiantuntijamme neuvovat, millä pelikentillä ja minkälaisella toimintamallilla asiakkaan tulisi toimia. Asiakkaamme kaipaavat uutta strategiaa useista eri syistä:

 • Toimintaympäristössä on meneillään merkittäviä muutoksia, jotka vaativat liiketoimintaportfolion uudistamista.
 • Yrityksen sisäiset toimintatavat, johtamisjärjestelmä ja toimintamalli eivät vastaa enää kilpailuun ja muuttuviin asiakastarpeisiin.
 • Yrityksen eri liiketoimintojen väliset synergiat ovat ohuet ja yritys kaipaisi yhteistä suuntaa eri liiketoiminta-alueille.

Kun teemme yritykselle strategian, tavoitteena on aina yhdenmukaistaa taloudelliset tavoitteet, tuote- ja palvelutarjonta, sisäinen toimintamalli sekä johtamisjärjestelmä. Autamme yritystä analysoimaan ja ymmärtämään nykytilan ja tavoitetason sekä toimeenpanemaan käytännönläheisen strategian.
 

2. Growth Strategy

KPMG auttaa asiakasyrityksiään toteuttamaan kasvustrategiaansa. Autamme asiakkaitamme kasvustrategian laatimisessa ja toteutamme asiakkaan tarpeita palvelevia markkinatutkimuksia.

Kasvustrategia

Laatimamme kasvustrategia antaa selkeän kuvan yrityksen taloudellisista tavoitteista ja uudesta liiketoimintamallista sekä käytännöllisen suunnitelman operatiivisen toiminnan kehittämiseksi. KPMG:llä on kasvustrategioiden laatimiseen valmis viitekehys, jonka avulla työ on tehokasta ja tuottaa selkeää lisäarvoa asiakkaillemme.

Tavoitteenamme on aina tehdä toteuttamiskelpoinen ja ymmärrettävä suunnitelma strategian toteuttamiseksi, työskennellä organisaatiossa eri sidosryhmien sitouttamiseksi sekä varmistaa, että työskentelyssä keskitytään eniten arvoa tuottaviin kehityskohteisiin.

Markkinatutkimus

Teemme markkinatutkimuksia taustana kasvustrategialle, uuden palvelun lanseeraukselle tai kansainväliselle laajentumiselle.

Lopputulos on käytännönläheinen selvitys mahdollisista asiakkaista yhteystietoineen, liiketoimintapotentiaalista sekä käytännön toimista liiketoiminnan käynnistämiseen (esim. neuvoja paikallisen tytäryhtiön perustamiseen tai ideoita liiketoimintakumppaneista).

Teemme perinpohjaisia selvityksiä myös muista maista kuin Suomesta – kansainvälinen KPMG-toimistojen verkostomme kattaa 155 maata.
 

3. Deal Strategy

KPMG toimii asiakkaiden neuvonantajana strategisissa investointipäätöksissä. Strategiaryhmän tyypillisiin yrityskauppoihin liittyviin palveluihin kuuluu:

Commercial Due Diligence (CDD)

Avustamme yrityskaupoissa ostettavan yrityksen strategian, markkinoiden, kilpailutilanteen ja liiketoimintamallin arvioimisessa.

Asiakkainamme on lukuisia pohjoismaisia ja suomalaisia pääomasijoittajia sekä kansainvälisiä yrityksiä. Tyypillisesti avustamme onnistuneen yrityskaupan jälkeen myös kohdeyhtiön strategian suunnittelussa ja toimeenpanossa.

Yrityskauppojen synergia-analyysit ja integraatio

Yrityskauppojen tuottama lisäarvo riippuu täysin ostettavan yrityskohteen onnistuneesta haltuunotosta ja liiketoimintojen yhdistämisestä. Useat yrityskaupat epäonnistuvat, kun synergioita ei ole kunnolla tunnistettu, yrityskaupan jälkeisestä tavoitetilasta ei ole selkeyttä tai ostettavan yrityksen integraatio jää vaillinaiseksi.

Autamme asiakkaitamme yrityskauppaprosessin aikana synergioiden tunnistamisessa ja laskemisessa, integraatiosuunnitelman laatimisessa sekä itse yrityskaupan jälkeisessä integraatiotyössä.
 

4. Operating Strategy & Cost

KPMG tukee asiakasyrityksiään tunnistamaan, suunnittelemaan, mallintamaan sekä toteuttamaan muutoksia operatiivisessa toiminnassa. 

Käyttöpääoman optimointi

Käyttöpääoma on keskeisessä asemassa toiminnan ylläpitämisessä, mutta liiallinen käyttöpääoman taso varaa kallista pääomaa. Pääomien vapauttaminen auttaa tukemaan yrityksen kasvua ja muita strategisia hankkeita.

Monipuolisen keinovalikoimamme ansiosta voimme auttaa asiakkaitamme optimoimaan ja hallitsemaan tärkeitä käyttöpääoman osatekijöitä: varastoa, myyntisaamisia ja ostovelkoja.

Kannattavuuden kehittäminen

Strategiaryhmällä on KPMG:n globaalisti kehittämä lähestymistapa yrityksen kannattavuuden kehittämiseen sekä kustannusten optimoinnin että liikevaihdon kasvattamisen osalta.

Metodologiamme on todettu toimivaksi useassa toimeksiannossa ja erilaisissa liiketoimintaympäristöissä. Sitä on sovellettu lukuisten erilaisten operatiivisten ongelmien ripeään ratkaisemiseen: operatiivisiin kustannuksiin, hankintakustannuksiin, tuotannon kokonaistehokkuuteen, henkilöstövahvuuteen ja muihin kehityskohteisiin. Perusteellisen, hypoteesilähtöisen analyysin kautta löydämme keskeisimmät keinot kannattavuuden parantamiseen ja nopeiden tulosten tuottamiseen.
 

Toimialaosaaminen

KPMG:llä on globaalisti, Pohjoismaissa sekä Suomessa, erityisen vahvaa kokemusta muun muassa seuraavista toimialoista:

 • Teknologiayritykset, media ja operaattorit
 • Kuluttajatuotteet ja vähittäiskauppa
 • Terveydenhuolto ja terveysteknologia
 • Teollisuus
 • Pankki-, vakuutus- ja rahoitusala
 • Kiinteistöt ja rakentaminen
 • Julkishallinto
 • Pääomasijoittajat

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä

Global Strategy Group

Tutustu KPMG:n globaalin strategiaryhmän kansainvälisiin sivuihin.

 
Lue lisää

Lisätietoja

Enterprise-wide Transformation

Autamme asiakkaitamme määrittämään liiketoimintansa uudelleen.

 
Lue lisää

Growth Strategy

Luomme asiakkaillemme suunnitelman, joka auttaa saavuttamaan pitkäaikaisen kasvun.

 
Lue lisää

Operating Strategy & Cost

Viritämme operatiivisen toiminnan vastaamaan liiketoimintamallia & tavoitteita.

 
Lue lisää