Vastuullinen sijoittaminen, yritys- ja yhteiskuntavastuu

Vastuullinen sijoittaminen, yritysvastuu

Autamme asiakkaitamme sisällyttämään vastuullisuusnäkökohtia toimintaansa sekä luomaan uutta vastuullisuuteen perustuvaa sijoitus- ja liiketoimintaa.

Autamme asiakkaitamme sisällyttämään vastuullisuusnäkökohtia toimintaansa.

Vastuullisuudesta on tullut strateginen kilpailutekijä sekä yrityksille että sijoittajille. Sidosryhmien, kuten asiakkaiden, henkilöstön ja viranomaisten odotukset ja vaatimukset kasvavat. Onnistunut ympäristötekijöiden, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan sisällyttäminen sijoitus- ja liiketoimintaan johtaa parempaan tuottopotentiaaliin, tuloksentekokykyyn ja riskienhallintaan. Nämä tekijät ovat erottamaton osa taloudellista vastuuta.

KPMG:n pitkän kokemuksen ja vahvan ammattitaidon avulla asiakkaamme voivat saavuttaa merkittävää lisäarvoa, joka näkyy tuloslaskelman viimeisellä rivillä esimerkiksi parempina sijoituksina, investointeina, transaktioina tai uuden liiketoiminnan kehittämisenä.

Olemme kokenut vastuullisuuspalveluiden tuottaja, laaja-alainen toimialaosaaja, jolla on monipuolinen palveluvalikoima ja osaamiseen perustuva näkemys. Toimimme kansainvälisissä verkostoissa aktiivisena vastuullisuuden kehittäjänä.

Palveluvalikoimaamme sisältyy

Tuki strategiaprosesseihin
Vastuullinen sijoittaminen ja varainhallinta
Vastuullinen liiketoiminta, rahoitus ja transaktiot
Ympäristö- ja vastuullisuusarvioinnit yritysjärjestelyissä (Environmental Due Diligence)
Vastuullisuusraportointi ja varmennus
Ilmasto-, energia- ja ympäristöpolitiikan selvitykset ja markkina-analyysit

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä

Lisätietoja