Tietoturvakoulutus | KPMG | FI

Tietoturvakoulutus

Tietoturvakoulutus

Julkiset kurssimme ja organisaatioille räätälöidyt koulutukset lisäävät organisaatioiden työntekijöiden tietoturva- ja tietosuojaosaamista.

Kurssimme ja koulutuksemme lisäävät työntekijöiden tietoturva- ja tietosuojaosaamista.

Kurssimme ja koulutuksemme auttavat osaltaan jalkauttamaan tietoturvallisuuden ja tietosuojan osaksi organisaation jokapäiväistä toimintaa. Henkilöstön osaamisen ylläpidolla organisaatio toteuttaa osaltaan myös lakisääteisiä vaatimuksia. 

Kurssit voivat tähdätä johonkin ammattitutkintoon kuten CISSP, CISM tai CPTE tai liittyä johonkin tiettyyn aiheeseen, esimerkiksi tietosuojavastaavan rooliin.

KPMG:n arvostetut tietoturvan ja tietosuojan asiantuntijat tarjoavat opintojaksoillamme alan viimeisimmän tietotaidon ja käytännön kokemuksia asiakkaidemme käyttöön.

Julkiset tietoturvakurssit

 • Tietoturvallisuuden ammattitutkintoihin valmentavat koulutusjaksot (CISSP, CISM, CPTE) 
 • Kattava tietoturvallisuuden koulutusohjelma, 10 pv (vaihtoehtoisesti yksittäisiä koulutusjaksoja)
 • Sovelluskehityksen tietoturvallisuus-koulutusohjelma
 • Automaation tietoturva
 • Organisaation tietosuojariskien hallinta
 • Tietoturvallisuuden seminaarit ja ajankohtaistapahtumat

 

Asiakkaille räätälöidyt kurssit

 • Koko henkilöstön tietoturva- tai tietosuojaperehdytys
 • Hankintojen/sovelluskehityksen tietoturvallisuus
 • Tietosuojavastaavan koulutus
 • Säännölliset ja jatkuvat koulutusohjelmat (esim. 2 kk välein aihe/osallistujaryhmä)

 

Web-pohjaiset koulutuskokonaisuudet

 • Yleiset tai räätälöidyt selainpohjaiset, SCORM- yhteensopivat koulutuskokonaisuudet (tietoturva, tietosuoja yms.)
 • Koulutusten hallinnointi ja suorituksen raportointi 

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä