Tietosuoja | KPMG | FI

Tietosuoja

Tietosuoja

Autamme organisaatiotasi valmistautumaan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin.

Autamme organisaatiotasi valmistautumaan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin.

Rekisterinpitäjillä on ratkaiseva rooli henkilötietojen suojan toteuttamisessa

Henkilötietojen suojan merkitys korostuu modernissa yhteiskunnassa: liiketoimintamallit perustuvat yhä voimakkaammin henkilötietojen hyödyntämiselle. Rekisterinpitäjillä on ratkaiseva rooli henkilötietojen suojan toteuttamisessa jokapäiväisessä liiketoiminnassa.
 
Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen myötä vaatimukset rekisterinpitäjiä kohtaan tiukentuvat, ja rekisterinpitäjiltä vaaditaan jatkossa riskilähtöistä ja todisteellista lähestymistapaa henkilötietojen käsittelyyn.
 
Tietosuojapalvelumme
 • GDPR-kehityshankkeet:
  • nykytilan arviointi
  • gap-analyysi
  • kehityssuunnitelman laadinta
  • kehitystyössä avustaminen EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten saavuttamiseksi
 • Tietosuojan riskianalyysit ja vaikutustenarvioinnit (PIA)
 • Tietosuojan hallinnoinnin järjestäminen sekä henkilötietojen käsittelyn prosessien kehittäminen
 • Tietosuoja-auditoinnit
 • Tietosuojavastaavan koulutus ja tukipalvelut
 • Ulkoistettu tietosuojavastaava
 • Tietovuotojen hallinta
 • Ulkoistussopimukset ja kansainväliset tiedonsiirrot
 • Tietosuojakoulutukset
 • Tietosuojaan liittyvät juridiset erityiskysymykset, kuten sähköinen viestintä ja työelämän tietosuoja
 • ISAE 3000 -varmennus
 • Sote-alan tietosuojakysymykset ja potilastietojärjestelmien auditointi


Miksi KPMG?

Tietosuoja-asetuksen vastainen toiminta ja velvoitteiden laiminlyönti voi johtaa tuntuviin sanktioihin. Vaatimusten mukaisesti toteutetut ja ennakoivat tietosuojatoimenpiteet voivat olla kuitenkin myös selkeä kilpailu- ja maine-etu.

KPMG:n kokeneet, sertifioidut tietosuoja-asiantuntijat avustavat asiakkaita arvioimaan liiketoimintaympäristön ja oman toiminnan riskit, räätälöimään organisaatioille oikein mitoitetut työvälineet ja prosessit vaatimustenmukaisuuden saavuttamiseksi, järjestämään tietosuojatyön seurannan ja jatkuvan kehittämisen sekä kouluttamaan henkilöstön.

Tietosuoja-asioissa erilaisten näkökulmien ja asiantuntijoiden yhdistäminen on tärkeää. Tarjoamme kokonaisratkaisut tietosuojan hallinnan rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä kattavat tuki- ja auditointipalvelut.

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä

Ota yhteyttä