Tietosuoja

Tietosuoja

Tarjoamme sopivat ratkaisut ja tuki- ja auditointipalvelut tietosuojan hallinnan rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Tarjoamme ratkaisut ja tuki- ja auditointipalvelut tietosuojan hallinnan rakentamiseksi.

Tietosuoja perusoikeutena korostuu modernissa yhteiskunnassa, ja rekisterinpitäjillä on ratkaiseva rooli henkilötietojen suojan toteuttamisessa jokapäiväisessä liiketoiminnassa. Liiketoimintaan ja henkilötietoihin kohdistuvat riskit kasvavat, ja tulevan tietosuoja-asetuksen myötä rekisterinpitäjiä tulevat koskemaan tiukemmat vaatimukset. Jatkossa sääntelyn vastaisista toimista ja vaatimusten laiminlyönnistä voidaan määrätä tuntuvat sanktiot.

KPMG:n kansainvälistä kokemusta omaavat, sertifioidut tietosuoja-asiantuntijat avustavat asiakkaita arvioimaan liiketoimintaympäristön ja oman toiminnan riskit, räätälöimään organisaatioille oikein mitoitetut työvälineet ja prosessit vaatimustenmukaisuuden saavuttamiseksi, järjestämään tietosuojatyön seurannan ja jatkuvan kehittämisen sekä kouluttamaan henkilöstön.

KPMG voi avustaa asiakkaitaan mm. seuraavissa kokonaisuuksissa:


Nykytila-arviointi, gap-analyysi ja kehityssuunnitelman laadinta/toteutus EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten saavuttamiseksi
Tietosuojan riskianalyysit ja vaikutustenarvioinnit (PIA)
Tietosuoja-auditoinnit
Tietosuojavastaavan koulutus ja tukipalvelut
Ulkoistettu tietosuojavastaava
Tietovuotojen hallinta
Ulkoistussopimukset ja kansainväliset tiedonsiirrot
Tietosuojakoulutukset
ISAE 3000 - varmennus
SOTE-alan tietosuojakysymykset ja potilastietojärjestelmien auditointi
 

Lataa tästä palveluesite koskien tietosuojapalvelujamme.

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä