Kokonaisarkkitehtuuri

Kokonaisarkkitehtuuri

Kokonaisarkkitehtuuri kuvaa organisaation toiminnan keskeiset elementit ja niiden suhteet toisiinsa ja antaa kokonaiskuvan alueista ja toiminnoista.

Kokonaisarkkitehtuuriin kuuluu mm. toiminnan keskeiset elementit ja niiden suhteet.

Oleellinen toiminto on arkkitehtuurin hallintamalli, jonka avulla varmistetaan linjakkuus IT:n ja liiketoiminnan välillä sekä parhaiden käytäntöjen jalkauttaminen kehitykseen.Kokonaisarkkitehtuurin hyödyt ja toisaalta vaillinaisuus tulevat esiin monin tavoin: 

Kokonaiskuvan muodostaminen
: Nykypäivän toimintaympäristöt ovat monimutkaisia ja nopeasti muuttuvia. Pirstaleisessa ja muuttuvassa ympäristössä on keskeistä kyetä hallitsemaan kokonaisuutta, eli organisaation toiminnan eri osia, ulkoisia elementtejä ja niiden suhteita toisiinsa.

Uhkien hallinta: Tietoturva- ja kyberuhat ovat päivittäin esillä mediassa ja niiltä suojautuminen on yhä tärkeämpää. Turvallisuuden varmistaminen ohjaa entistä enemmän hankintoja ja kehitystä. Uhkien hallinnan kannalta kokonaiskuvan muodostaminen on oleellista.

KPMG:n kokonaisarkkitehtuuripraktiikassa työskentelee kokeneita arkkitehtuurin osaajia, jotka ovat toimineet laajasti eri toimialoilla ja erilaisissa toimeksiannoissa. Globaalisti KPMG on vakiintunut kokonaisarkkitehtuurien tuntija ja sen asiakkaisiin kuuluvat useat maailman johtavat yritykset. KPMG:n asiantuntijat tukeutuvat arkkitehtuurityössä alan standardoituneisiin viitekehyksiin, kuten TOGAF ja SABSA, sekä omiin vakiintuneisiin työmenetelmiin.  

Kokonaisarkkitehtuurit ja arkkitehtuurin hallinta


Nykytilaselvitykset ja arviot, kokonaisarkkitehtuurityön kypsyysarviot

Tavoitetilojen kuvaaminen, kehitystiekarttojen suunnittelu

Kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen, arkkitehtuuritoimiston ja hallintamallin perustaminen 

Hallintamallin kehitys ja käyttöönotot 

Muutoshankkeiden tuki- ja neuvontapalvelut

Vuokra-arkkitehtipalvelu: projektikohtaiset ja jatkuvat arkkitehtisopimukset

Teknologia- ja IT-ympäristön –arvioinnit (CTO palvelut ja ITDD)

Palvelunhallinta (IT Service Management ja IT Governance)

Julkishallinnon kokonaisarkkitehtuurit (JHKA, JHS-179, Kartturi)

Tietoturva-arkkitehtuurit

Identiteetin- ja käyttövaltuuksien hallinta (IAM/IAG)

Tietoturvapoikkeamien ja lokien hallinta (SIEM/CSIRT)

Tunkeutumisen havaitseminen tietoverkoissa (IDS/IPS/WAF/NFAT)

Tietoturvan hallintamallin kehitys ja käyttöönotto

Haavoittuvuuksien ja päivitysten hallinta

Ratkaisuarkkitehtuurit

Esiselvitykset ja evaluoinnit

Proof of Concept-projektit ja uusien innovaatioiden kehittäminen ja pilotointi

Monikanavaisten ratkaisujen arkkitehtuurit ja tietoturva

Tietoturvastandardien mukainen arkkitehtuuri (PCI DSS, VAHTI, ISO27001, KATAKRI)

Infrastruktuuri – ja tietoverkkojen arkkitehtuurit

 

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä