Hallinnollinen tietoturva

Hallinnollinen tietoturva

Hallinnollinen tietoturvallisuus (IT Security Management) luo perustan organisaation kokonaisturvallisuudelle.

Hallinnollinen tietoturvallisuus luo perustan organisaation kokonaisturvallisuudelle.

Hallinnollisen tietoturvallisuuden toteuttaminen edellyttää organisaation tietoturvallisuustyön huolellista organisoimista, tietoturvallisuuteen liittyvien vastuiden määrittämistä, tarvittavien politiikkojen ja ohjeistusten luomista sekä kaiken tämän jalkauttamista osaksi jokapäiväistä toimintaa.

Autamme organisaatioita arvioimaan ja kehittämään tietoturvallisuutensa hallintaa kansainvälisten ja kotimaisten standardien ja viitekehysten pohjalta. Teemme ISO27001-standardin mukaisia tietoturvan hallintajärjestelmän auditointeja ja KATAKRI-auditointeja. Tuotamme myös ulkopuolisen auditoijan varmennuslausunnot ISAE3402- (ent. SAS70) ja ISAE3000-standardien mukaisesti.

Työmenetelmämme kattavat näiden lisäksi myös kaikki muut alan tärkeimmät standardit kuten mm. PCI DSS, Valtionhallinnon Tietoturvatasot, VAHTI, ISF Standard of Good Practice, ISO22301, ISO27005.
 

Konsultointi

 • Tietoturvan hallinta
 • Standardit (esim. PCI DSS, KATAKRI, ISO27001)
 • Projektien ja hankkeiden vetäminen
 • Ulkoistamisen tietoturvallisuus
 • Tietoturva- ja järjestelmädokumentaatio
 • Tietoturvapäällikön tukipalvelut
   

Varmennus 

 • Liiketoiminnan varmentaminen (ISAE-lausunnot)
 • ISO27001-auditoinnit
 • KATAKRI-auditoinnit
 • Tietoturva-auditoinnit
   

Kyberstrategia

 • Kyberturvallisuuspalvelut
 • Liiketoiminnan jatkuvuus- ja toipumissuunnittelu
 • Riskienhallinta

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä

Ota yhteyttä